Swedish: omintetgöra

Swedish verb 'omintetgöra' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: omintetgöra
Supine: omintetgjort
Gerund: omintetgörande

Indicative

Present

jag omintetgör
du  omintetgör
han omintetgör
vi  omintetgör
ni  omintetgör
de  omintetgör

Perfect

jag har omintetgjort
du  har omintetgjort
han har omintetgjort
vi  har omintetgjort
ni  har omintetgjort
de  har omintetgjort

Past

jag omintetgjorde
du  omintetgjorde
han omintetgjorde
vi  omintetgjorde
ni  omintetgjorde
de  omintetgjorde

Pluperfect

jag hade omintetgjort
du  hade omintetgjort
han hade omintetgjort
vi  hade omintetgjort
ni  hade omintetgjort
de  hade omintetgjort

Future

jag skall omintetgöra
du  skall omintetgöra
han skall omintetgöra
vi  skall omintetgöra
ni  skall omintetgöra
de  skall omintetgöra

Future perfect

jag skall ha omintetgjort
du  skall ha omintetgjort
han skall ha omintetgjort
vi  skall ha omintetgjort
ni  skall ha omintetgjort
de  skall ha omintetgjort

Conjunctive

Present

jag må omintetgöra
du  må omintetgöra
han må omintetgöra
vi  må omintetgöra
ni  må omintetgöra
de  må omintetgöra

Present

jag må ha omintetgjort
du  må ha omintetgjort
han må ha omintetgjort
vi  må ha omintetgjort
ni  må ha omintetgjort
de  må ha omintetgjort

Past

jag skulle omintetgöra
du  skulle omintetgöra
han skulle omintetgöra
vi  skulle omintetgöra
ni  skulle omintetgöra
de  skulle omintetgöra

PluperfectConditional

Present

jag skulle omintetgöra
du  skulle omintetgöra
han skulle omintetgöra
vi  skulle omintetgöra
ni  skulle omintetgöra
de  skulle omintetgöra

Perfect

jag skulle ha omintetgjort
du  skulle ha omintetgjort
han skulle ha omintetgjort
vi  skulle ha omintetgjort
ni  skulle ha omintetgjort
de  skulle ha omintetgjort

Imperative


du  omintetgöra

vi  Låt oss omintetgöra
ni  omintetgöra

Etymology

omintetgöra

OMINTETGÖRA omin³tet~jö²a l. ~jæ²-, v. -gör, -gjorde, -gjort, -gjord (se för övr. GÖRA, v.¹). vbalsbst. -ANDE, -ELSE (i skriftspr., mindre br., Jolin 232 (i handl. fr. 1879), ÖSTERGREN (1933)). (förr ofta skrivet i o. möjl. att uppfatta ss. tre ord. om- 1526 osv. um- (vm-) 1556–1569. -inte- 1815. -inted- 1529. -intet- 1541 osv. -intit- (-ith-) 1526–1541)
[till uttr. om intet (se INGEN 4 g)]

More information and the source for the information: SAOB