Swedish, all forms: omhänderta

Swedish, all forms verb 'omhänderta' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: omhänderta
Supine: omhändertagit
Gerund: omhändertagande

Indicative

Present

jagomhändertar; omhändertager
duomhändertar; omhändertager
han;honomhändertar; omhändertager
viomhändertar; omhändertager
niomhändertar; omhändertager
deomhändertar; omhändertager

Perfect

jaghar omhändertagit; omhändertatt
duhar omhändertagit; omhändertatt
han;honhar omhändertagit; omhändertatt
vihar omhändertagit; omhändertatt
nihar omhändertagit; omhändertatt
dehar omhändertagit; omhändertatt

Past

jagomhändertog
duomhändertog
han;honomhändertog
viomhändertog
niomhändertog
deomhändertog

Pluperfect

jaghade omhändertagit; omhändertatt
duhade omhändertagit; omhändertatt
han;honhade omhändertagit; omhändertatt
vihade omhändertagit; omhändertatt
nihade omhändertagit; omhändertatt
dehade omhändertagit; omhändertatt

Future

jagskall omhänderta
duskall omhänderta
han;honskall omhänderta
viskall omhänderta
niskall omhänderta
deskall omhänderta

Future perfect

jagskall ha omhändertagit; omhändertatt
duskall ha omhändertagit; omhändertatt
han;honskall ha omhändertagit; omhändertatt
viskall ha omhändertagit; omhändertatt
niskall ha omhändertagit; omhändertatt
deskall ha omhändertagit; omhändertatt

Conjunctive

Present

jagmå omhänderta; omhändertaga
dumå omhänderta; omhändertaga
han;honmå omhänderta; omhändertaga
vimå omhänderta; omhändertaga
nimå omhänderta; omhändertaga
demå omhänderta; omhändertaga

Present

jagmå ha omhändertagit; omhändertatt
dumå ha omhändertagit; omhändertatt
han;honmå ha omhändertagit; omhändertatt
vimå ha omhändertagit; omhändertatt
nimå ha omhändertagit; omhändertatt
demå ha omhändertagit; omhändertatt

Past

jagskulle omhänderta
duskulle omhänderta
han;honskulle omhänderta
viskulle omhänderta
niskulle omhänderta
deskulle omhänderta

Pluperfect

jagskulle ha omhändertagit; omhändertatt
duskulle ha omhändertagit; omhändertatt
han;honskulle ha omhändertagit; omhändertatt
viskulle ha omhändertagit; omhändertatt
niskulle ha omhändertagit; omhändertatt
deskulle ha omhändertagit; omhändertatt

Conditional

Present

jagskulle omhänderta
duskulle omhänderta
han;honskulle omhänderta
viskulle omhänderta
niskulle omhänderta
deskulle omhänderta

Perfect

jagskulle ha omhändertagit; omhändertatt
duskulle ha omhändertagit; omhändertatt
han;honskulle ha omhändertagit; omhändertatt
viskulle ha omhändertagit; omhändertatt
niskulle ha omhändertagit; omhändertatt
deskulle ha omhändertagit; omhändertatt

Imperative

duomhänderta; omhändertag
viLåt oss omhänderta; omhändertaga
niomhänderta; omhändertag

Etymology

Additional Information

omhändertaga
ta vård om, ta hand om (särskilt om ingripande från myndighet)
[A omhänder|tar B]

Engelsk översättning
take into custody (care)

Exempel

en berusad person omhändertogs av polisen---a drunk was taken into custody by the police

Sammansättningar/avledningar

omhändertagande -t---taking into temporary custody