Swedish, all forms: nyttiggöra

Swedish, all forms verb 'nyttiggöra' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: nyttiggöra
Supine: nyttiggjort
Gerund: nyttiggörande

Indicative

Present

jagnyttiggör
dunyttiggör
han;honnyttiggör
vinyttiggör
ninyttiggör
denyttiggör

Perfect

jaghar nyttiggjort
duhar nyttiggjort
han;honhar nyttiggjort
vihar nyttiggjort
nihar nyttiggjort
dehar nyttiggjort

Past

jagnyttiggjorde
dunyttiggjorde
han;honnyttiggjorde
vinyttiggjorde
ninyttiggjorde
denyttiggjorde

Pluperfect

jaghade nyttiggjort
duhade nyttiggjort
han;honhade nyttiggjort
vihade nyttiggjort
nihade nyttiggjort
dehade nyttiggjort

Future

jagskall nyttiggöra
duskall nyttiggöra
han;honskall nyttiggöra
viskall nyttiggöra
niskall nyttiggöra
deskall nyttiggöra

Future perfect

jagskall ha nyttiggjort
duskall ha nyttiggjort
han;honskall ha nyttiggjort
viskall ha nyttiggjort
niskall ha nyttiggjort
deskall ha nyttiggjort

Conjunctive

Present

jagmå nyttiggöra
dumå nyttiggöra
han;honmå nyttiggöra
vimå nyttiggöra
nimå nyttiggöra
demå nyttiggöra

Present

jagmå ha nyttiggjort
dumå ha nyttiggjort
han;honmå ha nyttiggjort
vimå ha nyttiggjort
nimå ha nyttiggjort
demå ha nyttiggjort

Past

jagskulle nyttiggöra
duskulle nyttiggöra
han;honskulle nyttiggöra
viskulle nyttiggöra
niskulle nyttiggöra
deskulle nyttiggöra

Pluperfect

jagskulle ha nyttiggjort
duskulle ha nyttiggjort
han;honskulle ha nyttiggjort
viskulle ha nyttiggjort
niskulle ha nyttiggjort
deskulle ha nyttiggjort

Conditional

Present

jagskulle nyttiggöra
duskulle nyttiggöra
han;honskulle nyttiggöra
viskulle nyttiggöra
niskulle nyttiggöra
deskulle nyttiggöra

Perfect

jagskulle ha nyttiggjort
duskulle ha nyttiggjort
han;honskulle ha nyttiggjort
viskulle ha nyttiggjort
niskulle ha nyttiggjort
deskulle ha nyttiggjort

Imperative

dunyttiggöra
viLåt oss nyttiggöra
ninyttiggöra