Swedish, all forms: nyskrivas

Swedish, all forms verb 'nyskrivas' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: nyskrivas
Supine: nyskrivits
Gerund: nyskrivande

Indicative

Present

jagnyskrivs
dunyskrivs
han;honnyskrivs
vinyskrivs
ninyskrivs
denyskrivs

Perfect

jaghar nyskrivits
duhar nyskrivits
han;honhar nyskrivits
vihar nyskrivits
nihar nyskrivits
dehar nyskrivits

Past

jagnyskrevs
dunyskrevs
han;honnyskrevs
vinyskrevs
ninyskrevs
denyskrevs

Pluperfect

jaghade nyskrivits
duhade nyskrivits
han;honhade nyskrivits
vihade nyskrivits
nihade nyskrivits
dehade nyskrivits

Future

jagskall nyskrivas
duskall nyskrivas
han;honskall nyskrivas
viskall nyskrivas
niskall nyskrivas
deskall nyskrivas

Future perfect

jagskall ha nyskrivits
duskall ha nyskrivits
han;honskall ha nyskrivits
viskall ha nyskrivits
niskall ha nyskrivits
deskall ha nyskrivits

Conjunctive

Present

jagmå nyskrivas
dumå nyskrivas
han;honmå nyskrivas
vimå nyskrivas
nimå nyskrivas
demå nyskrivas

Present

jagmå ha nyskrivits
dumå ha nyskrivits
han;honmå ha nyskrivits
vimå ha nyskrivits
nimå ha nyskrivits
demå ha nyskrivits

Past

jagskulle nyskrivass
duskulle nyskrivass
han;honskulle nyskrivass
viskulle nyskrivass
niskulle nyskrivass
deskulle nyskrivass

Pluperfect

jagskulle ha nyskrivits
duskulle ha nyskrivits
han;honskulle ha nyskrivits
viskulle ha nyskrivits
niskulle ha nyskrivits
deskulle ha nyskrivits

Conditional

Present

jagskulle nyskrivas
duskulle nyskrivas
han;honskulle nyskrivas
viskulle nyskrivas
niskulle nyskrivas
deskulle nyskrivas

Perfect

jagskulle ha nyskrivits
duskulle ha nyskrivits
han;honskulle ha nyskrivits
viskulle ha nyskrivits
niskulle ha nyskrivits
deskulle ha nyskrivits

Imperative

dunyskrivs
viLåt oss nyskrivas
ninyskrivs