Swedish, all forms: nypa

Swedish, all forms verb 'nypa' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: nypa
Supine: nupit; nypt
Gerund: nypande

Indicative

Present

jagnyper
dunyper
han;honnyper
vinyper
ninyper
denyper

Perfect

jaghar nupit; nypt
duhar nupit; nypt
han;honhar nupit; nypt
vihar nupit; nypt
nihar nupit; nypt
dehar nupit; nypt

Past

jagnöp
dunöp
han;honnöp
vinöp
ninöp
denöp

Pluperfect

jaghade nupit; nypt
duhade nupit; nypt
han;honhade nupit; nypt
vihade nupit; nypt
nihade nupit; nypt
dehade nupit; nypt

Future

jagskall nypa
duskall nypa
han;honskall nypa
viskall nypa
niskall nypa
deskall nypa

Future perfect

jagskall ha nupit; nypt
duskall ha nupit; nypt
han;honskall ha nupit; nypt
viskall ha nupit; nypt
niskall ha nupit; nypt
deskall ha nupit; nypt

Conjunctive

Present

jagmå nypa
dumå nypa
han;honmå nypa
vimå nypa
nimå nypa
demå nypa

Present

jagmå ha nupit; nypt
dumå ha nupit; nypt
han;honmå ha nupit; nypt
vimå ha nupit; nypt
nimå ha nupit; nypt
demå ha nupit; nypt

Past

jagskulle nypa
duskulle nypa
han;honskulle nypa
viskulle nypa
niskulle nypa
deskulle nypa

Pluperfect

jagskulle ha nupit; nypt
duskulle ha nupit; nypt
han;honskulle ha nupit; nypt
viskulle ha nupit; nypt
niskulle ha nupit; nypt
deskulle ha nupit; nypt

Conditional

Present

jagskulle nypa
duskulle nypa
han;honskulle nypa
viskulle nypa
niskulle nypa
deskulle nypa

Perfect

jagskulle ha nupit; nypt
duskulle ha nupit; nypt
han;honskulle ha nupit; nypt
viskulle ha nupit; nypt
niskulle ha nupit; nypt
deskulle ha nupit; nypt

Imperative

dunyp
viLåt oss nypa
ninyp

Translations

Swedish verb "nypa"

To squeeze a small amount of skin

1 translations found.

Etymology

Additional Information

nypa nyper nöp nypt (el. nupit) nyp! nypa verb
klämma mellan tumme och finger; knipa
[A nyper B]

Engelsk översättning
pinch

Exempel

nypa någon i armen---pinch sby's arm

nypa

NYPA ny³pa², v. -er, nöp nøp, nupit nω³pit², äv. (i vissa trakter, vard.) nypit, nupen nω³pen², äv. (i vissa trakter, vard.) nypen, äv. (vard.) ipf. nypte, sup. o. p. pf. nypt; o. NYPAS ny³pas², v. dep., nyps ny⁴ps l. (vard.) nyp⁴s, nöps nø⁴ps, nupits nω³pit²s, äv. (i vissa trakter, vard.) nypits, äv. (vard.) ipf. nyptes, sup. nypts. ( inf. o. pr. ind. pl. njupa (-iu-, -iv-) BL 16: 151 (cit. fr. 1571), SVTyHlex. (1851); nupa Cotossichin BARCKHUSEN 120 (1669); nypa Dict. SCHRODERUS 245 (c. 1835) osv. dep. nypas Förh. KNORRING 3: 361 (1843) osv. – pr. ind. sg. akt. njuper (-iu-) MChristophersdr WALLIUS C 4 a (1620), MÖLLER (1790); nyper Atl. RUDBECK 3: 680 (1698) osv. pass. njupes (-iu-) CASTRÉN StormaktsDiktn. 96 (i handl. fr. 1669), Oec. 144 (1730); nypes JUSLENIUS 239 (1745) osv. –dep. nyps RVDQVIST SSL 1: 258 (1850) osv. – imper. sg. niup ARVIDI 80 (1651), Gr. TIÄLLMANN 212 (1696); nyp (-yy-) Comenius SCHRODERUS 745 (1639) osv. –dep. nyps ÖSTERGREN (1933) osv. – ipf. ind. sg. njöp LIND (1749); nypte SAHLSTEDT (1757) osv.; nöp (-öö-) RONDELETIUS 16 (1614) osv. – dep. nöps SSL RYDQVIST 1: 258 (1850) osv. – ipf. ind. pl. nupo SvSpr. BOTIN 128 (1777), SvSpr. BRODÉN 66 (1868); nypte SAHLSTEDT (1757) osv.; nöpo (-e) Resa RÅLAMB 25 (1658, 1679) osv. –dep. nöpos SAOL (1900) osv., äv. (vard.) nyptes SAOL (1923). – ipf. konj. nypte SSL RYDQVIST 1: 257 (1850; sälls.); nöpe Luther Cat. RUDBECKIUS 118 (1667) osv. – sup. njupit Gessner ENBOM 131 (1794); nupit AV MURENIUS 177 (1648) osv.; nypit SAHLSTEDT (1773) osv.; nypt SAHLSTEDT (1757) osv. – dep. nupits SSL RYDQVIST 1: 258 (1850) osv. – p. pf. niupne, pl. SUFinlH 4: 248 (1614); nupen Suml. BUREUS 63 (c. 1600: nupit, n.) osv. nypen SAHLSTEDT (1773) osv.; nypt SvSpr. ENBERG 180 (1838) osv.; jfr HJÄRTNUPEN). vbalsbst. -ANDE, -NING.
[y. fsv. nywpa (JMPsalt. 325); jfr sv. dial. njupa, niopa, nypa, nor. nypa, besläktat med got. dishniupan, riva sönder, feng. áhnéupan, plocka, o. samhörigt med stammen i sv. dial. nopla, fingra, plocka, nor. nupla, plocka. – Formen nypa är uppkommen ur njupa o. beror på en i vissa dialekter förekommande övergång av iu till y[comb_0306] (jfr NJUTA, NYPON, NYSA)]

More information and the source for the information: SAOB


nypa

Slå upp ordet i Ordbok över Finlands svenska folkmål

klämma el. knipa (ngn el. ngt) med fingrarna
  • dåm ni:pt i mina armar (Eckerö)
  • kom hi:d ska ja ni:p dⱸ (Iniö)
  • han njöup mⱸ i nⱸsan (Vörå)
nypa ngn (med fingrarna); nypa varandra
  • sⱹu:t ⱺ: ny:pas! (Houtskär)
knipsa av (ngt), plocka (ngt)
  • ⱸ nø:pⱸs inʼ kvist tⱺ (Houtskär)
  • de lö:nar it se ti gå: dä:r å nu:pa e:tt bä:r i gångin (:åt gången) (Snappertuna)
ta en nypa
  • tom nju:pa när tom tɷ: mjøli i navan (Strömfors)