Swedish: nypa

Swedish verb 'nypa' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: nypa
Supine: nupit; nypt
Gerund: nypande

Indicative

Present

jag nyper
du  nyper
han nyper
vi  nyper
ni  nyper
de  nyper

Perfect

jag har nupit; nypt
du  har nupit; nypt
han har nupit; nypt
vi  har nupit; nypt
ni  har nupit; nypt
de  har nupit; nypt

Past

jag nöp
du  nöp
han nöp
vi  nöp
ni  nöp
de  nöp

Pluperfect

jag hade nupit; nypt
du  hade nupit; nypt
han hade nupit; nypt
vi  hade nupit; nypt
ni  hade nupit; nypt
de  hade nupit; nypt

Future

jag skall nypa
du  skall nypa
han skall nypa
vi  skall nypa
ni  skall nypa
de  skall nypa

Future perfect

jag skall ha nupit; nypt
du  skall ha nupit; nypt
han skall ha nupit; nypt
vi  skall ha nupit; nypt
ni  skall ha nupit; nypt
de  skall ha nupit; nypt

Conjunctive

Present

jag må nypa
du  må nypa
han må nypa
vi  må nypa
ni  må nypa
de  må nypa

Present

jag må ha nupit; nypt
du  må ha nupit; nypt
han må ha nupit; nypt
vi  må ha nupit; nypt
ni  må ha nupit; nypt
de  må ha nupit; nypt

Past

jag skulle nypa
du  skulle nypa
han skulle nypa
vi  skulle nypa
ni  skulle nypa
de  skulle nypa

PluperfectConditional

Present

jag skulle nypa
du  skulle nypa
han skulle nypa
vi  skulle nypa
ni  skulle nypa
de  skulle nypa

Perfect

jag skulle ha nupit; nypt
du  skulle ha nupit; nypt
han skulle ha nupit; nypt
vi  skulle ha nupit; nypt
ni  skulle ha nupit; nypt
de  skulle ha nupit; nypt

Imperative


du  nyp

vi  Låt oss nypa
ni  nyp

Etymology

Translations

Swedish verb "nypa"

To squeeze a small amount of skin

1 translations found.

nypa

NYPA ny³pa², v. -er, nöp nøp, nupit nω³pit², äv. (i vissa trakter, vard.) nypit, nupen nω³pen², äv. (i vissa trakter, vard.) nypen, äv. (vard.) ipf. nypte, sup. o. p. pf. nypt; o. NYPAS ny³pas², v. dep., nyps ny⁴ps l. (vard.) nyp⁴s, nöps nø⁴ps, nupits nω³pit²s, äv. (i vissa trakter, vard.) nypits, äv. (vard.) ipf. nyptes, sup. nypts. ( inf. o. pr. ind. pl. njupa (-iu-, -iv-) BL 16: 151 (cit. fr. 1571), SVTyHlex. (1851); nupa Cotossichin BARCKHUSEN 120 (1669); nypa Dict. SCHRODERUS 245 (c. 1835) osv. dep. nypas Förh. KNORRING 3: 361 (1843) osv. – pr. ind. sg. akt. njuper (-iu-) MChristophersdr WALLIUS C 4 a (1620), MÖLLER (1790); nyper Atl. RUDBECK 3: 680 (1698) osv. pass. njupes (-iu-) CASTRÉN StormaktsDiktn. 96 (i handl. fr. 1669), Oec. 144 (1730); nypes JUSLENIUS 239 (1745) osv. –dep. nyps RVDQVIST SSL 1: 258 (1850) osv. – imper. sg. niup ARVIDI 80 (1651), Gr. TIÄLLMANN 212 (1696); nyp (-yy-) Comenius SCHRODERUS 745 (1639) osv. –dep. nyps ÖSTERGREN (1933) osv. – ipf. ind. sg. njöp LIND (1749); nypte SAHLSTEDT (1757) osv.; nöp (-öö-) RONDELETIUS 16 (1614) osv. – dep. nöps SSL RYDQVIST 1: 258 (1850) osv. – ipf. ind. pl. nupo SvSpr. BOTIN 128 (1777), SvSpr. BRODÉN 66 (1868); nypte SAHLSTEDT (1757) osv.; nöpo (-e) Resa RÅLAMB 25 (1658, 1679) osv. –dep. nöpos SAOL (1900) osv., äv. (vard.) nyptes SAOL (1923). – ipf. konj. nypte SSL RYDQVIST 1: 257 (1850; sälls.); nöpe Luther Cat. RUDBECKIUS 118 (1667) osv. – sup. njupit Gessner ENBOM 131 (1794); nupit AV MURENIUS 177 (1648) osv.; nypit SAHLSTEDT (1773) osv.; nypt SAHLSTEDT (1757) osv. – dep. nupits SSL RYDQVIST 1: 258 (1850) osv. – p. pf. niupne, pl. SUFinlH 4: 248 (1614); nupen Suml. BUREUS 63 (c. 1600: nupit, n.) osv. nypen SAHLSTEDT (1773) osv.; nypt SvSpr. ENBERG 180 (1838) osv.; jfr HJÄRTNUPEN). vbalsbst. -ANDE, -NING.
[y. fsv. nywpa (JMPsalt. 325); jfr sv. dial. njupa, niopa, nypa, nor. nypa, besläktat med got. dishniupan, riva sönder, feng. áhnéupan, plocka, o. samhörigt med stammen i sv. dial. nopla, fingra, plocka, nor. nupla, plocka. – Formen nypa är uppkommen ur njupa o. beror på en i vissa dialekter förekommande övergång av iu till y[comb_0306] (jfr NJUTA, NYPON, NYSA)]

More information and the source for the information: SAOB


nypa

Slå upp ordet i Ordbok över Finlands svenska folkmål

klämma el. knipa (ngn el. ngt) med fingrarna
  • dåm ni:pt i mina armar (Eckerö)
  • kom hi:d ska ja ni:p dⱸ (Iniö)
  • han njöup mⱸ i nⱸsan (Vörå)
nypa ngn (med fingrarna); nypa varandra
  • sⱹu:t ⱺ: ny:pas! (Houtskär)
knipsa av (ngt), plocka (ngt)
  • ⱸ nø:pⱸs inʼ kvist tⱺ (Houtskär)
  • de lö:nar it se ti gå: dä:r å nu:pa e:tt bä:r i gångin (:åt gången) (Snappertuna)
ta en nypa
  • tom nju:pa när tom tɷ: mjøli i navan (Strömfors)