Swedish, all forms: njuta

Swedish, all forms verb 'njuta' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: njuta
Supine: njutit
Gerund: njutande

Indicative

Present

jagnjuter
dunjuter
han;honnjuter
vinjuter
ninjuter
denjuter

Perfect

jaghar njutit
duhar njutit
han;honhar njutit
vihar njutit
nihar njutit
dehar njutit

Past

jagnjöt
dunjöt
han;honnjöt
vinjöt
ninjöt
denjöt

Pluperfect

jaghade njutit
duhade njutit
han;honhade njutit
vihade njutit
nihade njutit
dehade njutit

Future

jagskall njuta
duskall njuta
han;honskall njuta
viskall njuta
niskall njuta
deskall njuta

Future perfect

jagskall ha njutit
duskall ha njutit
han;honskall ha njutit
viskall ha njutit
niskall ha njutit
deskall ha njutit

Conjunctive

Present

jagmå njuta
dumå njuta
han;honmå njuta
vimå njuta
nimå njuta
demå njuta

Present

jagmå ha njutit
dumå ha njutit
han;honmå ha njutit
vimå ha njutit
nimå ha njutit
demå ha njutit

Past

jagskulle njuta
duskulle njuta
han;honskulle njuta
viskulle njuta
niskulle njuta
deskulle njuta

Pluperfect

jagskulle ha njutit
duskulle ha njutit
han;honskulle ha njutit
viskulle ha njutit
niskulle ha njutit
deskulle ha njutit

Conditional

Present

jagskulle njuta
duskulle njuta
han;honskulle njuta
viskulle njuta
niskulle njuta
deskulle njuta

Perfect

jagskulle ha njutit
duskulle ha njutit
han;honskulle ha njutit
viskulle ha njutit
niskulle ha njutit
deskulle ha njutit

Imperative

dunjut
viLåt oss njuta
ninjut

Etymology

Additional Information

njuta
ha lustkänslor (inför något)
[A njuter (av x)]

Engelsk översättning
enjoy

Exempel

han satt och njöt av musiken---he sat and enjoyed (was enjoying) the music

Sammansättningar/avledningar

njut|bar---enjoyable

njuta

NJUTA njω³ta², v. -er, njöt njø⁴t, njöto njø³tω², njutit njω³tit², njuten njω³ten². vbalsbst. -ANDE; -NING (se d. o.); -ARE (se avledn.). ( inf. o. pr. ind. pl. niutta GUSTAF II ADOLF 566 (1627), DokumPprsbr. AMBROSIANI 25 (i handl. fr. c. 1675). niyt(h)a SkrGbgJub. 6: 326 (1594), Därs. 570 (1621). njuta (-iu-, -iju-, -iw-, -th-, -e) G1R 1: 2 (1521) osv. nutha RP 7: 482 (1639). nyda VgFmT II. 6– 7: 113 (1575). nyt(h)a (-e) SvTr. 4: 6 (1521), Ordesk. COLUMBUS 21 1678; uppl. 1908). nytta (-e) G1R 1: 86 (1523), SkrGbgJub. 6: 238 (1591). nynt(h)a (-yw-, -e) G1R 1: 154 (1523), DialMess. LPETRI 87 b (1542). – pr. ind. sg. njuter (-iu-, -iw-) OPETEI MenFall D 1 b (1526) osv. nyter DialNattw. LPETRI B 6 a (1562), Hush. BROOCMAN 2: 11 (1736). pass. njutes (-iu-) EcclSaml. WALLQUIST 1–4: 250 (1712) osv. – pr. konj. njute (-iu-) RARP 2: 12 (1633) osv. nut(h)e SUFinlH 4: 146 (1613), GUSTAF II ADOLF 247 (1621). – imper. sg. njut (-iu-) Gr. TIÄLLMANN 212 (1696) osv. – ipf. ind. sg. njöt (-iö-) HSH 10: 33 (1616) osv. nöt(h) (-öö-) 2Mack. 5: 20 (Bib. 1541); CHYDENIUS 423 (1780). nött (-dt) 2Post. OPETRI 182 b (1530), KKD 12: 404 (1710). nöött BtSödKultH 12: 78 (1597), OxBr. 12: 328 (1614) – ipf. ind. pl. njuto (-iu-, -e) E14 GIRS 114 (c. 1630), Hem. BOTIN 2: 28 (1799). njöto (-iö-) Ad. MÖRK 1: 100 (1743) osv. nuto (-w-, -e) MenFall OPETRI C 8 a (1526), SvSpr. BOTIN 128 (1777). nutto (-e) Skäl CHESNECOPHERUS Tt 1 a (1607), Liv. SCHRODERUS 489 (1626). nöt(h)o (-e) Oec. BRAHE 33 1581; uppl. 1920), Landcr. HUMBLA 9 (1740). – ipf. konj. njöte (-iö-) LejonkDr. 136 (1688) osv. nuthe GRUBB 890 (1665). nutte GW SPEGEL 99 (1685). nöte RARP 19: 346 (1668), BrefTalLärdVet. 1759, s. 28. – sup. niutat Com. STIERNMAN 1: 690 (1617). njutit (-iu-, -et) G1R 25: 5 (1555: åttniutett) osv. nutit (-v-, -w-, -ed(t), -et(t), -id(t)) G1R 1: 27 (1521), SvSpr. BOTIN 122 (1777). nuttit (-ed, -et) HT 1906, s. 134 (c. 1585), ÖPar. SPEGEL 1 (1705). nytit BtVLand 5: 11 (1564). nyutit (-yw-) G1R 1: 169 (1523), Därs. 6: 376 (1529). nöt(h)it(t) Ydre RÄÄF 1: 300 (i handl. fr. 1551), OxBr. 12: 162 (1613). – p. pf. njuten (-iu-, -in) ARVIDI 82 (1651) osv. nu(h)tet (-it), n. GRUBB 876 (1665), Bref RUDBECK 101 (1675). nutnan HSH 9: 193 (1641))
[fsv. niuta, nyta; jfr sv. dial. njuta, nyta, nuta m. m., njuta, få rum, rymmas, d. nyde, få, äga, njuta, isl. nióta, äga nyttjanderätten till, åtnjuta, got. niutan, erhålla, ganiutan, fånga, fsax. niotan, åtnjuta, fht. niozan (t. geniessen), feng. néotan, använda, njuta; samhörigt med lit. naudà, nytta; av ovisst urspr. – Jfr BENJUTA, ERNJUTA, FARNÖTE, NYTTA, NYTTJA, NÖT, sbst.², NÖTA, ävensom HUGENOTT, KORNUTER, sbst. pl., MATROS]

More information and the source for the information: SAOB


njuta

Slå upp ordet i Ordbok över Finlands svenska folkmål

känna välbehag o. lust (av ngt)
  • han satt o njö:t o:v fi:nvä:drⱸ (Kökar)
  • nɷ: njöut han o: hⱸ (:av hornmusiken) (Nedervetil)
  • tä:r njø:t vi o drakk kaffⱸ all tri:a (Tenala)