Swedish, all forms: nedlägga

Swedish, all forms verb 'nedlägga' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: nedlägga
Supine: nedlagt
Gerund: nedläggande

Indicative

Present

jagnedlägger
dunedlägger
han;honnedlägger
vinedlägger
ninedlägger
denedlägger

Perfect

jaghar nedlagt
duhar nedlagt
han;honhar nedlagt
vihar nedlagt
nihar nedlagt
dehar nedlagt

Past

jagnedlade
dunedlade
han;honnedlade
vinedlade
ninedlade
denedlade

Pluperfect

jaghade nedlagt
duhade nedlagt
han;honhade nedlagt
vihade nedlagt
nihade nedlagt
dehade nedlagt

Future

jagskall nedlägga
duskall nedlägga
han;honskall nedlägga
viskall nedlägga
niskall nedlägga
deskall nedlägga

Future perfect

jagskall ha nedlagt
duskall ha nedlagt
han;honskall ha nedlagt
viskall ha nedlagt
niskall ha nedlagt
deskall ha nedlagt

Conjunctive

Present

jagmå nedlägga
dumå nedlägga
han;honmå nedlägga
vimå nedlägga
nimå nedlägga
demå nedlägga

Present

jagmå ha nedlagt
dumå ha nedlagt
han;honmå ha nedlagt
vimå ha nedlagt
nimå ha nedlagt
demå ha nedlagt

Past

jagskulle nedlägga
duskulle nedlägga
han;honskulle nedlägga
viskulle nedlägga
niskulle nedlägga
deskulle nedlägga

Pluperfect

jagskulle ha nedlagt
duskulle ha nedlagt
han;honskulle ha nedlagt
viskulle ha nedlagt
niskulle ha nedlagt
deskulle ha nedlagt

Conditional

Present

jagskulle nedlägga
duskulle nedlägga
han;honskulle nedlägga
viskulle nedlägga
niskulle nedlägga
deskulle nedlägga

Perfect

jagskulle ha nedlagt
duskulle ha nedlagt
han;honskulle ha nedlagt
viskulle ha nedlagt
niskulle ha nedlagt
deskulle ha nedlagt

Imperative

dunedlägg
viLåt oss nedlägga
ninedlägg

Etymology

Additional Information

nedlägga

NEDLÄGGA ne³d~läg²a l. (i sht vard.) NERLÄGGA ne³r~, äv. (numera bl. ngn gg, arkaiserande) NEDERLÄGGA ne³der~, v. -er, -lade, -lagt, -lagd (se för övr. LÄGGA, v.). vbalsbst. -ANDE, -ELSE (numera företrädesvis ss. senare led i ssgr, t. ex. ARBETSNEDLÄGGELSE), -NING; -ARE. ( ned- 1555 osv. nedder- 1631–1644. neder- (-dh-) 1524–1937. ner- (-ee-) 1656 osv. nid- (-dh-) c. 1580–1752. nide- 1662. nider- (-ij-, -dh-) 1524–1642. nidir- 1590. näder- 1649–1644. Se för övr. LÄGGA, v.)
[fsv. niþerläggia; jfr d. nedlægge, nor. nedlegge, t. niederlegen; av NED, adv., o. LÄGGA, v.]
Anm. Beträffande ordets bruklighet i förh. till den fria förb. LÄGGA NED gäller särsk., att den fasta ssgn NEDLÄGGA så gott som alltid användes i bet. 14 o. föredrages framför den fria förb. i åtskilliga (oeg. l. bildl.) bet., t. ex. 3, 4, a. Se för övr. anm. 2: o sp. 273. A) lägga ngt ned på marken l. golvet l. från sig o. dyl. o. i bet. som närmast äro att uppfatta ss. utvecklade ur denna bet.; jfr NED adv. 1, LÄGGA, v. I 1, 2, 3, 9, 19 m. fl.
[NEDLÄGGA 1]
1) lägga (ngt) ned på marken l. golvet o. d.; ofta närmande sig bet.: lägga ifrån sig (ngt som man har i handen l. bär o. d.). Nedlägga en krans på graven. Han nedlade sin börda på marken.
G1R 27: 89 (1557). Nederlägger edre Piqver, med Spitzen föruth. ExBook SÖDERMAN 44 1679; kommandorop). (Ärkebiskopen) nedlade sin hatt och staf för S. Eriks Skrin. Utk. BOTIN 700 (1764); jfr 2. Alla som .. vilja byta, framlägga sina kort, de öfriga nedlägga sina. HbiblSällsk. 1: 321 1839; i "bytesspelet"). Här nedlade Putting äntligen helt försiktigt sitt paket. Varuh. SIWERTZ 31 (1926). – särsk.

More information and the source for the information: SAOB