Swedish: nedlägga

Swedish verb 'nedlägga' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: nedlägga
Supine: nedlagt
Gerund: nedläggande

Indicative

Present

jag nedlägger
du  nedlägger
han nedlägger
vi  nedlägger
ni  nedlägger
de  nedlägger

Perfect

jag har nedlagt
du  har nedlagt
han har nedlagt
vi  har nedlagt
ni  har nedlagt
de  har nedlagt

Past

jag nedlade
du  nedlade
han nedlade
vi  nedlade
ni  nedlade
de  nedlade

Pluperfect

jag hade nedlagt
du  hade nedlagt
han hade nedlagt
vi  hade nedlagt
ni  hade nedlagt
de  hade nedlagt

Future

jag skall nedlägga
du  skall nedlägga
han skall nedlägga
vi  skall nedlägga
ni  skall nedlägga
de  skall nedlägga

Future perfect

jag skall ha nedlagt
du  skall ha nedlagt
han skall ha nedlagt
vi  skall ha nedlagt
ni  skall ha nedlagt
de  skall ha nedlagt

Conjunctive

Present

jag må nedlägga
du  må nedlägga
han må nedlägga
vi  må nedlägga
ni  må nedlägga
de  må nedlägga

Present

jag må ha nedlagt
du  må ha nedlagt
han må ha nedlagt
vi  må ha nedlagt
ni  må ha nedlagt
de  må ha nedlagt

Past

jag skulle nedlägga
du  skulle nedlägga
han skulle nedlägga
vi  skulle nedlägga
ni  skulle nedlägga
de  skulle nedlägga

PluperfectConditional

Present

jag skulle nedlägga
du  skulle nedlägga
han skulle nedlägga
vi  skulle nedlägga
ni  skulle nedlägga
de  skulle nedlägga

Perfect

jag skulle ha nedlagt
du  skulle ha nedlagt
han skulle ha nedlagt
vi  skulle ha nedlagt
ni  skulle ha nedlagt
de  skulle ha nedlagt

Imperative


du  nedlägg

vi  Låt oss nedlägga
ni  nedlägg

Etymology

nedlägga

NEDLÄGGA ne³d~läg²a l. (i sht vard.) NERLÄGGA ne³r~, äv. (numera bl. ngn gg, arkaiserande) NEDERLÄGGA ne³der~, v. -er, -lade, -lagt, -lagd (se för övr. LÄGGA, v.). vbalsbst. -ANDE, -ELSE (numera företrädesvis ss. senare led i ssgr, t. ex. ARBETSNEDLÄGGELSE), -NING; -ARE. ( ned- 1555 osv. nedder- 1631–1644. neder- (-dh-) 1524–1937. ner- (-ee-) 1656 osv. nid- (-dh-) c. 1580–1752. nide- 1662. nider- (-ij-, -dh-) 1524–1642. nidir- 1590. näder- 1649–1644. Se för övr. LÄGGA, v.)
[fsv. niþerläggia; jfr d. nedlægge, nor. nedlegge, t. niederlegen; av NED, adv., o. LÄGGA, v.]
Anm. Beträffande ordets bruklighet i förh. till den fria förb. LÄGGA NED gäller särsk., att den fasta ssgn NEDLÄGGA så gott som alltid användes i bet. 14 o. föredrages framför den fria förb. i åtskilliga (oeg. l. bildl.) bet., t. ex. 3, 4, a. Se för övr. anm. 2: o sp. 273. A) lägga ngt ned på marken l. golvet l. från sig o. dyl. o. i bet. som närmast äro att uppfatta ss. utvecklade ur denna bet.; jfr NED adv. 1, LÄGGA, v. I 1, 2, 3, 9, 19 m. fl.
[NEDLÄGGA 1]
1) lägga (ngt) ned på marken l. golvet o. d.; ofta närmande sig bet.: lägga ifrån sig (ngt som man har i handen l. bär o. d.). Nedlägga en krans på graven. Han nedlade sin börda på marken.
G1R 27: 89 (1557). Nederlägger edre Piqver, med Spitzen föruth. ExBook SÖDERMAN 44 1679; kommandorop). (Ärkebiskopen) nedlade sin hatt och staf för S. Eriks Skrin. Utk. BOTIN 700 (1764); jfr 2. Alla som .. vilja byta, framlägga sina kort, de öfriga nedlägga sina. HbiblSällsk. 1: 321 1839; i "bytesspelet"). Här nedlade Putting äntligen helt försiktigt sitt paket. Varuh. SIWERTZ 31 (1926). – särsk.

More information and the source for the information: SAOB