Swedish, all forms: medge

Swedish, all forms verb 'medge' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: medge
Supine: medgett
Gerund: medgivande

Indicative

Present

jagmedger; medgiver
dumedger; medgiver
han;honmedger; medgiver
vimedger; medgiver
nimedger; medgiver
demedger; medgiver

Perfect

jaghar medgivit; medgett
duhar medgivit; medgett
han;honhar medgivit; medgett
vihar medgivit; medgett
nihar medgivit; medgett
dehar medgivit; medgett

Past

jagmedgav
dumedgav
han;honmedgav
vimedgav
nimedgav
demedgav

Pluperfect

jaghade medgivit; medgett
duhade medgivit; medgett
han;honhade medgivit; medgett
vihade medgivit; medgett
nihade medgivit; medgett
dehade medgivit; medgett

Future

jagskall medge
duskall medge
han;honskall medge
viskall medge
niskall medge
deskall medge

Future perfect

jagskall ha medgivit; medgett
duskall ha medgivit; medgett
han;honskall ha medgivit; medgett
viskall ha medgivit; medgett
niskall ha medgivit; medgett
deskall ha medgivit; medgett

Conjunctive

Present

jagmå medge; medgiva
dumå medge; medgiva
han;honmå medge; medgiva
vimå medge; medgiva
nimå medge; medgiva
demå medge; medgiva

Present

jagmå ha medgivit; medgett
dumå ha medgivit; medgett
han;honmå ha medgivit; medgett
vimå ha medgivit; medgett
nimå ha medgivit; medgett
demå ha medgivit; medgett

Past

jagskulle medge
duskulle medge
han;honskulle medge
viskulle medge
niskulle medge
deskulle medge

Pluperfect

jagskulle ha medgivit; medgett
duskulle ha medgivit; medgett
han;honskulle ha medgivit; medgett
viskulle ha medgivit; medgett
niskulle ha medgivit; medgett
deskulle ha medgivit; medgett

Conditional

Present

jagskulle medge
duskulle medge
han;honskulle medge
viskulle medge
niskulle medge
deskulle medge

Perfect

jagskulle ha medgivit; medgett
duskulle ha medgivit; medgett
han;honskulle ha medgivit; medgett
viskulle ha medgivit; medgett
niskulle ha medgivit; medgett
deskulle ha medgivit; medgett

Imperative

dumedge; medgiv
viLåt oss medge; medgiva
nimedge; medgiv

Translations

Swedish verb "medge"

To concede as true

1 translations found.

Etymology

Additional Information

medgiva
erkänna, hålla med om
[A medger x/ att + S]

Engelsk översättning
admit, concede

Exempel

jag medger att jag hade fel---I admit that I was wrong


Svenskt uppslagsord
medger medgav medgett (el. medgivit) medge(!) (el. medgiv! medgiva) verb
tillåta, ge möjlighet till
[x medger y/ att + S]

Engelsk översättning
allow, permit

Exempel

tiden medger inte att vi håller på längre---time does not allow us to continue