Swedish, all forms: må

Swedish, all forms verb 'må' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive:
Supine: mått
Gerund: mående

Indicative

Present

jag; mår
du; mår
han;hon; mår
vi; mår
ni; mår
de; mår

Perfect

jaghar mått
duhar mått
han;honhar mått
vihar mått
nihar mått
dehar mått

Past

jagmåtte; mådde
dumåtte; mådde
han;honmåtte; mådde
vimåtte; mådde
nimåtte; mådde
demåtte; mådde

Pluperfect

jaghade mått
duhade mått
han;honhade mått
vihade mått
nihade mått
dehade mått

Future

jagskall må
duskall må
han;honskall må
viskall må
niskall må
deskall må

Future perfect

jagskall ha mått
duskall ha mått
han;honskall ha mått
viskall ha mått
niskall ha mått
deskall ha mått

Conjunctive

Present

jagmå må
dumå må
han;honmå må
vimå må
nimå må
demå må

Present

jagmå ha mått
dumå ha mått
han;honmå ha mått
vimå ha mått
nimå ha mått
demå ha mått

Past

jagskulle må
duskulle må
han;honskulle må
viskulle må
niskulle må
deskulle må

Pluperfect

jagskulle ha mått
duskulle ha mått
han;honskulle ha mått
viskulle ha mått
niskulle ha mått
deskulle ha mått

Conditional

Present

jagskulle må
duskulle må
han;honskulle må
viskulle må
niskulle må
deskulle må

Perfect

jagskulle ha mått
duskulle ha mått
han;honskulle ha mått
viskulle ha mått
niskulle ha mått
deskulle ha mått

Imperative

du
viLåt oss må
ni

Etymology

Additional Information


(anger önskan; högtidligt)
[må A/x + INF]

Engelsk översättning
may

Exempel

ja, må han leva!---long may he live! ("Happy Birthday to You!")
måtte han komma!---let him come!


Svenskt uppslagsord
måtte verb
(anger försäkran)
[A/x må + INF]

Engelsk översättning
might (just)

Stående uttryck

du må tro att jag blev förvånad! ("jag blev väldigt förvånad")---I was surprised, believe me! ("I was very surprised")


Svenskt uppslagsord
måtte verb
(anger sannolikhet)
[A/x må + INF]

Engelsk översättning
must, may

Exempel

jag gillar inte metoden hur effektiv den än må vara---I don't like that method, however effective it may be
affärerna måtte ha gått bra---things must have gone well


Svenskt uppslagsord
måtte verb
(högtidligt; uttrycker tillåtelse i juridiskt språk)
[A må + INF]

Engelsk översättning
may, let

Exempel

talan må ej föras mot styrelsens beslut---no appeal may be lodged against the decision of the board


Svenskt uppslagsord
mår mådde mått må(!) verb
känna sig (om hälsotillstånd eller välbefinnande)
[A mår + SÄTT]

Engelsk översättning
feel

Exempel

hur mår du?---how do you feel?
han mådde som en prins---he felt content

Stående uttryck

hon mådde illa ("kände sig illamående")---she felt sick ("felt nauseous")


Verbet "må" kan användas både som hjälpverb och i sin vanliga betydelse. Hjälpverbet bär formerna må, månne, måtte och mått.

må⁴, v.², mår, mådde mod³e², mått mot⁴. vbalsbst. -ENDE ((†), Brev BREMER 3: 382 (1855)); förr äv. MÅGA, v.² ( inf. o. pr. ind. pl. maa G1R 1: 141 (1523). må (måå) GlMat. 6: 22 (NT 1526), 3Förman. OPETRI D 7 b (1535) osv. måga Ordb. SCHULTZE 2998 (c. 1755). måge G1R 15: 117 (1543), Bref AOXENSTIERNA 4: 362 (1647). – pr. ind. sg. 2Sam. 18: 29 (Bib. 1541), Bref EKEBLAD 1: 275 1653; rättat efter hskr.). mår Suml. BUREUS 46 (c. 1600) osv. – pr. ind. sg. pass. mås Brev GEIJER 319 (1839) osv. – imper. sg. LIND (1738) osv. ipf. mådde Kr. LPETRI 62 (1559) osv. måtte (mo-) 4Mos. 11: 18 (Bib. 1541), VDAkt. 1690, nr 226. sup. måt NordTBB 1928, . 34 (1559), 2RARP 6: 602 (1731). mått FormPuerColl. C 5 b (1579) osv.)
[fsv. magha, befinna sig (väl), motsv. nor., isl. mega; eg. samma ord som MÅ, v.¹, men i böjningsavseende påvärkat av verb av typen NÅ o. BO]

More information and the source for the information: SAOB


Slå upp ordet i Ordbok över Finlands svenska folkmål

i fråga om (hälso)tillstånd: befinna sig el. känna sig (så el. så)
  • hur mo:r tu? (svar:) jɷ: mⱸn bra:, hur mo:r tu ʃⱸlv? (Borgå)
  • hu:r modd gambḷona? (Bötom)
  • hɷ mo:(r) dy ny fö ti:n? (Esse)
  • di mɷå:r tjokkt (:har det gott) (Närpes)
  • ti må:d rɷkɷt (:dåligt) (Purmo)
i uttr. må bra, befinna sig väl, känna sig frisk, ha det gott
  • han må:r so bra: som ⱸn broddbⱸssⱸ (Kyrkslätt)
  • må: bra: (Nagu)
  • sä:kärt a:r tom må:dd bra: ti: i Svärji ⱸtt tom a:r blivi ti: (:stannat där) (Strömfors)
i uttr. må illa, känna sig el. vara sjuk, vara illamående; äv. oeg. el. förbleknat
  • ja må:d so ill so ja motta ga å:si:dⱸs osta jöḷp ɷpp (:spy) (Björköby)

Se mer