Swedish, all forms: ljuga

Swedish, all forms verb 'ljuga' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: ljuga
Supine: ljugit
Gerund: ljugande

Indicative

Present

jagljuger
duljuger
han;honljuger
viljuger
niljuger
deljuger

Perfect

jaghar ljugit
duhar ljugit
han;honhar ljugit
vihar ljugit
nihar ljugit
dehar ljugit

Past

jagljög
duljög
han;honljög
viljög
niljög
deljög

Pluperfect

jaghade ljugit
duhade ljugit
han;honhade ljugit
vihade ljugit
nihade ljugit
dehade ljugit

Future

jagskall ljuga
duskall ljuga
han;honskall ljuga
viskall ljuga
niskall ljuga
deskall ljuga

Future perfect

jagskall ha ljugit
duskall ha ljugit
han;honskall ha ljugit
viskall ha ljugit
niskall ha ljugit
deskall ha ljugit

Conjunctive

Present

jagmå ljuga
dumå ljuga
han;honmå ljuga
vimå ljuga
nimå ljuga
demå ljuga

Present

jagmå ha ljugit
dumå ha ljugit
han;honmå ha ljugit
vimå ha ljugit
nimå ha ljugit
demå ha ljugit

Past

jagskulle ljuga
duskulle ljuga
han;honskulle ljuga
viskulle ljuga
niskulle ljuga
deskulle ljuga

Pluperfect

jagskulle ha ljugit
duskulle ha ljugit
han;honskulle ha ljugit
viskulle ha ljugit
niskulle ha ljugit
deskulle ha ljugit

Conditional

Present

jagskulle ljuga
duskulle ljuga
han;honskulle ljuga
viskulle ljuga
niskulle ljuga
deskulle ljuga

Perfect

jagskulle ha ljugit
duskulle ha ljugit
han;honskulle ha ljugit
viskulle ha ljugit
niskulle ha ljugit
deskulle ha ljugit

Imperative

duljug
viLåt oss ljuga
niljug

Translations

Swedish verb "ljuga"

Tell an intentional untruth

  • English: lie.

1 translations found.

Etymology

Additional Information

ljuga
inte tala sanning, luras
[A ljuger (för b (om x))]

Engelsk översättning
lie

ljuga

LJUGA jɯ³ga², v. -er, ljög jø⁴g, ljögo jøgω², ljugit j³git², ljugen jɯ³gen² ( pr. ind. sg. ljuger (liug(h)-, livgh-) G1R 2: 248 1525 osv.; liugger Bt- ÅboH I. 6: 158 1634; löger Utböl. HÖGBERG 1: 14 (1912). pr. ind. sg. pass. ljuges (liugh-) Syr. 19: 15 (öv. 1586 osv.; ljugs (liu-, liv-) Syr. 19: 15 (Bib. 1541), NDikt. FRÖDING 128 1894. – ipf. ind. sg. ljugde (liu-) Ordb. SCHULTZE 2790 (c. 1755), Amor. ALMQVIST 315 (1822, 1839); ljög Försök COLLNÉR 78 1812 osv. lug VRP 1649, s. 419; lö(ö)g(h) Just. SCHMEDEMAN 8 1538, Olymp. NILSSON 149 1923; ipf. ind. pl. ljugde Kempis LILJESTRÅLE 196 (1798: beljugde), Nov. PALMBLAD 3: 114 (1817, 1841); ljögo SvSpr. BOIVIE 242 Bil. 1834 osv.; lugo (lughe, lughu) Psalt. 78: 36 (öv. 1536), Vitt. JGHALLMAN 33 (c. 1756); lögo SvMerc. 1764, s. 194, Folkb. BÄCKSTRÖM 1: 176 (1845). ipf. konj. ljöge SvSpr. BOIVIE 242 Bil. 1834 osv.; lug(h)e (lvghe) Clost. OPETRI D 3 b 1528, FORSIUS Fosz 378 1621; löge SvGr. SAHLSTEDT 69 1769, Skald. FRANZÉN 7: 5 1840. – sup. ljugit (-et) LIND 1738 osv.; logit (-et(t)) SkrGbgJub. 6: 24 1587, ConsEcclAboP 465 1660; lug(h)it (-edt, -et, -id, -ieth, -itt) Apg. 5: 4 (NT 1526), ADLERBETH FörslSAOB 1798; lugut ConsEcclAboP 341 1659. – p. pf. ljugd CatArb. MURBECK 6: 32 (c. 1750: beljugda, pl.); ljugen (liugh-) G1R 7: 493 (1530: beliughen) osv.; logen UrkFinlÖ 2: 118 (1593: förlogne, pl.); lug(h)en ( -in) G1R 2: 184 (1525: belughen), Ordb. SCHULTZE 2791 (c. 1755)). vbalsbst. -ANDE, -ERI (se avledn.); -ARE (se avledn.), -ERSKA (se avledn.).
[fsv. liugha; jfr dan. o. nor. lyve, isl. liúga, got. liugan, fsax. liogan, mnt., nnt. lēgen, fht. liogan (motsv. t. lügen) feng. leogan (motsv. eng. lie); till en ieur. rot leugh (jfr LÖGN, LÖNN, hemlighet o. d.). – Jfr BELJUGA, FÖRLJUGEN, LJUG]

More information and the source for the information: SAOB


ljuga

Slå upp ordet i Ordbok över Finlands svenska folkmål

i förb. med i: inbilla (ngn) ngt
  • karana jöug i: ⱸnna att ⱸ nɷ: sku bli: bⱸtär om ɷn sku gift sⱸ (Borgå)
i förb. med ihop: hitta på (lögner). ; med indir. obj
  • han smɷ:ḷ till o lyø:g mⱸ än lögd (Närpes)
i konstr. med på: osannfärdigt påstå ngt (om ngn)
  • så härrin byra på:stå: at dⱸm lø:g pɷ drⱸndjin (Vörå)
i ordspr
  • li:tⱸ ju:ga pri:där ta:l o li:tⱸ halta pri:där goŋg ()
  • li:tⱸ ju:ga pri:där ta:l o li:tⱸ halta pri:där goŋg (Borgå)
i samordn. med blocka el. kapa (3) el. kludda el. kolta el. pligga (v., 1), storljuga, ljuga o. skrodera
  • a koltar o ju:vär toḷi som ha:(r) varkⱸn ryø:tär ⱸlo fyø:tär (Malax)

Se mer