Swedish, all forms: ljuda

Swedish, all forms verb 'ljuda' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: ljuda
Supine: ljudit
Gerund: ljudande

Indicative

Present

jagljuder
duljuder
han;honljuder
viljuder
niljuder
deljuder

Perfect

jaghar ljudit
duhar ljudit
han;honhar ljudit
vihar ljudit
nihar ljudit
dehar ljudit

Past

jagljöd
duljöd
han;honljöd
viljöd
niljöd
deljöd

Pluperfect

jaghade ljudit
duhade ljudit
han;honhade ljudit
vihade ljudit
nihade ljudit
dehade ljudit

Future

jagskall ljuda
duskall ljuda
han;honskall ljuda
viskall ljuda
niskall ljuda
deskall ljuda

Future perfect

jagskall ha ljudit
duskall ha ljudit
han;honskall ha ljudit
viskall ha ljudit
niskall ha ljudit
deskall ha ljudit

Conjunctive

Present

jagmå ljuda
dumå ljuda
han;honmå ljuda
vimå ljuda
nimå ljuda
demå ljuda

Present

jagmå ha ljudit
dumå ha ljudit
han;honmå ha ljudit
vimå ha ljudit
nimå ha ljudit
demå ha ljudit

Past

jagskulle ljuda
duskulle ljuda
han;honskulle ljuda
viskulle ljuda
niskulle ljuda
deskulle ljuda

Pluperfect

jagskulle ha ljudit
duskulle ha ljudit
han;honskulle ha ljudit
viskulle ha ljudit
niskulle ha ljudit
deskulle ha ljudit

Conditional

Present

jagskulle ljuda
duskulle ljuda
han;honskulle ljuda
viskulle ljuda
niskulle ljuda
deskulle ljuda

Perfect

jagskulle ha ljudit
duskulle ha ljudit
han;honskulle ha ljudit
viskulle ha ljudit
niskulle ha ljudit
deskulle ha ljudit

Imperative

duljud
viLåt oss ljuda
niljud

Translations

Swedish verb "ljuda"

To make (a specified sound)

  • English: go.

To produce a sound

2 translations found.

Etymology

Additional Information

ljuda
höras, låta
[x ljuder]

Engelsk översättning
sound

Exempel

i tystnaden ljöd ett skott---the sound of a shot broke the silence

ljuda

LJUDA jɯ³da², v.¹ -er jɯ⁴der, ljöd jø⁴d, ljödo jø³dω², ljudit j³dit²; ljuden jɯ³den²; äv. (i poesi l. vitter stil, föga br.) -ade. vbalsbst. -ANDE: -ARE (se avledn.). ( inf. o. pr. ind. pl. ljuda (ju-, liu-, liw-, -dh-) 1Kor. 15: 2 (NT 1526 osv. lud(h)a G1R 3: 113 1526, BtFinlH 4: 179 (1563: förlude). – pr. ind. sg. ljuder (liu-) RP 7: 15 1639 osv. ljudar (ju-) LBÄ 33–35: 4 (1800; rimmande med Gudar), FriVärs FORSSLUND 63 (1908; rimmande med sommarbrudar). – ipf. ind. sg. ljudade LBÄ 2324: 156 1799, PT 1910, nr 3 A, s. 3. ljudde (liu-) HB 2: 349 1597 Gr. MOBERG 239 1815. ljöd SAHLSTEDT 1773 osv. – ipf. ind. pl.ljudade Brev CAEHRENSVÄRD 2: 6 1795, Reymont Bönd. WESTER 4: 32 1924. ljudde (lju-) UrkFinlÖ 2: 153 1647, RARP 12: 123 1675. ljödo (SVS) STAGNELIUS 1: 187 (c. 1815 osv. – sup. ljudat Irving RvW SJÖBERG 11 1827, LUNDELL (1593; poet., säll.). ljudit WESTE 1807 osv. liudt MÖLLER 1790, Gr. MOBERG 239 (1815). – p. pf. ljuden SSL RYDQVIST 1: 252 (1850). – Anm. Vissa äldr grammatici (Gr. TIÄLLMANN 212 1696 SvGr. SAHLSTEDT 62 (1769)) angiva för ipf. o. sup. formerna lydde resp. lydt)
[fsv. liudha, ludha; jfr d. lyde, isl. hljóda; dels avledn. av LJUD sbst.¹, dels av mnt. luden (varav formen luda); jfr fht. (h)lūten, t. läuten, lauten. – Jfr LJUDA, v.², LJUDAD, p. adj., -LJUDD, p. adj., LYDA, v.²]
jfr EFTER-, FÖR-, GEN-, ÅTER-LJUDA m. fl. HÖG-, MED-, SJÄLV-, VÄL-LJUDANDE, p. adj., m. fl.

More information and the source for the information: SAOB


ljuda

Slå upp ordet i Ordbok över Finlands svenska folkmål

uttala (ord) ljud för ljud vid läsövning efter ljudmetoden
  • tɷ jyɷdar oɷre:tt (Vörå)
vanl. impers.: avge ljud, höras, låta
  • tⱺ kḷⱺkkⱺn ha slajⱸ sⱺ ju:där ⱸ bakⱸtt (Houtskär)
  • om dɷ kḷappar i jɷllan o lⱸggär an ɷpp o nⱸ:r so jyɷdar ⱸ loŋga loŋga vⱸ:gar (Replot)
  • hⱸ ju:där int bra: om an rykstär (:rapar) vi matabɷ:rdi (Strömfors)
  • (i varggropen) va ⱸn stolppa mⱸ ⱸt krä:k som litⱸ ju:da (Tenala)
impers.: låta, förefalla
  • hⱸ ju:da nⱸstan som om an sku ⱸmn sⱸ tiba:ka (Borgå)
  • int ju:dar hⱸ som hⱸ sku hav ti djöra mⱸ hⱸ (Pernå)
impers.: höras, sägas, berättas
  • va ju:där ⱸ ⱸ byijinʼ? (Houtskär)

Se mer