Swedish: ligga

Swedish verb 'ligga' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: ligga
Supine: legat
Gerund: liggande

Indicative

Present

jag ligger
du  ligger
han ligger
vi  ligger
ni  ligger
de  ligger

Perfect

jag har legat
du  har legat
han har legat
vi  har legat
ni  har legat
de  har legat

Past

jag låg
du  låg
han låg
vi  låg
ni  låg
de  låg

Pluperfect

jag hade legat
du  hade legat
han hade legat
vi  hade legat
ni  hade legat
de  hade legat

Future

jag skall ligga
du  skall ligga
han skall ligga
vi  skall ligga
ni  skall ligga
de  skall ligga

Future perfect

jag skall ha legat
du  skall ha legat
han skall ha legat
vi  skall ha legat
ni  skall ha legat
de  skall ha legat

Conjunctive

Present

jag må ligga
du  må ligga
han må ligga
vi  må ligga
ni  må ligga
de  må ligga

Present

jag må ha legat
du  må ha legat
han må ha legat
vi  må ha legat
ni  må ha legat
de  må ha legat

Past

jag skulle ligga
du  skulle ligga
han skulle ligga
vi  skulle ligga
ni  skulle ligga
de  skulle ligga

PluperfectConditional

Present

jag skulle ligga
du  skulle ligga
han skulle ligga
vi  skulle ligga
ni  skulle ligga
de  skulle ligga

Perfect

jag skulle ha legat
du  skulle ha legat
han skulle ha legat
vi  skulle ha legat
ni  skulle ha legat
de  skulle ha legat

Imperative


du  ligg

vi  Låt oss ligga
ni  ligg

Etymology

Verbs conjugated like ligga

anligga, avligga, beligga, efterligga, föreligga, ligga, åligga, överligga,

Translations

Swedish verb "ligga"

Be in horizontal position

  • English: lie.

Be situated

  • English: lie.

Occupy a place

  • English: be.

Of an object: occupy a given position permanently

  • English: sit.

Stay, remain, be situated

To have sex with

7 translations found.

ligga

LIGGA lig³a², v. ligger, låg lå⁴g, legat le³ga, legad le³ga. vbalsbst. -ANDE (se avledn.), -NING (Linc. Oo 3 b (1640) osv.); -ARE (se d. o.); jfr LIGG ( inf. o. pr. ind. pl. leg(h)a Visb. 1: 151 (c. 1620). liga KKD 7: 95 (1705), Därs. 3: 107 (1707). ligga (-e) G1R 1: 327 (1524) osv. lig(g)ia (-ja, -e) G1R 1: 28 (1521), LIND 1749; under inliegen). – pr. ind. sg. leg(h)er BtFinlH 4: 253 (1564), KKD 6: 357 (1716). li(i)gg(i)er (lig-) G1R 1: 57 (1523: paa ligger) osv. – ipf. ind. sg. laa G1R 1: 97 (1523: pa laa), Därs. 3: 292 (1526). la(a)g(h) Tb. OPETRI 13 1524; uppl. 1929), EkenäsDomb. 1: 216 (1657). log(h) SVARTG1 26 (1561). HH XI. 1: 68 (1530), HB 1: 90 (1629). lå(å)g(h) G1R 1: 87 (1523) osv. – ipf. ind. pl. lago Kr. BRAHE 37 (c. 1585). lego Diar. GYLLENIUS 80 (c. 1660). logo KKD 9: 50 (1703). lå(å)g(h)o (-e) G1R 6: 165 (1529) osv. – ipf. konj. låg(h)e ( -o) LPETRI Œc. 48 (1559) osv. – sup. lagit MStenbock PRYTZ D 2 a (1633). lega 2Saml. 13: 75 (c. 1690). leg(h)at (-adh, -att, -et, -ett) G1R 1: 22 (1521) osv. leggat SCHÜCK Wivallius 1: 136 (i handl. fr. 1631). legiat(t)h (-adh, -eth) SkrGbgJub. 6: 129 (1589), Därs. 332 (1594). legt ConsEcclAboP 141 (1658). lig(h)at (-ad, -att) G1R 1: 6 (1521), EkenäsDomb. 1: 216 (1657). liggiat Dagb. BOLINUS 79 (1679), Landsm. XI. 1: 98 (1702). liggt (-et, -itt) Ydre RÄÄF 1: 313 (i handl. fr. 1557) SSL RYDQVIST 1: 254 (1850). lågat GRIMBERG SvYFolk. 2: 22 (cit. fr. 1593), Stridsropet 1883, mr 2, s. 3. läg(h)at SUFinlH 2: 206 (1605), Vitt. JGHALLMAN 11 (c. 1756). – p. pf. (numera i sht i ssgr) legad RA I. 1: 488 (1546: förleghat, n.), UpsLäkF 1870–71 s. 417. legen OxBr. 3: 482 (1634: legne, pl.), RP 16: 85 (1655: legin). liggad MÖLLER 1782; under brüten). liggen SvLappm. ZETTERSTEDT 1: 177 (1822))
[fsv. liggia, motsv. dan. o. nor. ligge, isl. liggia, got. ligan, fsax. liggian, fht. licken, ligen, t. liegen, feng. licgan, eng. lie; till en ieur. rot legh, föreliggande bl. a. i lat. lectus, gr. λέξος, bädd; jfr LAG sbst.¹ o. sbst.³, LAGA, sbst.¹, adj. o. v., LEGA. sbst.¹. LÄGE. LÄGER, LÄGGA, LÄG LIG m. fl.]
– jfr. AN-, AV-, BI-, EFTER-, FRAM-, FÖRE-, GOLV-, HALV-, IGEN-, IN-, INNE-, KULL-, KVAR-, NED(ER)-, PÅ-, SAMMAN-, TILL-, UNDER-, UT-, Å-, ÖVER-LIGGA m. fl., ävensom AVVÄGS-, BAKOM-, BAR-, BREDVID-, BROTT-, DJUP-, DJUPT-, EMELLAN-, FJÄRR-, FJÄRRAN-, FRAMFÖR-, FRI-, FRÅN-, GREN-, INTILL-, INVID-, JORD-, KANT-, KNÄ-, KRING-, KROK-, MOT-, NÄR(A)-, NÄST-, OM-, SITT-, STRÄCK-, VID-LIGGANDE, p. adj., m. fl. Översikt av betydelserna.

More information and the source for the information: SAOB


ligga

Slå upp ordet i Ordbok över Finlands svenska folkmål

i förb. med efter el. på el. till el. över: enträget bönfalla (ngn), hänga efter (ngn); vara efterhängsen
  • anʼ lⱺ:g sⱺ ⱸtt barⱺ ⱺ skⱺ ha: ä (Houtskär)
  • Anna lɷå:g till ɷbru:kba:ṭ o sku ha maʃi:nin (:en symaskin) (Närpes)
  • han lå: nɷ til mⱸ os at vi skɷ far mⱸ dⱸ där bå:nⱸ (:fara till doktorn) (Tenala)
  • han liggär ett han, såm fänin ett sjä:ḷin (Vörå)
i förb. med sönder: krossa el. ha sönder (ngt) gm att ligga på det
  • haḷminʼ (i sängen) bḷⱸ: sɷnʼdäligga (Kumlinge)
i förb. med under: vara underlägsen; sacka efter (i arbete el.d.). ; i uttr. ligga uppe, reda sig i ekonomiskt avseende. ; i uttr. ligga inne (med ngt), ha (ngt) i sin ägo. ; ligga med (pengar) el. ligga upp med (pengar) , ha (medel) disponibla
  • int lå: folkki opp mⱸ so myky pⱸŋgar förr (Tenala)

Se mer