Swedish, all forms: låta

Swedish, all forms verb 'låta' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: låta
Supine: låtit
Gerund: låtande

Indicative

Present

jaglåter
dulåter
han;honlåter
vilåter
nilåter
delåter

Perfect

jaghar låtit
duhar låtit
han;honhar låtit
vihar låtit
nihar låtit
dehar låtit

Past

jaglät
dulät
han;honlät
vilät
nilät
delät

Pluperfect

jaghade låtit
duhade låtit
han;honhade låtit
vihade låtit
nihade låtit
dehade låtit

Future

jagskall låta
duskall låta
han;honskall låta
viskall låta
niskall låta
deskall låta

Future perfect

jagskall ha låtit
duskall ha låtit
han;honskall ha låtit
viskall ha låtit
niskall ha låtit
deskall ha låtit

Conjunctive

Present

jagmå låta
dumå låta
han;honmå låta
vimå låta
nimå låta
demå låta

Present

jagmå ha låtit
dumå ha låtit
han;honmå ha låtit
vimå ha låtit
nimå ha låtit
demå ha låtit

Past

jagskulle låta
duskulle låta
han;honskulle låta
viskulle låta
niskulle låta
deskulle låta

Pluperfect

jagskulle ha låtit
duskulle ha låtit
han;honskulle ha låtit
viskulle ha låtit
niskulle ha låtit
deskulle ha låtit

Conditional

Present

jagskulle låta
duskulle låta
han;honskulle låta
viskulle låta
niskulle låta
deskulle låta

Perfect

jagskulle ha låtit
duskulle ha låtit
han;honskulle ha låtit
viskulle ha låtit
niskulle ha låtit
deskulle ha låtit

Imperative

dulåt
viLåt oss låta
nilåt

Etymology

Additional Information

låta
höras, ljuda
[x låter + SÄTT]

Engelsk översättning
sound

Exempel

bilen låter som en traktor---the car sounds more like a tractor


Svenskt uppslagsord
låter lät låtit låta verb
verka vara, förefalla
[A/x låter + PRED]

Engelsk översättning
sound

Exempel

du låter arg---you sound angry


Svenskt uppslagsord
låter lät låtit låta verb
tillåta, gå med på
[A låter B + INF]

Engelsk översättning
let, allow

Exempel

låt mig få se!---let me see!
jag låter mig inte skrämmas!---I am not going to let myself be frightened!

Stående uttryck

låt bli att störa mig! ("sluta med att störa mig")---leave me alone! ("stop bothering me")


Svenskt uppslagsord
låter lät låtit låta verb
se till att (något blir gjort)
[A låter + INF]

Engelsk översättning
have (get) sth. [done]

Exempel

han lät renovera lägenheten---he had his flat renovated

låta

LÅTA lå³ta², v. -er, lät lä⁴t, läto lä³tω² l. (numera bl. i vissa trakter, bygdemålsfärgat) let le⁴t resp. leto le³tω², låtit lå³tit², p. pf. låten lå³ten² (utom tillf., i bet. I A, C, D, numera bl. i ssgr); förr äv. LÄTA, v. -er, lät, lätit, läten. ( inf. o. pr. ind. pl. la(a)t(h)a (e-) G1R 1: 3 1521, Vt. STIERNHIELM (1658, 1668: under lijf-laat). latt(h)a (-e) RA I. 1: 17 1547, 2Saml. 9: 159 1569. let(h)a(a) Kr. OPETRI 166 (c. 1540), HB 3: 150 1687. letta (-e) G1 SVART 102 1561, Skråordn. 267 1589. lettia HB 3: 150 1687. låt(h)a (lo-) G1R 1: 1521 osv. lått(h)a (-e) G1R 1: 84 1523, HdlCollMed. Il/8 1692. lät(h)a (-e) Tb. OPETRI 9 (1524; uppl. 1929), (SVS) KELLGREN 6: 325 1793. lätta (-e) ÄARäfst 162 1596, Bref CARL XII 292 (1703). lä(ä) Epigr. WARNMARK K 4 a 1688, (SVS) DAHLSTIERNA 199 (c. 1696. pr. ind. sg. la(a)t(h)er SthmSkotteb. 3: 193 1521 HärnösDP 1695, s. 358. latt(h)er G1R 1: 121 1523, OxBr. 1: 288 1625. let(h)er Visb. 1: 1572, HovförtärSthm 1691 A, s. 858 låder Hesselby TROLLE-BONDE 324 (i handl. fr. 1656. låtar Bref BARK 1: 111 (1703). lå(å)t(h)er (lo-) G1R 1: 129 1523 osv. lått(h)er G1R 1: 126 1523, OxBr. 9: 181 1632. lät(h)er Mat. 5: 13 (NT 1526), HT 19I2, s. 124 1656. lätter Ydre RÄÄF 1: 293 (i handl. fr. 1554 SvOrds. B a 1604. pr. konj. lat(h)e Liturg. 24 a 1576 AOXENSTIERNA 2: 2 1612. lethe Ydre RÄÄF 1: 296 (cit. fr. c. 1550. lett(h)e Cal. CARL IX 68 1589, Ydre RÄÄF 1: 364 (i handl. fr. 1614. låt(h)e Hes. 3: 27 (Bib. 1541 osv. läte Tb. OPETRI 37 (1524; uppl. 1929), Gensw. SVART G a 1558. imper. sg. la(a)t(h) G1R 1: 96 1523, Visb. 3: 12 (c. 1635. latt Luk. 9: 12 (NT 1526), G1R 6: 2 1529. Iett Ydre RÄÄF 1: 344 (i handl. fr. 1593. loth (loot) Apg. 22: 16 (NT 1526), Ps. 1536, s. 98 (: fförloot). lå(å)t(h) Joh. 14: 8 (NT 1526 osv. låthe PRYTZ G 1 H 1 a 1621. Tuktesp. WARNMARK 19 ("16") 1687, . 1688 a 4 K Epigr. DENS.lät(h) Filem. 20 (NT 1526), Nov. PALMBLAD 3: 29 (1817, 1841), FinlSv. BERGROTH 44 (1916). lätt MenFall OPETRI G a 1526, Blumauer STIERNSTOLPE 3: 26 (1814). – imper. pl. 1 pers. låtom LUCIDOR (SVS) 298 1673 osv. lätom Holof. 32 (c. 1580. lättom G2A BOTVIDI A 4 b 1684. – imper. pl. 2 pers. la(a)t(h)er G1R 1: 2 1521, Därs. 9: 264 1534. latther Kr. BRAHE 40 (c. 1585. letter HovförtärSthm 1603, s. 219. låten ADLERBETH Försl.SAOB 1798 osv. låt(h)er Mat. 5: 16 (NT 1526), FRö DING Eftersk. 2: 1 (1890, 1910). låtter Kr. BRAHE 47 (c. 1585. läter Mat. 15: 14 (NT 1526), Hkr. PERINGSKIÖLD 2: 428 (1697). – Anm. Formen för imper. pl. 1 pers. ersättes numera vanl. (utom i högtidligt spr.) av formen för 1 pers. sg. o. har förr ofta ersatts av formen för 2 pers. pl., vilken ännu förekommer ngn gg i starkt arkaiserande stil i denna anv.; se exempel under I 18 g . ipf. ind. sg. la(a)t(h) (laatt) G1R 1: 108 1523, UrFinlH 64 1808. latt BtFinlH 2: 5 1548, OxBr. 12: 91 1641. le(e)t (leett) Sleid. SCHRODERUS 99 1610, WoJ (1891; i bet. II). lett SVARTG1 73 1561, KKD 3: 136 1707. lett(h)e SkrGbgJub. 6: 177 1590, Tidfördrijf B 2 b (c. 1695. litth UrkFinlÖ I. 1: 7 (c. 1597. lodtt UpplDomb. 2: 16 1578. lo(o)t(h) SthmSkotteb. 3: 189 1521, E14 HUND 12 1605. lott UpplDomb. 3: 116 1541, SkrGbgJub. 6: 3 1587. lå(å)t(h) GlTer. 11 (c. 1550), Vink. CEDERSCHIÖLD o. OLANDER 114 (1901). låt(h)e SkrGbgJub. 6: 124 1589, Bref EKEBLAD 1: 8 1651. lått HH 20: 197 (c. 1585), HSH 31: 402 1675. låtte SkrGbgJub. 6: 173 1590, Hkr. PERINGSKIÖLD 1: 346 1697. lä(ä)t(h) 2Krön. 9: 16 (Bib. 1541 osv. lät(h)e Bref EKEBLAD 1: 1 1649, Vitt. ROSENFELDT 251 (c. 1690. lätt(h) Tb. OPETRI 245 (1528; uppl. 1929), CYGNÆUS 9: 167 1858. lätte PORTHAN 5: 297 (cit. fr. 1658), SCOLUMBUS Vitt. 282 (c. 1678. – ipf. ind. sg. 2 pers. lest Ps. 1536, s. 98 (: fförlest). låst PolitVis. 234 1617. läst Syr. 47: 19 (öv. 1536), Jes. 38: 17 (Bib. 1541. lätst Syr. 47: 19 (Bib. 1541), Dödst. SWEDBERG 247 (1711). ipf. ind. pl. la(a)t(h)e (lat(h)om) G1R 1: 9 1523, Stiernsköld L. PAULINUS GOTHUS H 1 a 1628. latte HT 1891, s. 275 (c. 1573), Kr. BRAHE 10 (c. 1585. le(e)t(h)o (-e) G1 SVART 93 1561, WoJ (1891; i bet. II). lette G1 SVART 26 1561. lot(h)o (-e) (lothom) G1R 1: 28 1521, Hkr. PERINGSKIÖLD 1: 181 (1697). lotte UrkFinlÖ I. 1: (c. 1600. låtade Vargt. BENGTS 6 (1915: låtade in). låt(h)o ( -e) Gensw. SVART H b 1558, Minn. WINGÅRD 2: 99 (1846). lått(h)e G1 SVART 27 1561, SkrGbgJub. 6: 103 1588. lät(h)o (-e) Tb. OPETRI 7 (1524; uppl. 1929) osv. lätto (-e) G1 SVART 10 1561, Weise 104 1697. ipf. konj. laathe G1R 1: 184 1524. let(h)e FORSIUS Fosz 122 1621, RARP 3: 8 1636. låte (-o) Kr. OPETRI 135 (c. 1540), BIBERG 1: 163 (c. 1820. läte Clost. OPETRI D 3 a 1528 osv. lätte Surge CHRONANDER A 8 a 1647, Weise 20 1697. sup. laath BtFinlH 4: 298 (1565: wedherlaath). latad BtÅboH I. 3: 19 1623. la(a)t(h)it (-i(j)d(t), -it(t)(h)) G1R 1: (1521: tiil lathit), Bref EKEBLAD 1: 256 (1653; rättat efter hskr.). let(h)edt (-id) UpplDomb. 2: 95 1579, Kr. BRAHE 35 (c. 1585. lettett BtFinlH 2: 190 1566. lådit UrkFinlÖ I. 1: 16 (c. 1600. låta ÄARäfst 186 1596, Brefv. (STENBOCK o.) OXENSTIERNA 1: 244 (1701). låt(h)at BtÅboH I. 7: 5 1635, ConsAcAboP 1: 113 1644. låt(h)e (-i) SkrGbgJub. 6: 11 1587, Bref EKEBLAD 1: 387 (1655). låt(h)it(t) (lo-, -id, -et) G1R 1: 126 1523 osv. Iått(h)it(t) (-id, -ett) VinkällRSthm c. 1570, BoupptSthm 16/6 1679, Bil. lät Suml. BUREUS 563 b (c. 1600; hskr.). läte (-i) ÄARäfst 35 1596, Bref EKEBLAD 1: 362 (1654). lätit(h) ( -et) MenFall OPETRI E 4 a 1526, AFZELIUS SæmE 4O 1818. lätt SCOLUMBUS Vitt. 266 (c. 1678. lättit(t) RÄÄF Ydre 3: 400 (i handl. fr. 1594), . p. pf. lat(h)en 1603 a 3 a Es. BALCKG1R 1: 203 1524, AOXENSTIERNA 2: IIO 1612. låten (-in) Kr. LPETRI 88 1559 osv. låtten VDAkt. 1689, nr 7 (: låttne, n. sg. best.)) vbalsbst. -ANDE, -ELSE (i ssgr), -NING (nnmera bl. i bet. I 2, II 5 a samt i ssgr); -ARE (i ssgr), -ERSKA (i ssgr); jfr LÅT sbst.³
[fsv. lata; jfr d. lade, nor. late, la (i bet. I), låte (i bet. II), isl. láta, got. lētan, t. lassen, eng. let; rotbesläktat med LAT, adj.¹, lat. lassus, trött, o. gr. ληδεῖν, vara trött; sannol. urspr. med bet.]
vara slapp l. ovärksam, släppa efter o. d. Formen läta beror på inflytande från pr. ind. sg. läter, Utvecklingen i sv. av bet. I E kan delvis ha ägt rum under inflytande från motsv. anv. av t. lassen. – Jfr BELÅTEN, LÅTERSKEN, LÅTSA] Översikt av betydelserna.

More information and the source for the information: SAOB


låta

Slå upp ordet i Ordbok över Finlands svenska folkmål

pt. , ; sup. , ; , i förb. med av el. upp: upphöra, sluta
  • vi a lå:ti å: mⱸ bɷ hamppɷ o li:ni (Esse)
  • ti le:t o:v ti danss o nöyt skɷ:wa si:n (:nöta sina skor) (Karleby-Nedervetil)
  • ti ⱹlɷ: bara tärtti (:tills) an le:t å:v andas (Kronoby)
  • åm int tu lå:tär å:v ti kall minn hästar ti tinn, så ... (Nagu)
  • he lå:tar å:v rein nö (:slutar regna) (Pedersöre)
uppträda, bära sig åt, bete sig
  • som inʼ lo:tär fo:r inʼ o:tär (Bötom)
  • som inʼ lo:tär fo:r inʼ o:tär (Houtskär)
  • kvinnfoḷtjⱸ fɷå: lie:v o lɷåt som di vill (Pörtom)
  • som inʼ lo:tär fo:r inʼ o:tär (Sideby)
äv.: tala vresigt. ; om hund: tjuta
  • ja hö:rḍ Bakkas hɷnʼdinʼ i aftos hur hanʼ lⱸt ilʼlʼa (Bötom)

Se mer