Swedish, all forms: lägga

Swedish, all forms verb 'lägga' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: lägga
Supine: lagt
Gerund: läggande

Indicative

Present

jaglägger
dulägger
han;honlägger
vilägger
nilägger
delägger

Perfect

jaghar lagt
duhar lagt
han;honhar lagt
vihar lagt
nihar lagt
dehar lagt

Past

jagla; lade
dula; lade
han;honla; lade
vila; lade
nila; lade
dela; lade

Pluperfect

jaghade lagt
duhade lagt
han;honhade lagt
vihade lagt
nihade lagt
dehade lagt

Future

jagskall lägga
duskall lägga
han;honskall lägga
viskall lägga
niskall lägga
deskall lägga

Future perfect

jagskall ha lagt
duskall ha lagt
han;honskall ha lagt
viskall ha lagt
niskall ha lagt
deskall ha lagt

Conjunctive

Present

jagmå lägga
dumå lägga
han;honmå lägga
vimå lägga
nimå lägga
demå lägga

Present

jagmå ha lagt
dumå ha lagt
han;honmå ha lagt
vimå ha lagt
nimå ha lagt
demå ha lagt

Past

jagskulle lägga
duskulle lägga
han;honskulle lägga
viskulle lägga
niskulle lägga
deskulle lägga

Pluperfect

jagskulle ha lagt
duskulle ha lagt
han;honskulle ha lagt
viskulle ha lagt
niskulle ha lagt
deskulle ha lagt

Conditional

Present

jagskulle lägga
duskulle lägga
han;honskulle lägga
viskulle lägga
niskulle lägga
deskulle lägga

Perfect

jagskulle ha lagt
duskulle ha lagt
han;honskulle ha lagt
viskulle ha lagt
niskulle ha lagt
deskulle ha lagt

Imperative

dulägg
viLåt oss lägga
nilägg

Etymology

Additional Information

lägga
få att ligga (mot underlaget)
[A lägger x + PLATS]

Engelsk översättning
put

Exempel

lägg boken på bordet!---put the book on the table!


Svenskt uppslagsord
lägger la(de) lagt lägg! lägga verb
placera på avsedd plats
[A lägger x + PLATS]

Engelsk översättning
place

Exempel

lägga ett brev på brevlådan---drop a letter into the mailbox

Stående uttryck

lägga märke till ("uppmärksamma")---pay attention to ("notice")
lägga på luren ("avsluta ett telefonsamtal")---hang up ("end a telephone conversation")


Svenskt uppslagsord
lägger la(de) lagt lägg! lägga verb
sätta samman

Engelsk översättning
lay, set

Exempel

lägga pussel---do a jigsaw puzzle


Svenskt uppslagsord
lägger av lade lagt lägg! lägga verb
sluta (med något) (vardagligt)
[A lägger av (med x/ att + INF)]

Engelsk översättning
stop, leave off

Stående uttryck

lägg av! ("sluta med det där!")---lay off! ("stop that!")


Svenskt uppslagsord
lägger fram lade lagt lägg! lägga verb
presentera
[A lägger fram x]

Engelsk översättning
put forward

Exempel

lägga fram ett förslag---put forward a proposal


Svenskt uppslagsord
lägger in lade lagt lägg! lägga verb
konservera i ättikslösning e.d.
[A lägger in x (i y)]

Engelsk översättning
preserve

Exempel

lägga in gurkor---preserve cucumbers in vinegar


Svenskt uppslagsord
lägger in lade lagt lägg! lägga verb
skicka in (till en myndighet etc), ansöka
[A lägger in x (till y)]

Engelsk översättning
enter, lodge

Exempel

lägga in en ansökan---submit an application


Svenskt uppslagsord
lägger ner lade lagt lägg! lägga verb
avveckla, avsluta verksamheten (vid)
[A lägger ner x]

Engelsk översättning
shut down

Exempel

lägga ner en fabrik---shut down a factory


Svenskt uppslagsord
lägger ner lade lagt lägg! lägga verb
använda, förbruka
[A lägger ner x (på y)]

Engelsk översättning
expend

Exempel

lägga ner ett stort arbete---put a lot of work into


Svenskt uppslagsord
lägger om lade lagt lägg! lägga verb
sätta förband på
[A lägger om x]

Engelsk översättning
bandage

Exempel

lägga om ett sår---dress a wound


Svenskt uppslagsord
lägger om lade lagt lägg! lägga verb
ge en annan inriktning
[A lägger om x]

Engelsk översättning
change, alter

Exempel

lägga om trafiken---redirect traffic


Svenskt uppslagsord
lägger sig la(de) lagt lägg! lägga verb
placera sig horisontellt mot underlaget (särskilt "gå till sängs")
[A lägger sig]

Engelsk översättning
lie down

Exempel

han lägger sig aldrig före midnatt---he never goes to bed before midnight


Svenskt uppslagsord
lägger sig la(de) lagt lägg! lägga verb
avta
[x lägger sig]

Engelsk översättning
abate, subside

Exempel

vinden lägger sig---the wind is dying down


Svenskt uppslagsord
lägger sig i lade lagt lägg! lägga verb
ingripa i och försöka påverka
[A lägger sig i x]

Engelsk översättning
interfere

Exempel

lägg dig inte i vad jag gör!---don't interfere in what I'm doing!


Svenskt uppslagsord
lägger ut lade lagt lägg! lägga verb
betala (tillfälligt) för någon annan; spendera
[A lägger ut + SUMMA (på x/för B)]

Engelsk översättning
pay

Exempel

kan du lägga ut en tia?---do you think you could put out ten kronor?


Svenskt uppslagsord
lägger ut lade lagt lägg! lägga verb
bli tjockare, lägga på hullet
[A lägger ut]

Engelsk översättning
put on weight

Exempel

jag har lagt ut i sommar---I have put on weight this summer

lägga

LÄGGA läg³a², v. -er, lade la³de², vard. äv. la la, i vissa trakter äv. lag la⁴g, lagt lak⁴t, lagd lag⁴d. vbalsbst. -ANDE, -NING (se d. o.); -ARE (se avledn.). jfr LÄGG sbst.² ( inf. o. pr. ind. pl. leg(h)a Visb. 1: 112 (c. 1620: ighen leghas). leg(h)ia Tb. OPETRI 126 1526; uppl. 1929, AV MURENIUS 555 (1664). leygia HT 1891, s. 274 (c. 1573). läga VDAkt. 1686, nr 143. lägg(h)a (le-, læ-, -ge) G1R 1: 53 (1523) osv. lägg(h)ia (le-, -ie) G1R 1: 160 (1523), HOF Skifts. 168. (1753). lägia (læ-, -ie) Tb. OPETRI 6 1524; uppl. 1929), Därs. 44 (1525). – pr. ind. sg. legher Visb. 1: 120 (c. 1620). lägger (le-, -är) Apg. 24: 16 (NT 1526) osv. pass. lägg(h)es (le-) G1R 3: 316 (1526) osv. läggs (le-) Job 14: 12 (Bib. 1541) osv. – ipf. la LUCIDOR (SVS) 188 (1672), LBrenn. BERGMAN 17 (1928). laa Vitt. LEYONCRONA 180 (1689). lad(h) Fosz FORSIUS 20 (1621; i vers), Vitt. ROSENFELDT 237 (c. 1630; i vers). lade SthmSkotteb. 3: 171 (1521) osv. lae KKD 3: 105 (1706). lag Ber. JOLIN 5: 146 (1881), Fyrmäst. SPARRE 8 (1920). lagde Tb. OPETRI 6 1524; uppl. 1929), TRIEWALD Kost. 27 (1734). – sup. lacht(t) G1R 15: 277 (1543), VDAkt. 1662, nr 88. laget Bref EKEBLAD 2: 440 (1662). lag(g)t (-dt, -ht, -tt) G1R 1: 7 (1521) osv. lakt (-ct, -ckt, -tt) G1R 1: 271 (1524), BtFinlH 2: 51 (1546). – p. pf. sg. m., f. o. r. lachtt OxBr. 5: 376 (1625). ladt KKD 4: 138 (1712: förladt). lagd Apg. 13: 36 (NT 1526) osv. logtt BtFinlH 4: 253 (1564). lägd KKD 1: 116 (1707: förlägde))
[fs v. läggia, motsv. d. lægge, isl. leggia, got. lagjan, fsax. leggjan, fht. leggan, lecken, legen, t. legen, feng. lecgan, eng. lay; kausativum till LIGGA]
jfr AN-, AV-, BANN-, BAR-, BE-, BESLAG-, BI-, BJÄLKE-, BLOTT-, BLY-, BLÖT-, BORD-, BORT-, BRO-, BRÄD-, BÖT-, CEMENT-, DAMM-, DIT-, EFTER-, ER-, FRAM-, FRI-, FRÅN-, FÄRG-, FÖR-, FÖRE-, GAT-, GOLV-, GRAV-, GRUND-, HAMN-, HAND-, HARV-, HOP-, HOS-, HÖG-, HÖST-, I-, IGEN-, IN-, INNE-, IORDNING-, IS-, JORD-, KAL-, KIST-, KLAR-, KLASS-, KLOSS-, KONPOST-, KORS-, KRING-, KRYSS-, KULL-, KÖL-, LAND-, MÖRK-, NED-, NEDER-, NÄR-, OM-, PLAN-, PLOG-, PRESS-, PÅ-, RÅD-, RÖR-, RÖS-, SAMMAN-, SKATT-, SKRIN-, SPÅN-, STEN-, STRAFF-, SÄNG-, TAK-, TILL-, TILLRÄTTA-, TORR-, UNDAN-, UNDER-, UPP-, UT-, VEDER-, VID-, VINN-, Å-, ÅDAGA-, ÅTER-, ÖDE-, ÖVERLÄGGA m. fl., ävensom BLEK-, LJUS-, LÅNG-, MAGER-, MÖRK-, RUND-, RÖD-, SVART-, TRIND-LAGD, p. adj. m. fl, Översikt av betydelserna.

More information and the source for the information: SAOB


lägga

Slå upp ordet i Ordbok över Finlands svenska folkmål

i konstr. lägga bliva (med utsatt el. underförstådd inf.), låta vara, underlåta, undvika
 • ja kond int lägg bli: ti gå: ti lä:sförhö:re (Esbo)
 • lägg bḷi: ti kitas (:att kittlas) (Pargas)
 • man kan lⱸgg bli: ti kom för sⱸint (Sibbo)
i uttr
 • lⱸgg koma (Pargas)
 • lⱸgg fara (Pedersöre)
 • lⱸgg koma (Sibbo)
 • lⱸgg koma bara, sa: ɷ:lasn om ø:rfi:lana (Sibbo)
 • lⱸgg fara (Terjärv)
i uttr. lägga vara, med (underförstått) obj., ds
 • lägg vara! (:låt bli; gör inte så; bort med tassarna) (Bromarv)
 • lägg vara! (:låt bli; gör inte så; bort med tassarna) (Houtskär)
 • lägg vara! (:låt bli; gör inte så; bort med tassarna) (Korpo)

Se mer