Swedish, all forms: kringskära

Swedish, all forms verb 'kringskära' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: kringskära
Supine: kringskurit
Gerund: kringskärande

Indicative

Present

jagkringskär
dukringskär
han;honkringskär
vikringskär
nikringskär
dekringskär

Perfect

jaghar kringskurit
duhar kringskurit
han;honhar kringskurit
vihar kringskurit
nihar kringskurit
dehar kringskurit

Past

jagkringskar
dukringskar
han;honkringskar
vikringskar
nikringskar
dekringskar

Pluperfect

jaghade kringskurit
duhade kringskurit
han;honhade kringskurit
vihade kringskurit
nihade kringskurit
dehade kringskurit

Future

jagskall kringskära
duskall kringskära
han;honskall kringskära
viskall kringskära
niskall kringskära
deskall kringskära

Future perfect

jagskall ha kringskurit
duskall ha kringskurit
han;honskall ha kringskurit
viskall ha kringskurit
niskall ha kringskurit
deskall ha kringskurit

Conjunctive

Present

jagmå kringskära
dumå kringskära
han;honmå kringskära
vimå kringskära
nimå kringskära
demå kringskära

Present

jagmå ha kringskurit
dumå ha kringskurit
han;honmå ha kringskurit
vimå ha kringskurit
nimå ha kringskurit
demå ha kringskurit

Past

jagskulle kringskära
duskulle kringskära
han;honskulle kringskära
viskulle kringskära
niskulle kringskära
deskulle kringskära

Pluperfect

jagskulle ha kringskurit
duskulle ha kringskurit
han;honskulle ha kringskurit
viskulle ha kringskurit
niskulle ha kringskurit
deskulle ha kringskurit

Conditional

Present

jagskulle kringskära
duskulle kringskära
han;honskulle kringskära
viskulle kringskära
niskulle kringskära
deskulle kringskära

Perfect

jagskulle ha kringskurit
duskulle ha kringskurit
han;honskulle ha kringskurit
viskulle ha kringskurit
niskulle ha kringskurit
deskulle ha kringskurit

Imperative

dukringskära
viLåt oss kringskära
nikringskära

Etymology

Additional Information

kringskära

KRINGSKÄRA kriŋ³~ʃä²ra, l. ~ʃæ²-, v. -skär, -skar, -skuro, -skurit, -skuren (se för övr. SKÄRA, v.). vbalsbst. -ANDE, -ING, -NING. ( kring- 1538 osv. omkring- 1640–1848)
[ fsv. (um)kringskära, omskära, rundklippa; av KRING, prep. o. adv. o. SKÄRA, v.]
(jfr anm. sp. 2781)
[KRINGSKÄRA 1]
1) (numera föga br.; se dock a o. b) skära rundt omkring (ngt); beskära (ngt) rundt omkring; förr äv. allmännare: beskära (se BESKÄRA, v.² 1; jfr KRING prep. o. adv. I 1.
Hildebrand MagNat. 219 (1650). När man en Wijngåhl wäl kring skär, / Han strax mehr Frukt och Drufwor bär. LUCIDOR (SVS) 446 1674. ("Pilaxet") kunde .. (icke) annorlunda uthdragas, än at the måste Såret kringskära och göra thet större. SYLVIUS Curtius 659 1682. VL 1901, nr 33, s. 3. (†) Itt nåålsögha (är) itt ganska litet hohl, Skal en Cameel ther igenom, så moste han först wel kringskäras. 2Post. LPETRI 137 b 1555; jfr 2. – särsk.

More information and the source for the information: SAOB