Swedish: kringskära

Swedish verb 'kringskära' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: kringskära
Supine: kringskurit
Gerund: kringskärande

Indicative

Present

jag kringskär
du  kringskär
han kringskär
vi  kringskär
ni  kringskär
de  kringskär

Perfect

jag har kringskurit
du  har kringskurit
han har kringskurit
vi  har kringskurit
ni  har kringskurit
de  har kringskurit

Past

jag kringskar
du  kringskar
han kringskar
vi  kringskar
ni  kringskar
de  kringskar

Pluperfect

jag hade kringskurit
du  hade kringskurit
han hade kringskurit
vi  hade kringskurit
ni  hade kringskurit
de  hade kringskurit

Future

jag skall kringskära
du  skall kringskära
han skall kringskära
vi  skall kringskära
ni  skall kringskära
de  skall kringskära

Future perfect

jag skall ha kringskurit
du  skall ha kringskurit
han skall ha kringskurit
vi  skall ha kringskurit
ni  skall ha kringskurit
de  skall ha kringskurit

Conjunctive

Present

jag må kringskära
du  må kringskära
han må kringskära
vi  må kringskära
ni  må kringskära
de  må kringskära

Present

jag må ha kringskurit
du  må ha kringskurit
han må ha kringskurit
vi  må ha kringskurit
ni  må ha kringskurit
de  må ha kringskurit

Past

jag skulle kringskära
du  skulle kringskära
han skulle kringskära
vi  skulle kringskära
ni  skulle kringskära
de  skulle kringskära

PluperfectConditional

Present

jag skulle kringskära
du  skulle kringskära
han skulle kringskära
vi  skulle kringskära
ni  skulle kringskära
de  skulle kringskära

Perfect

jag skulle ha kringskurit
du  skulle ha kringskurit
han skulle ha kringskurit
vi  skulle ha kringskurit
ni  skulle ha kringskurit
de  skulle ha kringskurit

Imperative


du  kringskära

vi  Låt oss kringskära
ni  kringskära

Etymology

kringskära

KRINGSKÄRA kriŋ³~ʃä²ra, l. ~ʃæ²-, v. -skär, -skar, -skuro, -skurit, -skuren (se för övr. SKÄRA, v.). vbalsbst. -ANDE, -ING, -NING. ( kring- 1538 osv. omkring- 1640–1848)
[ fsv. (um)kringskära, omskära, rundklippa; av KRING, prep. o. adv. o. SKÄRA, v.]
(jfr anm. sp. 2781)
[KRINGSKÄRA 1]
1) (numera föga br.; se dock a o. b) skära rundt omkring (ngt); beskära (ngt) rundt omkring; förr äv. allmännare: beskära (se BESKÄRA, v.² 1; jfr KRING prep. o. adv. I 1.
Hildebrand MagNat. 219 (1650). När man en Wijngåhl wäl kring skär, / Han strax mehr Frukt och Drufwor bär. LUCIDOR (SVS) 446 1674. ("Pilaxet") kunde .. (icke) annorlunda uthdragas, än at the måste Såret kringskära och göra thet större. SYLVIUS Curtius 659 1682. VL 1901, nr 33, s. 3. (†) Itt nåålsögha (är) itt ganska litet hohl, Skal en Cameel ther igenom, så moste han först wel kringskäras. 2Post. LPETRI 137 b 1555; jfr 2. – särsk.

More information and the source for the information: SAOB