Swedish, all forms: komma

Swedish, all forms verb 'komma' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: komma
Supine: kommit
Gerund: kommande

Indicative

Present

jagkommer
dukommer
han;honkommer
vikommer
nikommer
dekommer

Perfect

jaghar kommit
duhar kommit
han;honhar kommit
vihar kommit
nihar kommit
dehar kommit

Past

jagkom
dukom
han;honkom
vikom
nikom
dekom

Pluperfect

jaghade kommit
duhade kommit
han;honhade kommit
vihade kommit
nihade kommit
dehade kommit

Future

jagskall komma
duskall komma
han;honskall komma
viskall komma
niskall komma
deskall komma

Future perfect

jagskall ha kommit
duskall ha kommit
han;honskall ha kommit
viskall ha kommit
niskall ha kommit
deskall ha kommit

Conjunctive

Present

jagmå komma
dumå komma
han;honmå komma
vimå komma
nimå komma
demå komma

Present

jagmå ha kommit
dumå ha kommit
han;honmå ha kommit
vimå ha kommit
nimå ha kommit
demå ha kommit

Past

jagskulle komma
duskulle komma
han;honskulle komma
viskulle komma
niskulle komma
deskulle komma

Pluperfect

jagskulle ha kommit
duskulle ha kommit
han;honskulle ha kommit
viskulle ha kommit
niskulle ha kommit
deskulle ha kommit

Conditional

Present

jagskulle komma
duskulle komma
han;honskulle komma
viskulle komma
niskulle komma
deskulle komma

Perfect

jagskulle ha kommit
duskulle ha kommit
han;honskulle ha kommit
viskulle ha kommit
niskulle ha kommit
deskulle ha kommit

Imperative

dukom
viLåt oss komma
nikom

Translations

Swedish verb "komma"

Arrive at

 • English: get.

Slang: have an orgasm; ejaculate

 • English: cum.

To move from further away to nearer to

3 translations found.

Etymology

Additional Information

komma kommer kom kommit kom! verb
anlända, nå (fram), infinna sig
[x/A kommer]

Engelsk översättning
come, arrive

Exempel

komma i tid---come in time
jag kan inte komma in i huset---I cannot get into the house
kommande år---coming years

Stående uttryck

komma ihåg ("minnas")---remember ("keep in memory")
komma till tals med ("få tillfälle att tala med")---have a word with ("get the opportunity to speak to")
hur kan det komma sig (att) ("vad beror det på att")---how did it happen (that) ("why is it that")
när allt kommer omkring ("när allt tas med i beräkningen")---when all is said and done ("when everything is taken into account")


Svenskt uppslagsord
kommer kom kommit kom! komma verb
ha sitt ursprung (i)

Engelsk översättning
come (from)

Exempel

jag kommer från Grekland---I come from Greece


Svenskt uppslagsord
kommer kom kommit kom! komma verb
(endast i frasen kommer att "(=skall)")
[A/x kommer att + INF]

Engelsk översättning
will, be going to

Exempel

vi kommer att vara i Göteborg på torsdag---we will be in Göteborg on Thursday
jag kommer att sakna dig---I am going to miss you


Svenskt uppslagsord
kommer kom kommit kom! komma verb
påverka (någon till)

Engelsk översättning
prompt, arouse

Exempel

din berättelse kom mig att minnas min egen barndom---your story prompted me to recall my own childhood


Svenskt uppslagsord
kommer bort kom kommit komma verb
försvinna
[x kommer bort]

Engelsk översättning
disappear, get lost

Exempel

boken har kommit bort---the book has disappeared


Svenskt uppslagsord
kommer på kom kommit komma verb
träffa på, ertappa
[A kommer på B (med att+INF)]

Engelsk översättning
chance upon, find


Svenskt uppslagsord
kommer på kom kommit komma verb
(plötsligt) komma ihåg, upptäcka
[A kommer på x]

Engelsk översättning
remember, come up with

Exempel

komma på en idé---come up with an idea


Svenskt uppslagsord
kommer upp kom kommit komma verb
bli behandlad
[x kommer upp]

Engelsk översättning
be brought up

Exempel

frågan kom upp i riksdagen---the issue was brought up in the Swedish parliament


Svenskt uppslagsord
kommer ut kom kommit komma verb
bli publicerad
[x kommer ut]

Engelsk översättning
come out

Exempel

boken kommer ut i höst---the book is due to appear this autumn


Svenskt uppslagsord
kommer åt kom kommit komma verb
få tag på
[A kommer åt x]

Engelsk översättning
get at, get hold (of)

Exempel

jag kan inte komma åt pengarna---I cannot get hold of the money


Svenskt uppslagsord
kommer över kom kommit komma verb
få tag i (en vara), lyckas köpa
[A kommer över x]

Engelsk översättning
be able to buy

Exempel

jag lyckades komma över boken för ett par tior---I managed to get hold of the book for 20 or 30 kronor

komma

KOMMA kom³a², v. -er, kom, kommo, kommit, kommen ( inf. o. pres. ind. pl. koma (-e) G1R 1: 32 1521, Forssa WETTERSTEN 66 (c. 1750. komma (-e) G1R 1: 32 1521 osv. kumma (-e) MenFall OPETRI G 8 b (1526: til kumma), Lefv. HORN 197 (c. 1640. kåme HSH 3: 91 1566. kåmma (-e) HSH 3: 91 1566, Ordb. SCHULTZE 2154 (c. 1755. komma BrölBesw. 200 (c. 1670. – pres. ind. sg. komber G1R 1: 63 1523, SvOrds. C 6 b 1604. komer HH XI. 1: 16 1530, Forssa WETTERSTEN 35 (c. 1750. kommer G1R 1: 254 (1524: bort kommer), Därs. 2: 95 1525 osv. kåmmer RA 8. 2: 85 1563, Ordb. SCHULTZE 2154 (c. 1755. kömmer Mark. 13: 36 (NT 1526. – imper. sg. kom(m) Mat. 8: 9 (NT 1526 osv.; kåmm Ordb. SCHULTZE 2154 (c. 1755. – ipf. ind. sg. kom(m) SthmSkotteb. 1521, s. 225, osv. komb SthmTb. 1554, s. 71 a. koom G1R 2: 93 1525. kum LUCIDOR (SVS) 439 1674. kåm(m) HSH 3: 95 1566, Ordb. SCHULTZE 2154 (c. 1755. – ipf. ind. pl. kommo (-e) Mat. I: 18 (NT 1526) osv. komo (-e) Mark. 3: 13 (NT 1526), KKD 3: 107 1708. kummo (-e) GUSTAF II ADOLF 151 1617, KKD 2: 253 (1718: inkummo). kumo (-e) Suml. BUREUS 26 (c. 1600), Brefv. (STENBOCK o.) OXENSTIERNA 1: 250 (1701). khåme HSH 3: 97 1566. – pres. o. ipf. konj. kome (-o) RA I. 1: 4 1522, ConsAcAboP 4: 43 1672. komme (-o-, -d-) Apg. 25: 5 (NT 1526 osv. kum(m)' LUCIDOR (SVS) 444 (1674; i vers), DÜBEN Boileau Sat. 74 (1722; i vers). kumo Brefv. (STENBOCK o.) OXENSTIERNA 1: 230 (1697). kumme SKOGEKÄR BÄRGBO Wen. 7 (c. 1635), Bet. POLHEM 1: 32 (1721). – sup. komit (-et) SthmTb. 1557, s. 253 b (: åstadh komit), VDAkt. 1679, nr 367. kommit (-ed, -et, -idh, -ith, -itt) G1R 1: 58 1523 osv. kumit KKD 7: 62 1704. kummit REENHIELM OTryggv. 251 1691, Progn. BLOCK 54 1708. kåmmit (-edt) RA I. 2: 85 1563, Ordb. SCHULTZE 2154 (c. 1755. – p. pf. komen (-in) Luk. 2: 36 (NT 1526), G1 CELSIUS 1: 127 (1746: ankomen); kommen (-in, -än) G1R 1: 48 1523 osv.; kompen HB 2: 294 1596; kåmmen Ordb. SCHULTZE 2157 (c. 1755. n. sg. komlt SthmTb. 1552, s. 262 a; komme ÄARäfst 186 1596; kommet Luk. 22: 18 (Bib. 1541 osv.; kommit G1R 1: 36 1522. ) pl. kombne (-a) G1R 7: 536 (1531: ffor kombnä), VDAkt. 1731, nr 706 (: å sig kombna); komna (-e) Cal. 2: 4 (NT 1526: inkomne), RA I. 1: 717 1560 osv. kompne (-a) G1R 1: 265 1524, Dagb. SPEGEL 153 (1680: inkompne); kåmpne BtFinlH 3: 476 1560; kömpne NAv. 19/5 1658, s. 6 (: ankömpne)); förr äv. KOMMAS, v. dep. ( pres. ind. sg. koms Psalt. LPETRI 142: 5 (1560: koms .. wid). vbalsbst. -ANDE, -ELSE (se avledn.), KOMNING (†), Går an ALMQVIST 69 (1839; i bet. I 1 a); -ARE (i ssgn EFTERKOMMARE); jfr KOMMA sbst.² (se avledn.), KOMME (se avledn.), KOMST (se avledn.).
[fsv. koma, motsv. ä. komme, isl. koma, fsax. o. feng. cuman, eng. come, m nt. kommen, y. fht. coman, t. kom- men, trol. svagtonig from av germ. kueman, ä. fht. que- man, got. qiman (av ieur. g
u[comb_032F]em-), gr. βαίνω, går lat. venio, kommer (av ieur. gu[comb_032F]emi[comb_032F]ō), o. sskr. gam-, komma (av ieur. gu[comb_032F]m[comb_0325]-), möjl. äv lit. gemù, gim[comb_0303]ti, födas (eg.) komma till världen; jfr I 1 a )] jfr AN-, AV-, BE-, BI-, BORT-, DIT-, EFTER-, FORT-, FRAM-, FRÅN-, FÖR-, FÖRE-, GEN-, GENOM-, HEM-, HIT-, HOP-, HÄR-, I-, IFRÅGA-, IGEN-, IHÅG-, IN-, MED-, MELLAN-, NED-, OM-, PÅ-, SAMMAN-, TILL-, UND-, UNDAN-, UPP-, UT-, VEDER-, VID-, Å-, ÅSTAD-, ÅT-, ÅTER-, ÖVER-, ÖVERENS-KOMMA m. fl., ävensom EFTER-, FÖRE-, NÄST-KOMMANDE, p. adj., samt AVSIG-, FÖRSIG-, HÄR-, NY-, SEN-, VÄL-KOMMEN m. fl. Översikt av betydelserna. I. intr.

More information and the source for the information: SAOB


komma

Slå upp ordet i Ordbok över Finlands svenska folkmål

återvända till hemmet el. till det ställe där man bor o. lever el. till hemtrakten
 • sänn kom vi hⱸmm kḷokkan ti:ⱸ (Finström)
 • kɷddɷna skɷ koma hⱸim frå:n skoɷjin (Jeppo)
 • nä:r ḍom kom hⱸim frå:n fḷiktän (:flykten till Sverige under stora ofreden) (Kumlinge)
äv. i konstr. med i
 • tär kåmbär na:n tjö:rand i springand (:i trav) (Kronoby)
 • han komm i tjyö:rand (Närpes)
 • tidⱸnar kombär an i böksand (:hasande) (Närpes)
få barn. ; i uttr. komma ut med (ungar), om fågel, kläcka fram (ungar)
 • svärṭona kombär u:t mⱸ sina uŋŋar (Hitis)
 • ⱺn ha kymø u:t mⱸ tjøkkḷiŋgar nu (Houtskär)
 • a:ndän ha kommi u:t mⱸ uŋŋar i tjärrä (Vårdö)

Se mer