Swedish: iscensätta

Swedish verb 'iscensätta' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: iscensätta
Supine: iscensatt
Gerund: iscensättande

Indicative

Present

jag iscensätter
du  iscensätter
han iscensätter
vi  iscensätter
ni  iscensätter
de  iscensätter

Perfect

jag har iscensatt
du  har iscensatt
han har iscensatt
vi  har iscensatt
ni  har iscensatt
de  har iscensatt

Past

jag iscensatte
du  iscensatte
han iscensatte
vi  iscensatte
ni  iscensatte
de  iscensatte

Pluperfect

jag hade iscensatt
du  hade iscensatt
han hade iscensatt
vi  hade iscensatt
ni  hade iscensatt
de  hade iscensatt

Future

jag skall iscensätta
du  skall iscensätta
han skall iscensätta
vi  skall iscensätta
ni  skall iscensätta
de  skall iscensätta

Future perfect

jag skall ha iscensatt
du  skall ha iscensatt
han skall ha iscensatt
vi  skall ha iscensatt
ni  skall ha iscensatt
de  skall ha iscensatt

Conjunctive

Present

jag må iscensätta
du  må iscensätta
han må iscensätta
vi  må iscensätta
ni  må iscensätta
de  må iscensätta

Present

jag må ha iscensatt
du  må ha iscensatt
han må ha iscensatt
vi  må ha iscensatt
ni  må ha iscensatt
de  må ha iscensatt

Past

jag skulle iscensätta
du  skulle iscensätta
han skulle iscensätta
vi  skulle iscensätta
ni  skulle iscensätta
de  skulle iscensätta

PluperfectConditional

Present

jag skulle iscensätta
du  skulle iscensätta
han skulle iscensätta
vi  skulle iscensätta
ni  skulle iscensätta
de  skulle iscensätta

Perfect

jag skulle ha iscensatt
du  skulle ha iscensatt
han skulle ha iscensatt
vi  skulle ha iscensatt
ni  skulle ha iscensatt
de  skulle ha iscensatt

Imperative


du  iscensätt

vi  Låt oss iscensätta
ni  iscensätt

Etymology

iscensätta

ISCENSÄTTA ise³n~sät²a, v. -er, -satte, -satt, -satt; se för övr. SÄTTA. vbalsbst. -ANDE. -NING; -ARE (se avledn.).
[av uttr. sätta i scen; jfr d. iscenesætte, t. in scene setzen, fr. mettre en scène]

More information and the source for the information: SAOB