Swedish, all forms: intaga

Swedish, all forms verb 'intaga' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: inta
Supine: intagit
Gerund: intagande

Indicative

Present

jagintar; intager
duintar; intager
han;honintar; intager
viintar; intager
niintar; intager
deintar; intager

Perfect

jaghar intagit; intatt
duhar intagit; intatt
han;honhar intagit; intatt
vihar intagit; intatt
nihar intagit; intatt
dehar intagit; intatt

Past

jagintog
duintog
han;honintog
viintog
niintog
deintog

Pluperfect

jaghade intagit; intatt
duhade intagit; intatt
han;honhade intagit; intatt
vihade intagit; intatt
nihade intagit; intatt
dehade intagit; intatt

Future

jagskall inta
duskall inta
han;honskall inta
viskall inta
niskall inta
deskall inta

Future perfect

jagskall ha intagit; intatt
duskall ha intagit; intatt
han;honskall ha intagit; intatt
viskall ha intagit; intatt
niskall ha intagit; intatt
deskall ha intagit; intatt

Conjunctive

Present

jagmå inta; intaga
dumå inta; intaga
han;honmå inta; intaga
vimå inta; intaga
nimå inta; intaga
demå inta; intaga

Present

jagmå ha intagit; intatt
dumå ha intagit; intatt
han;honmå ha intagit; intatt
vimå ha intagit; intatt
nimå ha intagit; intatt
demå ha intagit; intatt

Past

jagskulle inta
duskulle inta
han;honskulle inta
viskulle inta
niskulle inta
deskulle inta

Pluperfect

jagskulle ha intagit; intatt
duskulle ha intagit; intatt
han;honskulle ha intagit; intatt
viskulle ha intagit; intatt
niskulle ha intagit; intatt
deskulle ha intagit; intatt

Conditional

Present

jagskulle inta
duskulle inta
han;honskulle inta
viskulle inta
niskulle inta
deskulle inta

Perfect

jagskulle ha intagit; intatt
duskulle ha intagit; intatt
han;honskulle ha intagit; intatt
viskulle ha intagit; intatt
niskulle ha intagit; intatt
deskulle ha intagit; intatt

Imperative

duinta; intag
viLåt oss inta; intaga
niinta; intag

Etymology

Additional Information

intaga
äta (formellt)
[A intar x]

Engelsk översättning
partake of, eat

Exempel

inta en måltid---partake of a meal


Svenskt uppslagsord
intar intog intagit inta(!) (el. intag! intaga) verb
ta i besittning, placera sig på (även bildligt "anlägga, visa upp")
[A intar x]

Engelsk översättning
take, occupy

Exempel

inta sina platser---take one's seats
inta en avvisande hållning---adopt a negative attitude

intaga

INTAGA in³~ta²ga, v. -tager, -tog, -togo, -tagit, -tagen; l. (i sht vard.) INTA in³~ta², pr. -tar; se för övr. TAGA: vbalsbst. -AN (†, VetAP 1: 254 1740), -ANDE, -ELSE (†, G1R 1: 27 1531, LIND 1749), -NING; -ARE (se avledn.).
[fsv. intaka; jfr d. indtage, ävensom t. eimnehmen; av IN o. TAGA. med avs. på bet.-utv. jfr BETAGA II) (i fråga om bruklighet i bet. 1–4, 6–8, 19 jfr anm. sp. 274) – jfr TAGA IN.
Översikt av betydelserna. 1) införa o. placera (ngt) inomhus l. i inhägnat område. 2) införa, insläppa (ngn ngnstädes). Härunder: intaga (till) konung (b), intaga i församlingen (c), intaga på sjukhus osv. (d). 3) taga ombord. 4) hala in (segel); intaga rev. 6) förtära, inmundiga. 6) insamla; uppbära; emottaga. 7) låta (ngt) ingå (i ett aktstycke o. d.); innesluta (ngn) i en överenskommelse. 8) med saksubj.: upptaga i sig; mottaga. 9) börja hysa (viss känsla); fatta (föresats); inhämta (vetande). 10) inhägna l. med sina ägor införliva (jord). 11) sätta sig i besittning av ngt,; erövra. Härunder bildl., med saksubj.: överväldiga, angripa; behärska l. fylla (ngns sinne). 12) göra (ngn) gynnsamt (l. ogynnsamt) stämd mot ngn l. ngt. 13) vinna l. behaga (ngn), tilltala, fängsla. Härunder: vara intagen av l. i ngn l. ngt (a); intagande i adjektivisk anv. (b). 14) med avs. på plats: placera sig på; sätta sig på. Härunder: intaga sängen (c); (mil.) intaga ställning (e). 15) taga (sin bostad o. d. ngnstädes). Härunder: intaga kvarter (b). 16) intr.:. taga tillfällig bostad (på ett värdshus l. hos ngn). 17) försätta sig i l. hava (visst läge, viss kroppsställning). 18) med saksubj.: upptaga (utrymme). 19) "taga in" vid sömnad l. stickning. 20) ss. vbalsbst. -ning, urtagning i vägg, sten o. d.

More information and the source for the information: SAOB


intaga

Slå upp ordet i Ordbok över Finlands svenska folkmål

pt. erövra (ngt)
  • tå di innto: Plevna (Pedersöre)