Swedish: intaga

Swedish verb 'intaga' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: inta
Supine: intagit
Gerund: intagande

Indicative

Present

jag intar; intager
du  intar; intager
han intar; intager
vi  intar; intager
ni  intar; intager
de  intar; intager

Perfect

jag har intagit
du  har intagit
han har intagit
vi  har intagit
ni  har intagit
de  har intagit

Past

jag intog
du  intog
han intog
vi  intog
ni  intog
de  intog

Pluperfect

jag hade intagit
du  hade intagit
han hade intagit
vi  hade intagit
ni  hade intagit
de  hade intagit

Future

jag skall inta; intaga
du  skall inta; intaga
han skall inta; intaga
vi  skall inta; intaga
ni  skall inta; intaga
de  skall inta; intaga

Future perfect

jag skall ha intagit
du  skall ha intagit
han skall ha intagit
vi  skall ha intagit
ni  skall ha intagit
de  skall ha intagit

Conjunctive

Present

jag må inta; intaga
du  må inta; intaga
han må inta; intaga
vi  må inta; intaga
ni  må inta; intaga
de  må inta; intaga

Present

jag må ha intagit
du  må ha intagit
han må ha intagit
vi  må ha intagit
ni  må ha intagit
de  må ha intagit

Past

jag skulle inta
du  skulle inta
han skulle inta
vi  skulle inta
ni  skulle inta
de  skulle inta

PluperfectConditional

Present

jag skulle inta; intaga
du  skulle inta; intaga
han skulle inta; intaga
vi  skulle inta; intaga
ni  skulle inta; intaga
de  skulle inta; intaga

Perfect

jag skulle ha intagit
du  skulle ha intagit
han skulle ha intagit
vi  skulle ha intagit
ni  skulle ha intagit
de  skulle ha intagit

Imperative


du  inta; intag

vi  Låt oss inta; intaga
ni  inta; intag

Etymology

intaga

INTAGA in³~ta²ga, v. -tager, -tog, -togo, -tagit, -tagen; l. (i sht vard.) INTA in³~ta², pr. -tar; se för övr. TAGA: vbalsbst. -AN (†, VetAP 1: 254 1740), -ANDE, -ELSE (†, G1R 1: 27 1531, LIND 1749), -NING; -ARE (se avledn.).
[fsv. intaka; jfr d. indtage, ävensom t. eimnehmen; av IN o. TAGA. med avs. på bet.-utv. jfr BETAGA II) (i fråga om bruklighet i bet. 1–4, 6–8, 19 jfr anm. sp. 274) – jfr TAGA IN.
Översikt av betydelserna. 1) införa o. placera (ngt) inomhus l. i inhägnat område. 2) införa, insläppa (ngn ngnstädes). Härunder: intaga (till) konung (b), intaga i församlingen (c), intaga på sjukhus osv. (d). 3) taga ombord. 4) hala in (segel); intaga rev. 6) förtära, inmundiga. 6) insamla; uppbära; emottaga. 7) låta (ngt) ingå (i ett aktstycke o. d.); innesluta (ngn) i en överenskommelse. 8) med saksubj.: upptaga i sig; mottaga. 9) börja hysa (viss känsla); fatta (föresats); inhämta (vetande). 10) inhägna l. med sina ägor införliva (jord). 11) sätta sig i besittning av ngt,; erövra. Härunder bildl., med saksubj.: överväldiga, angripa; behärska l. fylla (ngns sinne). 12) göra (ngn) gynnsamt (l. ogynnsamt) stämd mot ngn l. ngt. 13) vinna l. behaga (ngn), tilltala, fängsla. Härunder: vara intagen av l. i ngn l. ngt (a); intagande i adjektivisk anv. (b). 14) med avs. på plats: placera sig på; sätta sig på. Härunder: intaga sängen (c); (mil.) intaga ställning (e). 15) taga (sin bostad o. d. ngnstädes). Härunder: intaga kvarter (b). 16) intr.:. taga tillfällig bostad (på ett värdshus l. hos ngn). 17) försätta sig i l. hava (visst läge, viss kroppsställning). 18) med saksubj.: upptaga (utrymme). 19) "taga in" vid sömnad l. stickning. 20) ss. vbalsbst. -ning, urtagning i vägg, sten o. d.

More information and the source for the information: SAOB


intaga

Slå upp ordet i Ordbok över Finlands svenska folkmål

pt. erövra (ngt)
  • tå di innto: Plevna (Pedersöre)