Swedish, all forms: inskriva

Swedish, all forms verb 'inskriva' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: inskriva
Supine: inskrivit
Gerund: inskrivande

Indicative

Present

jaginskriver
duinskriver
han;honinskriver
viinskriver
niinskriver
deinskriver

Perfect

jaghar inskrivit
duhar inskrivit
han;honhar inskrivit
vihar inskrivit
nihar inskrivit
dehar inskrivit

Past

jaginskrev
duinskrev
han;honinskrev
viinskrev
niinskrev
deinskrev

Pluperfect

jaghade inskrivit
duhade inskrivit
han;honhade inskrivit
vihade inskrivit
nihade inskrivit
dehade inskrivit

Future

jagskall inskriva
duskall inskriva
han;honskall inskriva
viskall inskriva
niskall inskriva
deskall inskriva

Future perfect

jagskall ha inskrivit
duskall ha inskrivit
han;honskall ha inskrivit
viskall ha inskrivit
niskall ha inskrivit
deskall ha inskrivit

Conjunctive

Present

jagmå inskriva
dumå inskriva
han;honmå inskriva
vimå inskriva
nimå inskriva
demå inskriva

Present

jagmå ha inskrivit
dumå ha inskrivit
han;honmå ha inskrivit
vimå ha inskrivit
nimå ha inskrivit
demå ha inskrivit

Past

jagskulle inskriva
duskulle inskriva
han;honskulle inskriva
viskulle inskriva
niskulle inskriva
deskulle inskriva

Pluperfect

jagskulle ha inskrivit
duskulle ha inskrivit
han;honskulle ha inskrivit
viskulle ha inskrivit
niskulle ha inskrivit
deskulle ha inskrivit

Conditional

Present

jagskulle inskriva
duskulle inskriva
han;honskulle inskriva
viskulle inskriva
niskulle inskriva
deskulle inskriva

Perfect

jagskulle ha inskrivit
duskulle ha inskrivit
han;honskulle ha inskrivit
viskulle ha inskrivit
niskulle ha inskrivit
deskulle ha inskrivit

Imperative

duinskriv
viLåt oss inskriva
niinskriv

Etymology

Additional Information

inskriva

INSKRIVA in³~skri²va, v. -skriver, -skrev, -skrevo, -skrivit, -skriven; se för övr. SKRIVA. vbalsbst. -ANDE, -ELSE (†, ÖrebroSkolH KARLSON 1: 35 (i handl. fr. 1620), Com. STIERNMAN 1: 949 1627, LIND 1749), -NING; jfr INSKRIFT
[fsv. inskriva; jfr d. indskrive, t. einsckreiben samt lat. inscribere; av IN o. SKRIVA; jfr INSKRIPTION]

More information and the source for the information: SAOB