Swedish: inskriva

Swedish verb 'inskriva' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: inskriva
Supine: inskrivit
Gerund: inskrivande

Indicative

Present

jag inskriver
du  inskriver
han inskriver
vi  inskriver
ni  inskriver
de  inskriver

Perfect

jag har inskrivit
du  har inskrivit
han har inskrivit
vi  har inskrivit
ni  har inskrivit
de  har inskrivit

Past

jag inskrev
du  inskrev
han inskrev
vi  inskrev
ni  inskrev
de  inskrev

Pluperfect

jag hade inskrivit
du  hade inskrivit
han hade inskrivit
vi  hade inskrivit
ni  hade inskrivit
de  hade inskrivit

Future

jag skall inskriva
du  skall inskriva
han skall inskriva
vi  skall inskriva
ni  skall inskriva
de  skall inskriva

Future perfect

jag skall ha inskrivit
du  skall ha inskrivit
han skall ha inskrivit
vi  skall ha inskrivit
ni  skall ha inskrivit
de  skall ha inskrivit

Conjunctive

Present

jag må inskriva
du  må inskriva
han må inskriva
vi  må inskriva
ni  må inskriva
de  må inskriva

Present

jag må ha inskrivit
du  må ha inskrivit
han må ha inskrivit
vi  må ha inskrivit
ni  må ha inskrivit
de  må ha inskrivit

Past

jag skulle inskriva
du  skulle inskriva
han skulle inskriva
vi  skulle inskriva
ni  skulle inskriva
de  skulle inskriva

PluperfectConditional

Present

jag skulle inskriva
du  skulle inskriva
han skulle inskriva
vi  skulle inskriva
ni  skulle inskriva
de  skulle inskriva

Perfect

jag skulle ha inskrivit
du  skulle ha inskrivit
han skulle ha inskrivit
vi  skulle ha inskrivit
ni  skulle ha inskrivit
de  skulle ha inskrivit

Imperative


du  inskriv

vi  Låt oss inskriva
ni  inskriv

Etymology

inskriva

INSKRIVA in³~skri²va, v. -skriver, -skrev, -skrevo, -skrivit, -skriven; se för övr. SKRIVA. vbalsbst. -ANDE, -ELSE (†, ÖrebroSkolH KARLSON 1: 35 (i handl. fr. 1620), Com. STIERNMAN 1: 949 1627, LIND 1749), -NING; jfr INSKRIFT
[fsv. inskriva; jfr d. indskrive, t. einsckreiben samt lat. inscribere; av IN o. SKRIVA; jfr INSKRIPTION]

More information and the source for the information: SAOB