Swedish, all forms: innehava

Swedish, all forms verb 'innehava' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: inneha
Supine: innehaft
Gerund: innehavande

Indicative

Present

jaghar
duhar
han;honhar
vihar
nihar
dehar

Perfect

jaghar innehaft; innehatt
duhar innehaft; innehatt
han;honhar innehaft; innehatt
vihar innehaft; innehatt
nihar innehaft; innehatt
dehar innehaft; innehatt

Past

jaginnehade
duinnehade
han;honinnehade
viinnehade
niinnehade
deinnehade

Pluperfect

jaghade innehaft; innehatt
duhade innehaft; innehatt
han;honhade innehaft; innehatt
vihade innehaft; innehatt
nihade innehaft; innehatt
dehade innehaft; innehatt

Future

jagskall inneha
duskall inneha
han;honskall inneha
viskall inneha
niskall inneha
deskall inneha

Future perfect

jagskall ha innehaft; innehatt
duskall ha innehaft; innehatt
han;honskall ha innehaft; innehatt
viskall ha innehaft; innehatt
niskall ha innehaft; innehatt
deskall ha innehaft; innehatt

Conjunctive

Present

jagmå inneha; innehava
dumå inneha; innehava
han;honmå inneha; innehava
vimå inneha; innehava
nimå inneha; innehava
demå inneha; innehava

Present

jagmå ha innehaft; innehatt
dumå ha innehaft; innehatt
han;honmå ha innehaft; innehatt
vimå ha innehaft; innehatt
nimå ha innehaft; innehatt
demå ha innehaft; innehatt

Past

jagskulle inneha
duskulle inneha
han;honskulle inneha
viskulle inneha
niskulle inneha
deskulle inneha

Pluperfect

jagskulle ha innehaft; innehatt
duskulle ha innehaft; innehatt
han;honskulle ha innehaft; innehatt
viskulle ha innehaft; innehatt
niskulle ha innehaft; innehatt
deskulle ha innehaft; innehatt

Conditional

Present

jagskulle inneha
duskulle inneha
han;honskulle inneha
viskulle inneha
niskulle inneha
deskulle inneha

Perfect

jagskulle ha innehaft; innehatt
duskulle ha innehaft; innehatt
han;honskulle ha innehaft; innehatt
viskulle ha innehaft; innehatt
niskulle ha innehaft; innehatt
deskulle ha innehaft; innehatt

Imperative

duinneha; innehav
viLåt oss inneha; innehava
niinneha; innehav

Verbs conjugated like innehava

föreha, förehava, ha, handha, handhava, hava, inneha, innehava, omhänderha, omhänderhava,

Etymology

Additional Information

innehava

INNEHAVA in³e~ha²va l. (numera alltid i talspr.) INNEHA ~ha², v. -har, -hade, -haft, -havd; se för övr. HAVA. vbalsbst. -ANDE; -ARE, -ARINNA (se avledn.); jfr INNEHAV
[fsv. inne hava; jfr d. indehave, t. innehaben; av INNE o. HAVA]
– fjr HAVA INNE, ävensom INHAVA.
[INNEHAVA 1]
1) till INNE 3, med saksubj.: hava (ngn l. ngt) inuti sig l. inom sitt område, hysa, rymma; innehålla; numera bl. (föga br.) om fartyg o. d.: hava (ngt) ombord (ss. last); förr äv. i p. pr. med passiv bet.: som finnes ombord.
(Skutor försedda) med en hosfogad lista på innehafvande gods. HSH 6: 89 (1658). Ett Håsspitaal.., hwilket allredho så mån a innehafwer, som han tåhler. Därs. 31: 195 (1664). Askekrukor, som innehaft deras brända Been. Atl. RUDBECK 3: 70 (1698). (Fartyget) Svenska Lejonet innehade last af smiden, kläden och stycgegods. SvÖ STRINDBERG 3: 2 (1884). – särsk. bildl.

More information and the source for the information: SAOB