Swedish: innehava

Swedish verb 'innehava' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: inneha
Supine: innehaft
Gerund: innehavande

Indicative

Present

jag har
du  har
han har
vi  har
ni  har
de  har

Perfect

jag har innehaft
du  har innehaft
han har innehaft
vi  har innehaft
ni  har innehaft
de  har innehaft

Past

jag innehade
du  innehade
han innehade
vi  innehade
ni  innehade
de  innehade

Pluperfect

jag hade innehaft
du  hade innehaft
han hade innehaft
vi  hade innehaft
ni  hade innehaft
de  hade innehaft

Future

jag skall inneha; innehava
du  skall inneha; innehava
han skall inneha; innehava
vi  skall inneha; innehava
ni  skall inneha; innehava
de  skall inneha; innehava

Future perfect

jag skall ha innehaft
du  skall ha innehaft
han skall ha innehaft
vi  skall ha innehaft
ni  skall ha innehaft
de  skall ha innehaft

Conjunctive

Present

jag må inneha; innehava
du  må inneha; innehava
han må inneha; innehava
vi  må inneha; innehava
ni  må inneha; innehava
de  må inneha; innehava

Present

jag må ha innehaft
du  må ha innehaft
han må ha innehaft
vi  må ha innehaft
ni  må ha innehaft
de  må ha innehaft

Past

jag skulle inneha
du  skulle inneha
han skulle inneha
vi  skulle inneha
ni  skulle inneha
de  skulle inneha

PluperfectConditional

Present

jag skulle inneha; innehava
du  skulle inneha; innehava
han skulle inneha; innehava
vi  skulle inneha; innehava
ni  skulle inneha; innehava
de  skulle inneha; innehava

Perfect

jag skulle ha innehaft
du  skulle ha innehaft
han skulle ha innehaft
vi  skulle ha innehaft
ni  skulle ha innehaft
de  skulle ha innehaft

Imperative


du  inneha; innehav

vi  Låt oss inneha; innehava
ni  inneha; innehav

Etymology

Verbs conjugated like innehava

föreha, förehava, ha, handha, handhava, hava, inneha, innehava, omhänderha, omhänderhava,

innehava

INNEHAVA in³e~ha²va l. (numera alltid i talspr.) INNEHA ~ha², v. -har, -hade, -haft, -havd; se för övr. HAVA. vbalsbst. -ANDE; -ARE, -ARINNA (se avledn.); jfr INNEHAV
[fsv. inne hava; jfr d. indehave, t. innehaben; av INNE o. HAVA]
– fjr HAVA INNE, ävensom INHAVA.
[INNEHAVA 1]
1) till INNE 3, med saksubj.: hava (ngn l. ngt) inuti sig l. inom sitt område, hysa, rymma; innehålla; numera bl. (föga br.) om fartyg o. d.: hava (ngt) ombord (ss. last); förr äv. i p. pr. med passiv bet.: som finnes ombord.
(Skutor försedda) med en hosfogad lista på innehafvande gods. HSH 6: 89 (1658). Ett Håsspitaal.., hwilket allredho så mån a innehafwer, som han tåhler. Därs. 31: 195 (1664). Askekrukor, som innehaft deras brända Been. Atl. RUDBECK 3: 70 (1698). (Fartyget) Svenska Lejonet innehade last af smiden, kläden och stycgegods. SvÖ STRINDBERG 3: 2 (1884). – särsk. bildl.

More information and the source for the information: SAOB