Swedish, all forms: innehålla

Swedish, all forms verb 'innehålla' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: innehålla
Supine: innehållit
Gerund: innehållande

Indicative

Present

jaginnehåller
duinnehåller
han;honinnehåller
viinnehåller
niinnehåller
deinnehåller

Perfect

jaghar innehållit
duhar innehållit
han;honhar innehållit
vihar innehållit
nihar innehållit
dehar innehållit

Past

jaginnehöll
duinnehöll
han;honinnehöll
viinnehöll
niinnehöll
deinnehöll

Pluperfect

jaghade innehållit
duhade innehållit
han;honhade innehållit
vihade innehållit
nihade innehållit
dehade innehållit

Future

jagskall innehålla
duskall innehålla
han;honskall innehålla
viskall innehålla
niskall innehålla
deskall innehålla

Future perfect

jagskall ha innehållit
duskall ha innehållit
han;honskall ha innehållit
viskall ha innehållit
niskall ha innehållit
deskall ha innehållit

Conjunctive

Present

jagmå innehålla
dumå innehålla
han;honmå innehålla
vimå innehålla
nimå innehålla
demå innehålla

Present

jagmå ha innehållit
dumå ha innehållit
han;honmå ha innehållit
vimå ha innehållit
nimå ha innehållit
demå ha innehållit

Past

jagskulle innehålla
duskulle innehålla
han;honskulle innehålla
viskulle innehålla
niskulle innehålla
deskulle innehålla

Pluperfect

jagskulle ha innehållit
duskulle ha innehållit
han;honskulle ha innehållit
viskulle ha innehållit
niskulle ha innehållit
deskulle ha innehållit

Conditional

Present

jagskulle innehålla
duskulle innehålla
han;honskulle innehålla
viskulle innehålla
niskulle innehålla
deskulle innehålla

Perfect

jagskulle ha innehållit
duskulle ha innehållit
han;honskulle ha innehållit
viskulle ha innehållit
niskulle ha innehållit
deskulle ha innehållit

Imperative

duinnehåll
viLåt oss innehålla
niinnehåll

Etymology

Additional Information

innehålla
ha som inehåll, rymma
[x innehåller y]

Engelsk översättning
contain

Exempel

hans bok innehåller korta noveller---his book is a collection of short stories
korv innehåller mycket fett---sausages contain a lot of fat


Svenskt uppslagsord
innehåller innehöll innehållit innehåll! innehålla verb
hålla inne, inte betala ut
[A innehåller x]

Engelsk översättning
withhold

Exempel

innehållen lön---withhold salary

innehålla

INNEHÅLLA in³e~hol²a, v. -håller, -höll, -höllo, -hållit, -hållen; se för övr. HÅLLA. v.¹ vbalsbst. -AN (se avledn.), -ANDE (i bet. 1, 4, 6), -ELSE (se avledn.), -NING (se avledn.); -ARE (se avledn.).
[fsv. innehalda; jfr d. indeholde, mnt. inholden, t. innehalten, ävensom t. enthalten; av INNE o. HÅLLA, v.¹]
– jfr HÅLLA INNE, ävensom INHÅLLA, v.²

More information and the source for the information: SAOB