Swedish: innehålla

Swedish verb 'innehålla' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: innehålla
Supine: innehållit
Gerund: innehållande

Indicative

Present

jag innehåller
du  innehåller
han innehåller
vi  innehåller
ni  innehåller
de  innehåller

Perfect

jag har innehållit
du  har innehållit
han har innehållit
vi  har innehållit
ni  har innehållit
de  har innehållit

Past

jag innehöll
du  innehöll
han innehöll
vi  innehöll
ni  innehöll
de  innehöll

Pluperfect

jag hade innehållit
du  hade innehållit
han hade innehållit
vi  hade innehållit
ni  hade innehållit
de  hade innehållit

Future

jag skall innehålla
du  skall innehålla
han skall innehålla
vi  skall innehålla
ni  skall innehålla
de  skall innehålla

Future perfect

jag skall ha innehållit
du  skall ha innehållit
han skall ha innehållit
vi  skall ha innehållit
ni  skall ha innehållit
de  skall ha innehållit

Conjunctive

Present

jag må innehålla
du  må innehålla
han må innehålla
vi  må innehålla
ni  må innehålla
de  må innehålla

Present

jag må ha innehållit
du  må ha innehållit
han må ha innehållit
vi  må ha innehållit
ni  må ha innehållit
de  må ha innehållit

Past

jag skulle innehålla
du  skulle innehålla
han skulle innehålla
vi  skulle innehålla
ni  skulle innehålla
de  skulle innehålla

PluperfectConditional

Present

jag skulle innehålla
du  skulle innehålla
han skulle innehålla
vi  skulle innehålla
ni  skulle innehålla
de  skulle innehålla

Perfect

jag skulle ha innehållit
du  skulle ha innehållit
han skulle ha innehållit
vi  skulle ha innehållit
ni  skulle ha innehållit
de  skulle ha innehållit

Imperative


du  innehåll

vi  Låt oss innehålla
ni  innehåll

Etymology

innehålla

INNEHÅLLA in³e~hol²a, v. -håller, -höll, -höllo, -hållit, -hållen; se för övr. HÅLLA. v.¹ vbalsbst. -AN (se avledn.), -ANDE (i bet. 1, 4, 6), -ELSE (se avledn.), -NING (se avledn.); -ARE (se avledn.).
[fsv. innehalda; jfr d. indeholde, mnt. inholden, t. innehalten, ävensom t. enthalten; av INNE o. HÅLLA, v.¹]
– jfr HÅLLA INNE, ävensom INHÅLLA, v.²

More information and the source for the information: SAOB