Swedish, all forms: inkomma

Swedish, all forms verb 'inkomma' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: inkomma
Supine: inkommit
Gerund: inkommande

Indicative

Present

jaginkommer
duinkommer
han;honinkommer
viinkommer
niinkommer
deinkommer

Perfect

jaghar inkommit
duhar inkommit
han;honhar inkommit
vihar inkommit
nihar inkommit
dehar inkommit

Past

jaginkom
duinkom
han;honinkom
viinkom
niinkom
deinkom

Pluperfect

jaghade inkommit
duhade inkommit
han;honhade inkommit
vihade inkommit
nihade inkommit
dehade inkommit

Future

jagskall inkomma
duskall inkomma
han;honskall inkomma
viskall inkomma
niskall inkomma
deskall inkomma

Future perfect

jagskall ha inkommit
duskall ha inkommit
han;honskall ha inkommit
viskall ha inkommit
niskall ha inkommit
deskall ha inkommit

Conjunctive

Present

jagmå inkomma
dumå inkomma
han;honmå inkomma
vimå inkomma
nimå inkomma
demå inkomma

Present

jagmå ha inkommit
dumå ha inkommit
han;honmå ha inkommit
vimå ha inkommit
nimå ha inkommit
demå ha inkommit

Past

jagskulle inkomma
duskulle inkomma
han;honskulle inkomma
viskulle inkomma
niskulle inkomma
deskulle inkomma

Pluperfect

jagskulle ha inkommit
duskulle ha inkommit
han;honskulle ha inkommit
viskulle ha inkommit
niskulle ha inkommit
deskulle ha inkommit

Conditional

Present

jagskulle inkomma
duskulle inkomma
han;honskulle inkomma
viskulle inkomma
niskulle inkomma
deskulle inkomma

Perfect

jagskulle ha inkommit
duskulle ha inkommit
han;honskulle ha inkommit
viskulle ha inkommit
niskulle ha inkommit
deskulle ha inkommit

Imperative

duinkom
viLåt oss inkomma
niinkom

Etymology

Additional Information

inkomma

INKOMMA in³~kom²a, äv. iŋ³~, v. -kommer, -kom, -kommo, -kommit, -kommen; se för övr. KOMMA, v. vbalsbst. -ANDE, -ELSE (se avledn.); jfr INKOMMA f., INKOMST.
[fsv. inkoma, motsv. mnt. inkomen, t. einkommen; av IN o. KOMMA, v.]
(i fråga om bruklighet jfr anm. sp. 274) – jfr KOMMA IN.

More information and the source for the information: SAOB