Swedish, all forms: ingjuta

Swedish, all forms verb 'ingjuta' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: ingjuta
Supine: ingjutit
Gerund: ingjutande

Indicative

Present

jagingjuter
duingjuter
han;honingjuter
viingjuter
niingjuter
deingjuter

Perfect

jaghar ingjutit
duhar ingjutit
han;honhar ingjutit
vihar ingjutit
nihar ingjutit
dehar ingjutit

Past

jagingöt
duingöt
han;honingöt
viingöt
niingöt
deingöt

Pluperfect

jaghade ingjutit
duhade ingjutit
han;honhade ingjutit
vihade ingjutit
nihade ingjutit
dehade ingjutit

Future

jagskall ingjuta
duskall ingjuta
han;honskall ingjuta
viskall ingjuta
niskall ingjuta
deskall ingjuta

Future perfect

jagskall ha ingjutit
duskall ha ingjutit
han;honskall ha ingjutit
viskall ha ingjutit
niskall ha ingjutit
deskall ha ingjutit

Conjunctive

Present

jagmå ingjuta
dumå ingjuta
han;honmå ingjuta
vimå ingjuta
nimå ingjuta
demå ingjuta

Present

jagmå ha ingjutit
dumå ha ingjutit
han;honmå ha ingjutit
vimå ha ingjutit
nimå ha ingjutit
demå ha ingjutit

Past

jagskulle ingjuta
duskulle ingjuta
han;honskulle ingjuta
viskulle ingjuta
niskulle ingjuta
deskulle ingjuta

Pluperfect

jagskulle ha ingjutit
duskulle ha ingjutit
han;honskulle ha ingjutit
viskulle ha ingjutit
niskulle ha ingjutit
deskulle ha ingjutit

Conditional

Present

jagskulle ingjuta
duskulle ingjuta
han;honskulle ingjuta
viskulle ingjuta
niskulle ingjuta
deskulle ingjuta

Perfect

jagskulle ha ingjutit
duskulle ha ingjutit
han;honskulle ha ingjutit
viskulle ha ingjutit
niskulle ha ingjutit
deskulle ha ingjutit

Imperative

duingjut
viLåt oss ingjuta
niingjut

Etymology

Additional Information

ingjuta

INGJUTA in³~jω²ta, v. -er, -göt, -göto, #-gjutit, -gjuten; se för övr. GJUTA, v. vbalsbst. -ANDE, -ELSE (†, Liturg. 12 a 1576, DALIN 1852), -NING; jfr INGJUTE
[fsv. ingiuta; av IN o. GJUTA, v.; jfr d. indgyde, t. eingiessen]
(i fråga om bruklighet jfr anm. sp. 274) – jfr GJUTA IN.
[INGJUTA 1]
1) hälla l. slå o. d. (en vätska i ngt); företrädesvis i fråga om (i allm. obetydlig) vätskemängd som man bringar att rinna ned i l. in i ngt gm ett rör l. en pip o. d.;
jfr GJUTA v. 1. Theras lampa .. är altijd brinnandes aff then retta Olionne, hwilka sielffuer Gudz Son ther haffuer ingutet. 4Post. LPETRI 33 a (1555). Skijra Jungfrw Hannog wäl reen, och ingiwt ther vthi starck Ettickia. L. PAULINUS GOTHUS Fest. 83 b (1623). Då retorten fylles, ställes den på en träeller halm-ring med halsen vertikalt uppåt riktad, så att benzinen med lätthet kan ingjutas. TT 1871, s. 119. ÖSTERGREN 1928.

More information and the source for the information: SAOB