Swedish: ingjuta

Swedish verb 'ingjuta' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: ingjuta
Supine: ingjutit
Gerund: ingjutande

Indicative

Present

jag ingjuter
du  ingjuter
han ingjuter
vi  ingjuter
ni  ingjuter
de  ingjuter

Perfect

jag har ingjutit
du  har ingjutit
han har ingjutit
vi  har ingjutit
ni  har ingjutit
de  har ingjutit

Past

jag ingöt
du  ingöt
han ingöt
vi  ingöt
ni  ingöt
de  ingöt

Pluperfect

jag hade ingjutit
du  hade ingjutit
han hade ingjutit
vi  hade ingjutit
ni  hade ingjutit
de  hade ingjutit

Future

jag skall ingjuta
du  skall ingjuta
han skall ingjuta
vi  skall ingjuta
ni  skall ingjuta
de  skall ingjuta

Future perfect

jag skall ha ingjutit
du  skall ha ingjutit
han skall ha ingjutit
vi  skall ha ingjutit
ni  skall ha ingjutit
de  skall ha ingjutit

Conjunctive

Present

jag må ingjuta
du  må ingjuta
han må ingjuta
vi  må ingjuta
ni  må ingjuta
de  må ingjuta

Present

jag må ha ingjutit
du  må ha ingjutit
han må ha ingjutit
vi  må ha ingjutit
ni  må ha ingjutit
de  må ha ingjutit

Past

jag skulle ingjuta
du  skulle ingjuta
han skulle ingjuta
vi  skulle ingjuta
ni  skulle ingjuta
de  skulle ingjuta

PluperfectConditional

Present

jag skulle ingjuta
du  skulle ingjuta
han skulle ingjuta
vi  skulle ingjuta
ni  skulle ingjuta
de  skulle ingjuta

Perfect

jag skulle ha ingjutit
du  skulle ha ingjutit
han skulle ha ingjutit
vi  skulle ha ingjutit
ni  skulle ha ingjutit
de  skulle ha ingjutit

Imperative


du  ingjut

vi  Låt oss ingjuta
ni  ingjut

Etymology

ingjuta

INGJUTA in³~jω²ta, v. -er, -göt, -göto, #-gjutit, -gjuten; se för övr. GJUTA, v. vbalsbst. -ANDE, -ELSE (†, Liturg. 12 a 1576, DALIN 1852), -NING; jfr INGJUTE
[fsv. ingiuta; av IN o. GJUTA, v.; jfr d. indgyde, t. eingiessen]
(i fråga om bruklighet jfr anm. sp. 274) – jfr GJUTA IN.
[INGJUTA 1]
1) hälla l. slå o. d. (en vätska i ngt); företrädesvis i fråga om (i allm. obetydlig) vätskemängd som man bringar att rinna ned i l. in i ngt gm ett rör l. en pip o. d.;
jfr GJUTA v. 1. Theras lampa .. är altijd brinnandes aff then retta Olionne, hwilka sielffuer Gudz Son ther haffuer ingutet. 4Post. LPETRI 33 a (1555). Skijra Jungfrw Hannog wäl reen, och ingiwt ther vthi starck Ettickia. L. PAULINUS GOTHUS Fest. 83 b (1623). Då retorten fylles, ställes den på en träeller halm-ring med halsen vertikalt uppåt riktad, så att benzinen med lätthet kan ingjutas. TT 1871, s. 119. ÖSTERGREN 1928.

More information and the source for the information: SAOB