Swedish: igångsätta

Swedish verb 'igångsätta' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: igångsätta
Supine: igångsatt
Gerund: igångsättande

Indicative

Present

jag igångsätter
du  igångsätter
han igångsätter
vi  igångsätter
ni  igångsätter
de  igångsätter

Perfect

jag har igångsatt
du  har igångsatt
han har igångsatt
vi  har igångsatt
ni  har igångsatt
de  har igångsatt

Past

jag igångsatte
du  igångsatte
han igångsatte
vi  igångsatte
ni  igångsatte
de  igångsatte

Pluperfect

jag hade igångsatt
du  hade igångsatt
han hade igångsatt
vi  hade igångsatt
ni  hade igångsatt
de  hade igångsatt

Future

jag skall igångsätta
du  skall igångsätta
han skall igångsätta
vi  skall igångsätta
ni  skall igångsätta
de  skall igångsätta

Future perfect

jag skall ha igångsatt
du  skall ha igångsatt
han skall ha igångsatt
vi  skall ha igångsatt
ni  skall ha igångsatt
de  skall ha igångsatt

Conjunctive

Present

jag må igångsätta
du  må igångsätta
han må igångsätta
vi  må igångsätta
ni  må igångsätta
de  må igångsätta

Present

jag må ha igångsatt
du  må ha igångsatt
han må ha igångsatt
vi  må ha igångsatt
ni  må ha igångsatt
de  må ha igångsatt

Past

jag skulle igångsätta
du  skulle igångsätta
han skulle igångsätta
vi  skulle igångsätta
ni  skulle igångsätta
de  skulle igångsätta

PluperfectConditional

Present

jag skulle igångsätta
du  skulle igångsätta
han skulle igångsätta
vi  skulle igångsätta
ni  skulle igångsätta
de  skulle igångsätta

Perfect

jag skulle ha igångsatt
du  skulle ha igångsatt
han skulle ha igångsatt
vi  skulle ha igångsatt
ni  skulle ha igångsatt
de  skulle ha igångsatt

Imperative


du  igångsätt

vi  Låt oss igångsätta
ni  igångsätt

Etymology

igångsätta

IGÅNGSÄTTA igoŋ³~sät²a, v. -er, -satte, #-satt, -satt; se för övrigt SÄTTA, v. vbalsbst. -ANDE, -NING; -ARE (tillf., HforsUPr. 18/11 1893, s. 22, Hell NORLIND 2: 87 1915).
[av IGÅNG- o. SÄTTA, v., jfr GÅNG-SÄTTNING]

More information and the source for the information: SAOB