Swedish, all forms: igångsätta

Swedish, all forms verb 'igångsätta' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: igångsätta
Supine: igångsatt
Gerund: igångsättande

Indicative

Present

jagigångsätter
duigångsätter
han;honigångsätter
viigångsätter
niigångsätter
deigångsätter

Perfect

jaghar igångsatt
duhar igångsatt
han;honhar igångsatt
vihar igångsatt
nihar igångsatt
dehar igångsatt

Past

jagigångsatte
duigångsatte
han;honigångsatte
viigångsatte
niigångsatte
deigångsatte

Pluperfect

jaghade igångsatt
duhade igångsatt
han;honhade igångsatt
vihade igångsatt
nihade igångsatt
dehade igångsatt

Future

jagskall igångsätta
duskall igångsätta
han;honskall igångsätta
viskall igångsätta
niskall igångsätta
deskall igångsätta

Future perfect

jagskall ha igångsatt
duskall ha igångsatt
han;honskall ha igångsatt
viskall ha igångsatt
niskall ha igångsatt
deskall ha igångsatt

Conjunctive

Present

jagmå igångsätta
dumå igångsätta
han;honmå igångsätta
vimå igångsätta
nimå igångsätta
demå igångsätta

Present

jagmå ha igångsatt
dumå ha igångsatt
han;honmå ha igångsatt
vimå ha igångsatt
nimå ha igångsatt
demå ha igångsatt

Past

jagskulle igångsätta
duskulle igångsätta
han;honskulle igångsätta
viskulle igångsätta
niskulle igångsätta
deskulle igångsätta

Pluperfect

jagskulle ha igångsatt
duskulle ha igångsatt
han;honskulle ha igångsatt
viskulle ha igångsatt
niskulle ha igångsatt
deskulle ha igångsatt

Conditional

Present

jagskulle igångsätta
duskulle igångsätta
han;honskulle igångsätta
viskulle igångsätta
niskulle igångsätta
deskulle igångsätta

Perfect

jagskulle ha igångsatt
duskulle ha igångsatt
han;honskulle ha igångsatt
viskulle ha igångsatt
niskulle ha igångsatt
deskulle ha igångsatt

Imperative

duigångsätt
viLåt oss igångsätta
niigångsätt

Etymology

Additional Information

igångsätta

IGÅNGSÄTTA igoŋ³~sät²a, v. -er, -satte, #-satt, -satt; se för övrigt SÄTTA, v. vbalsbst. -ANDE, -NING; -ARE (tillf., HforsUPr. 18/11 1893, s. 22, Hell NORLIND 2: 87 1915).
[av IGÅNG- o. SÄTTA, v., jfr GÅNG-SÄTTNING]

More information and the source for the information: SAOB