Swedish, all forms: hushålla

Swedish, all forms verb 'hushålla' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: hushålla
Supine: hushållit
Gerund: hushållande

Indicative

Present

jaghushåller
duhushåller
han;honhushåller
vihushåller
nihushåller
dehushåller

Perfect

jaghar hushållit
duhar hushållit
han;honhar hushållit
vihar hushållit
nihar hushållit
dehar hushållit

Past

jaghushöll
duhushöll
han;honhushöll
vihushöll
nihushöll
dehushöll

Pluperfect

jaghade hushållit
duhade hushållit
han;honhade hushållit
vihade hushållit
nihade hushållit
dehade hushållit

Future

jagskall hushålla
duskall hushålla
han;honskall hushålla
viskall hushålla
niskall hushålla
deskall hushålla

Future perfect

jagskall ha hushållit
duskall ha hushållit
han;honskall ha hushållit
viskall ha hushållit
niskall ha hushållit
deskall ha hushållit

Conjunctive

Present

jagmå hushålla
dumå hushålla
han;honmå hushålla
vimå hushålla
nimå hushålla
demå hushålla

Present

jagmå ha hushållit
dumå ha hushållit
han;honmå ha hushållit
vimå ha hushållit
nimå ha hushållit
demå ha hushållit

Past

jagskulle hushålla
duskulle hushålla
han;honskulle hushålla
viskulle hushålla
niskulle hushålla
deskulle hushålla

Pluperfect

jagskulle ha hushållit
duskulle ha hushållit
han;honskulle ha hushållit
viskulle ha hushållit
niskulle ha hushållit
deskulle ha hushållit

Conditional

Present

jagskulle hushålla
duskulle hushålla
han;honskulle hushålla
viskulle hushålla
niskulle hushålla
deskulle hushålla

Perfect

jagskulle ha hushållit
duskulle ha hushållit
han;honskulle ha hushållit
viskulle ha hushållit
niskulle ha hushållit
deskulle ha hushållit

Imperative

duhushåll
viLåt oss hushålla
nihushåll

Etymology

Additional Information

hushålla

HUSHÅLLA hω³s~hol²a, vard. äv. hω³s~ol²a, bygdemålsfärgat i vissa trakter äv. ⁰⁴⁰ (hu'shålla (l. å') WESTE), v. -ade ((†) pr. sg. -er Musæus PERICI 3: 16 a³ (1582). ipf. -höll E14 TEGEL 113 (1612); -hölt HUMBLA Lander. 513 (1740). sup. -hålllt Musæus PERICI 3: 18 a (1582), HH 20: 285 (c. 1640)). vbalsbst. -AN (i ssgn HUSHÅLLAN-GREPP), -ANDE, -ERl (se d. o.), -NING (se d. o.); -ARE o. -ERSKA (se d. o.). (hu(u)s. 1573 osv. husz- 1582. -håll- 1582 osv. -håld- 1573)
[jfr d. husholde, t. haushalten; till HUSHÅLL; jfr hålla hus (se HUS 5 c). – Jfr HUSHÅLLSAM]

More information and the source for the information: SAOB


hushålla

Slå upp ordet i Ordbok över Finlands svenska folkmål

handskas (väl el. illa med förnödenheter), sköta ekonomin (så el. så); särsk. i pregnant bet.: handskas sparsamt (med ngt); vara sparsam
  • Villas ha nø vøri liusfatin i all vä:ḍ ti mⱸn di ha int kɷna hiushold na hⱸldär (Björköby)
  • nɷ vɷḍḍ inʼ ri:kär mänʼ hanʼ hu:sholʼlʼa so då:ḷit (Kumlinge)
  • ja va snɷå:ḷ ja o hu:shɷld (Närpes)
  • nɷ vild dⱸ rⱸkn si knaft (med socker ombord), nɷ fikk man hu:sholla (Tenala)
  • a skɷ jɷ hu:shald mⱸ høiji so a skɷ ha: ⱸismⱸssdjⱸvⱸ (:högiva att ge ännu vid ersmäss) (Terjärv)
handskas (med ngn, ngt), bete sig (mot ngn)
  • hur hu:sholla di mⱸ a? (:hur behandlade man tobaksbladen) (Korsnäs)
  • (han berättade) hör ni ha hu:shålla me ånån (:farit fram med honom) (Pyttis)

Se mer