Swedish: hushålla

Swedish verb 'hushålla' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: hushålla
Supine: hushållit
Gerund: hushållande

Indicative

Present

jag hushåller
du  hushåller
han hushåller
vi  hushåller
ni  hushåller
de  hushåller

Perfect

jag har hushållit
du  har hushållit
han har hushållit
vi  har hushållit
ni  har hushållit
de  har hushållit

Past

jag hushöll
du  hushöll
han hushöll
vi  hushöll
ni  hushöll
de  hushöll

Pluperfect

jag hade hushållit
du  hade hushållit
han hade hushållit
vi  hade hushållit
ni  hade hushållit
de  hade hushållit

Future

jag skall hushålla
du  skall hushålla
han skall hushålla
vi  skall hushålla
ni  skall hushålla
de  skall hushålla

Future perfect

jag skall ha hushållit
du  skall ha hushållit
han skall ha hushållit
vi  skall ha hushållit
ni  skall ha hushållit
de  skall ha hushållit

Conjunctive

Present

jag må hushålla
du  må hushålla
han må hushålla
vi  må hushålla
ni  må hushålla
de  må hushålla

Present

jag må ha hushållit
du  må ha hushållit
han må ha hushållit
vi  må ha hushållit
ni  må ha hushållit
de  må ha hushållit

Past

jag skulle hushålla
du  skulle hushålla
han skulle hushålla
vi  skulle hushålla
ni  skulle hushålla
de  skulle hushålla

PluperfectConditional

Present

jag skulle hushålla
du  skulle hushålla
han skulle hushålla
vi  skulle hushålla
ni  skulle hushålla
de  skulle hushålla

Perfect

jag skulle ha hushållit
du  skulle ha hushållit
han skulle ha hushållit
vi  skulle ha hushållit
ni  skulle ha hushållit
de  skulle ha hushållit

Imperative


du  hushåll

vi  Låt oss hushålla
ni  hushåll

Etymology

hushålla

HUSHÅLLA hω³s~hol²a, vard. äv. hω³s~ol²a, bygdemålsfärgat i vissa trakter äv. ⁰⁴⁰ (hu'shålla (l. å') WESTE), v. -ade ((†) pr. sg. -er Musæus PERICI 3: 16 a³ (1582). ipf. -höll E14 TEGEL 113 (1612); -hölt HUMBLA Lander. 513 (1740). sup. -hålllt Musæus PERICI 3: 18 a (1582), HH 20: 285 (c. 1640)). vbalsbst. -AN (i ssgn HUSHÅLLAN-GREPP), -ANDE, -ERl (se d. o.), -NING (se d. o.); -ARE o. -ERSKA (se d. o.). (hu(u)s. 1573 osv. husz- 1582. -håll- 1582 osv. -håld- 1573)
[jfr d. husholde, t. haushalten; till HUSHÅLL; jfr hålla hus (se HUS 5 c). – Jfr HUSHÅLLSAM]

More information and the source for the information: SAOB


hushålla

Slå upp ordet i Ordbok över Finlands svenska folkmål

handskas (väl el. illa med förnödenheter), sköta ekonomin (så el. så); särsk. i pregnant bet.: handskas sparsamt (med ngt); vara sparsam
  • Villas ha nø vøri liusfatin i all vä:ḍ ti mⱸn di ha int kɷna hiushold na hⱸldär (Björköby)
  • nɷ vɷḍḍ inʼ ri:kär mänʼ hanʼ hu:sholʼlʼa so då:ḷit (Kumlinge)
  • ja va snɷå:ḷ ja o hu:shɷld (Närpes)
  • nɷ vild dⱸ rⱸkn si knaft (med socker ombord), nɷ fikk man hu:sholla (Tenala)
  • a skɷ jɷ hu:shald mⱸ høiji so a skɷ ha: ⱸismⱸssdjⱸvⱸ (:högiva att ge ännu vid ersmäss) (Terjärv)
handskas (med ngn, ngt), bete sig (mot ngn)
  • hur hu:sholla di mⱸ a? (:hur behandlade man tobaksbladen) (Korsnäs)
  • (han berättade) hör ni ha hu:shålla me ånån (:farit fram med honom) (Pyttis)

Se mer