Swedish, all forms: gripa

Swedish, all forms verb 'gripa' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: gripa
Supine: gripit
Gerund: gripande

Indicative

Present

jaggriper
dugriper
han;hongriper
vigriper
nigriper
degriper

Perfect

jaghar gripit
duhar gripit
han;honhar gripit
vihar gripit
nihar gripit
dehar gripit

Past

jaggrep
dugrep
han;hongrep
vigrep
nigrep
degrep

Pluperfect

jaghade gripit
duhade gripit
han;honhade gripit
vihade gripit
nihade gripit
dehade gripit

Future

jagskall gripa
duskall gripa
han;honskall gripa
viskall gripa
niskall gripa
deskall gripa

Future perfect

jagskall ha gripit
duskall ha gripit
han;honskall ha gripit
viskall ha gripit
niskall ha gripit
deskall ha gripit

Conjunctive

Present

jagmå gripa
dumå gripa
han;honmå gripa
vimå gripa
nimå gripa
demå gripa

Present

jagmå ha gripit
dumå ha gripit
han;honmå ha gripit
vimå ha gripit
nimå ha gripit
demå ha gripit

Past

jagskulle gripa
duskulle gripa
han;honskulle gripa
viskulle gripa
niskulle gripa
deskulle gripa

Pluperfect

jagskulle ha gripit
duskulle ha gripit
han;honskulle ha gripit
viskulle ha gripit
niskulle ha gripit
deskulle ha gripit

Conditional

Present

jagskulle gripa
duskulle gripa
han;honskulle gripa
viskulle gripa
niskulle gripa
deskulle gripa

Perfect

jagskulle ha gripit
duskulle ha gripit
han;honskulle ha gripit
viskulle ha gripit
niskulle ha gripit
deskulle ha gripit

Imperative

dugrip
viLåt oss gripa
nigrip

Translations

Swedish verb "gripa"

Grab

To grab with the hands

To make a sudden grasping or clutching motion (at something)

To restrain someone; to arrest

To take hold

To take into legal custody

7 translations found.

Etymology

Additional Information

gripa
ta, fatta, hugga tag i
[A griper x; x griper A]

Engelsk översättning
seize, grasp

Exempel

gripa en chans---seize an opportunity
gripas av panik---be seized with panic


Svenskt uppslagsord
griper grep gripit grip! gripa verb
ta fast, fånga
[A griper B]

Engelsk översättning
capture, catch

Exempel

gripa en brottsling---apprehend a criminal

gripa

GRIPA gri³pa², v. -er ⁴⁰, grep gre⁴p, grepo gre³pω², gripit gri³pit², gripen gri³pen². vbalsbst. -ANDE, -ELSE (†, LIND 1749; under ergreiffung)), -NING (numera knappast br., GR 6: 80 1529; i bet. 2), Köpm. CARLÉN 2: 234 (1860: ingripningar)); -ARE (se avledn.); jfr GREPP sbst.¹, GRIP, sbst.²-³ ( inf. o. pr. ind. pl. gripa (-ii-, -ij-) GR 1: 29 (1521) osv.; grippa GR 28: 217 (1558: förgrippa). – pr. ind. sg. griper LPETRI Œc. 67 (1559) osv. – ipf. ind. sg. gre(e)p 1Mack. 15: 40 (Bib. 1541) osv. ipf. ind. pl. gripo Mark. 14: 51 (NT 1526), VRP 1711, s. 379; gripe SVARTG1 108 (1561); grepo 1Mack. 9: 36 (Bib. 1541) osv.; grepe SVART Gensv. H 6 a (1558), HH 20: 358 (c. 1640), Gothl. LINNÉ 195 (1745: grepes, pass.); greppe SVARTG1 37 (1561); grijpte Föret. PHRYGIUS 21 (1620). - sup. gri(i)pit (-et) GR 2: 100 (1525) osv.; gre(e)pit (-et) GR 4: 20 (1527), VDAkt. 1692, nr 115. – p. pf. gripen (-in) Mark. 15: 7 (NT 1526) osv.; grippen EkenäsDomb. 1: (1643); grepen 2Mack. 7: 1 (Bib. 1541: grepne, pl.), PORTHAN BrefCalonius 87 (1794: grepne, pl.); greppen Kr. BRAHE 4 (c. 1585))
[fsv. gripa, motsv. d. gribe, isl. gripa, got. greipan, fsax. grĭpan, fht. grĭfan (varav t. greifen), feng. grĭpan (varav eng. gripe), av ett ieur. ghb-, med avljud föreliggande i lit. grëbti, graibyti, gripa. Jfr GREP, GREPE, GRIPEN, GRIPHUMMER, GRIPOMENES]

More information and the source for the information: SAOB


gripa

Slå upp ordet i Ordbok över Finlands svenska folkmål

bildl.: göra verkan
  • han fri:a till on på andär fä:l å tå greip e (Ingå)
fatta tag i (ngt), taga fast (i el. om ngt), taga till (o. nyttja ngt)
  • aŋkarⱸ gri:pär int (Bergö)
  • na: ska a gri:p til sa tsⱸlndzⱸ to ɷ salta sⱸ i rⱸvⱸ (Esse)
  • (ramsan) ä ti gri:p te:l tå int-n vill birätt sagur (Nagu)
i förb. gripa i, impers.: uppstå starkt hämmande gnidning (då släde dras över bart grus o.d.)
  • hⱸ grⱸip i: ti:t´e: i bakka (Esse)
i förb. med in: gå in (i varandra)
  • så greip rännåna å ryggana (i potatiskvarnens valsar) inn i vara:där (Nagu)
taga fast (ngn), infånga (ngn). (m.fl.?)
  • sⱺ bḷäi inʼ gripinʼ ⱸ Korpⱺ (Houtskär)

Se mer