Swedish, all forms: glida

Swedish, all forms verb 'glida' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: glida
Supine: glidit
Gerund: glidande

Indicative

Present

jagglider
duglider
han;honglider
viglider
niglider
deglider

Perfect

jaghar glidit
duhar glidit
han;honhar glidit
vihar glidit
nihar glidit
dehar glidit

Past

jaggled
dugled
han;hongled
vigled
nigled
degled

Pluperfect

jaghade glidit
duhade glidit
han;honhade glidit
vihade glidit
nihade glidit
dehade glidit

Future

jagskall glida
duskall glida
han;honskall glida
viskall glida
niskall glida
deskall glida

Future perfect

jagskall ha glidit
duskall ha glidit
han;honskall ha glidit
viskall ha glidit
niskall ha glidit
deskall ha glidit

Conjunctive

Present

jagmå glida
dumå glida
han;honmå glida
vimå glida
nimå glida
demå glida

Present

jagmå ha glidit
dumå ha glidit
han;honmå ha glidit
vimå ha glidit
nimå ha glidit
demå ha glidit

Past

jagskulle glida
duskulle glida
han;honskulle glida
viskulle glida
niskulle glida
deskulle glida

Pluperfect

jagskulle ha glidit
duskulle ha glidit
han;honskulle ha glidit
viskulle ha glidit
niskulle ha glidit
deskulle ha glidit

Conditional

Present

jagskulle glida
duskulle glida
han;honskulle glida
viskulle glida
niskulle glida
deskulle glida

Perfect

jagskulle ha glidit
duskulle ha glidit
han;honskulle ha glidit
viskulle ha glidit
niskulle ha glidit
deskulle ha glidit

Imperative

duglid
viLåt oss glida
niglid

Translations

Swedish verb "glida"

To change the pitch

To move in continuous contact with a surface

2 translations found.

Etymology

Additional Information

glida
röra sig långsamt och jämnt; halka, slinta
[A/x glider]

Engelsk översättning
glide; slide, slip

Exempel

låta något glida sig ur händerna---let sth. slip away from you
floden glider förbi---the river flows by
talaren gled snabbt över problemet---the speaker skipped quickly over the problem

glida

GLIDA gli³da², v. -er ⁴⁰, gled gle⁴d, gledo gle³dω², gli³dit² gliden gli³den², ((†) pr. ind. sg. -ar HelsB BROMAN 269 (1736). ipf. glidde SCHULTZE: Ordb. 1543 (c. 1755)). vbalsbst. -ANDE, -NING.
[y. fsv. glidha, "bära åstad", gå (i sht i förb.
lata glidha, begiva sig), sv. dial. glia, gli, gläidä (Gotl.), "glida", halka m. m.; liksom d. glide sannol. åtm. delvis lån av mnt. gliden, motsv. feng. glidan, eng. glide, fht. glitan, t. gleiten, till en germ. stam glid-, ljus, glatt, hal, besläktad med det likbet. glad- i sv. dial. gladas, nor. glada, gå ned (eg.: glida ned), om solen, samt i GLAD, adj., GLADA m. m.] Anm. Ordet har i nysv. tidigast anträffats i förb. glida undan (1588) o. glida utåt (1648), båda i oeg. l. bildl. bet. (se särsk. förb.).

More information and the source for the information: SAOB


glida

Slå upp ordet i Ordbok över Finlands svenska folkmål

om släde, skidor, båt, person (på halt underlag) o.d.: förflytta sig el. röra sig framåt i jämn, flytande rörelse. ; om vatten i å: rinna sakta o. lugnt. ; bildl., om egendom: förverkas undan för undan
  • ställe gle:d ifrå:n hånåm (Kyrkslätt)