Swedish: glida

Swedish verb 'glida' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: glida
Supine: glidit
Gerund: glidande

Indicative

Present

jag glider
du  glider
han glider
vi  glider
ni  glider
de  glider

Perfect

jag har glidit
du  har glidit
han har glidit
vi  har glidit
ni  har glidit
de  har glidit

Past

jag gled
du  gled
han gled
vi  gled
ni  gled
de  gled

Pluperfect

jag hade glidit
du  hade glidit
han hade glidit
vi  hade glidit
ni  hade glidit
de  hade glidit

Future

jag skall glida
du  skall glida
han skall glida
vi  skall glida
ni  skall glida
de  skall glida

Future perfect

jag skall ha glidit
du  skall ha glidit
han skall ha glidit
vi  skall ha glidit
ni  skall ha glidit
de  skall ha glidit

Conjunctive

Present

jag må glida
du  må glida
han må glida
vi  må glida
ni  må glida
de  må glida

Present

jag må ha glidit
du  må ha glidit
han må ha glidit
vi  må ha glidit
ni  må ha glidit
de  må ha glidit

Past

jag skulle glida
du  skulle glida
han skulle glida
vi  skulle glida
ni  skulle glida
de  skulle glida

PluperfectConditional

Present

jag skulle glida
du  skulle glida
han skulle glida
vi  skulle glida
ni  skulle glida
de  skulle glida

Perfect

jag skulle ha glidit
du  skulle ha glidit
han skulle ha glidit
vi  skulle ha glidit
ni  skulle ha glidit
de  skulle ha glidit

Imperative


du  glid

vi  Låt oss glida
ni  glid

Etymology

Translations

Swedish verb "glida"

To change the pitch

To move in continuous contact with a surface

2 translations found.

glida

GLIDA gli³da², v. -er ⁴⁰, gled gle⁴d, gledo gle³dω², gli³dit² gliden gli³den², ((†) pr. ind. sg. -ar HelsB BROMAN 269 (1736). ipf. glidde SCHULTZE: Ordb. 1543 (c. 1755)). vbalsbst. -ANDE, -NING.
[y. fsv. glidha, "bära åstad", gå (i sht i förb.
lata glidha, begiva sig), sv. dial. glia, gli, gläidä (Gotl.), "glida", halka m. m.; liksom d. glide sannol. åtm. delvis lån av mnt. gliden, motsv. feng. glidan, eng. glide, fht. glitan, t. gleiten, till en germ. stam glid-, ljus, glatt, hal, besläktad med det likbet. glad- i sv. dial. gladas, nor. glada, gå ned (eg.: glida ned), om solen, samt i GLAD, adj., GLADA m. m.] Anm. Ordet har i nysv. tidigast anträffats i förb. glida undan (1588) o. glida utåt (1648), båda i oeg. l. bildl. bet. (se särsk. förb.).

More information and the source for the information: SAOB


glida

Slå upp ordet i Ordbok över Finlands svenska folkmål

om släde, skidor, båt, person (på halt underlag) o.d.: förflytta sig el. röra sig framåt i jämn, flytande rörelse. ; om vatten i å: rinna sakta o. lugnt. ; bildl., om egendom: förverkas undan för undan
  • ställe gle:d ifrå:n hånåm (Kyrkslätt)