Swedish: glädja

Swedish verb 'glädja' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: glädja
Supine: glatt
Gerund: glädjande

Indicative

Present

jag gläder
du  gläder
han gläder
vi  gläder
ni  gläder
de  gläder

Perfect

jag har glatt
du  har glatt
han har glatt
vi  har glatt
ni  har glatt
de  har glatt

Past

jag gladde
du  gladde
han gladde
vi  gladde
ni  gladde
de  gladde

Pluperfect

jag hade glatt
du  hade glatt
han hade glatt
vi  hade glatt
ni  hade glatt
de  hade glatt

Future

jag skall glädja
du  skall glädja
han skall glädja
vi  skall glädja
ni  skall glädja
de  skall glädja

Future perfect

jag skall ha glatt
du  skall ha glatt
han skall ha glatt
vi  skall ha glatt
ni  skall ha glatt
de  skall ha glatt

Conjunctive

Present

jag må glädja
du  må glädja
han må glädja
vi  må glädja
ni  må glädja
de  må glädja

Present

jag må ha glatt
du  må ha glatt
han må ha glatt
vi  må ha glatt
ni  må ha glatt
de  må ha glatt

Past

jag skulle glädja
du  skulle glädja
han skulle glädja
vi  skulle glädja
ni  skulle glädja
de  skulle glädja

PluperfectConditional

Present

jag skulle glädja
du  skulle glädja
han skulle glädja
vi  skulle glädja
ni  skulle glädja
de  skulle glädja

Perfect

jag skulle ha glatt
du  skulle ha glatt
han skulle ha glatt
vi  skulle ha glatt
ni  skulle ha glatt
de  skulle ha glatt

Imperative


du  glädj

vi  Låt oss glädja
ni  glädj

Etymology

Verbs conjugated like glädja

glädja, glädjas,

glädja

GLÄDJA glä³dja² l. (numera föga br.) GLÄDA glä³da², v. gläder ⁴⁰, sällan gläder ⁴⁰, gladde glad³e² l. (numera knappast br.) glädde gläd³e², gladt glat⁴, gladd glad⁴; vard. äv. GLÄ glä⁴, v.; pr. glär; l. GLÄDJAS glä³djas² l. (numera föga br.) GLÄDAS glä³das², v. dep. glädes³² l. gläds, sällan glädjes³², gladdes glad³es², gladts glat⁴s. ( inf. o. pr. ind. pl. glädja (-die) 1558 osv. gläda c. 1669–1925. glä 1869–1904. glädjas (-dias) 1526 osv. glädas c. 1809–1925. gläes 1619. – p. pr. glädjande (-di-) 1541 osv. glädande 1818. – pr. ind. sg. -der 1526 osv. -djer 1703–1850. -des 1526 osv. -djes 1639–1902. (-ds) 1526 osv. – 2 pers. pl. -den 1827 osv. -djen 1885 osv. -dens 1900 osv. -djens 1541 osv. – pr. konj. gled 1533. -die 1541 osv. -dies 1541–1804. – imper. 2 pers. sg. gläd 1541 osv. gläds 1780 osv. glääs 1619. – 1 pers. pl. -dom 1850. -djom 1850–1918. -doms 1786. -dioms 1536. – 2 pers. pl. -den 1848. -der 1689. -djen 1889 osv. -dens 1526–1884. -djens 1526–1904. – ipf. gladde 1541 osv. glädde 1526–1893. gladdes 1522 osv. gläddes 1523--1893. gläddis (gleddis) 1525–1558. – p. pf. gladd 1749 osv. glädd 1615–1845. glädad c. 1755. glädiad 1695. – sup. gladt (glatt) 1541 osv. glädt (glätt) 1541–1893. glät 1697. glädit (glädhet) 1686–1862. gladts (gladz, glatts) 1623 osv. glädts 1757. glädits 1882–1925. vbalsbst. GLÄDJANDE. (p. pf. n. o. sup. skrivas numera vanl. glatt, glatts)
[fsv. gläþia, gläþa resp glä(i)as; jfr d. glæde, v., isl. gleðja, feng. gladian; avledn. av GLAD, adj.]
.
[GLÄDJA 1]
1) motsv.GLAD, adj. 1.

More information and the source for the information: SAOB


glädja

Slå upp ordet i Ordbok över Finlands svenska folkmål

(1888), (1891), , (ä. spr.), , , , , , , , (pt. o.d. , o.d. , , o.d. ); , , , (pt. o.d. , ; jfr 1879). göra (ngn) glad; vanl. : vara el. bli glad; =
  • a ska-nt gḷⱸss fö biti (Esse)
  • ɷrⱸtt foŋga gɷts gḷⱸ:där int tridi arvinjin (Korsnäs)
  • hä sku gḷä:da inʼ so nɷ:g ha inʼ sakt (Kumlinge)
  • ja glä:dd mi så: ot rⱸgnⱸ (Tenala)
  • an ska int gḷe:d sⱸ fö bitti (Tjöck)