Swedish, all forms: glädja

Swedish, all forms verb 'glädja' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: glädja
Supine: glatt
Gerund: glädjande

Indicative

Present

jaggläder
dugläder
han;hongläder
vigläder
nigläder
degläder

Perfect

jaghar glatt
duhar glatt
han;honhar glatt
vihar glatt
nihar glatt
dehar glatt

Past

jaggladde
dugladde
han;hongladde
vigladde
nigladde
degladde

Pluperfect

jaghade glatt
duhade glatt
han;honhade glatt
vihade glatt
nihade glatt
dehade glatt

Future

jagskall glädja
duskall glädja
han;honskall glädja
viskall glädja
niskall glädja
deskall glädja

Future perfect

jagskall ha glatt
duskall ha glatt
han;honskall ha glatt
viskall ha glatt
niskall ha glatt
deskall ha glatt

Conjunctive

Present

jagmå glädja
dumå glädja
han;honmå glädja
vimå glädja
nimå glädja
demå glädja

Present

jagmå ha glatt
dumå ha glatt
han;honmå ha glatt
vimå ha glatt
nimå ha glatt
demå ha glatt

Past

jagskulle glädja
duskulle glädja
han;honskulle glädja
viskulle glädja
niskulle glädja
deskulle glädja

Pluperfect

jagskulle ha glatt
duskulle ha glatt
han;honskulle ha glatt
viskulle ha glatt
niskulle ha glatt
deskulle ha glatt

Conditional

Present

jagskulle glädja
duskulle glädja
han;honskulle glädja
viskulle glädja
niskulle glädja
deskulle glädja

Perfect

jagskulle ha glatt
duskulle ha glatt
han;honskulle ha glatt
viskulle ha glatt
niskulle ha glatt
deskulle ha glatt

Imperative

duglädj
viLåt oss glädja
niglädj

Verbs conjugated like glädja

glädja, glädjas,

Etymology

Additional Information

glädja
göra glad
[A/x gläder B]

Engelsk översättning
give pleasure; please; delight

Exempel

han gladde publiken med en nyskriven visa---he delighted the audience with a newly written song


Svenskt uppslagsord
gläder sig gladde glatt gläd! glädja verb
vara glad; jubla
[A gläder sig åt/över x]

Engelsk översättning
be glad (pleased, happy); rejoice

Exempel

han gladde sig över presenten---he enjoyed his present

glädja

GLÄDJA glä³dja² l. (numera föga br.) GLÄDA glä³da², v. gläder ⁴⁰, sällan gläder ⁴⁰, gladde glad³e² l. (numera knappast br.) glädde gläd³e², gladt glat⁴, gladd glad⁴; vard. äv. GLÄ glä⁴, v.; pr. glär; l. GLÄDJAS glä³djas² l. (numera föga br.) GLÄDAS glä³das², v. dep. glädes³² l. gläds, sällan glädjes³², gladdes glad³es², gladts glat⁴s. ( inf. o. pr. ind. pl. glädja (-die) 1558 osv. gläda c. 1669–1925. glä 1869–1904. glädjas (-dias) 1526 osv. glädas c. 1809–1925. gläes 1619. – p. pr. glädjande (-di-) 1541 osv. glädande 1818. – pr. ind. sg. -der 1526 osv. -djer 1703–1850. -des 1526 osv. -djes 1639–1902. (-ds) 1526 osv. – 2 pers. pl. -den 1827 osv. -djen 1885 osv. -dens 1900 osv. -djens 1541 osv. – pr. konj. gled 1533. -die 1541 osv. -dies 1541–1804. – imper. 2 pers. sg. gläd 1541 osv. gläds 1780 osv. glääs 1619. – 1 pers. pl. -dom 1850. -djom 1850–1918. -doms 1786. -dioms 1536. – 2 pers. pl. -den 1848. -der 1689. -djen 1889 osv. -dens 1526–1884. -djens 1526–1904. – ipf. gladde 1541 osv. glädde 1526–1893. gladdes 1522 osv. gläddes 1523--1893. gläddis (gleddis) 1525–1558. – p. pf. gladd 1749 osv. glädd 1615–1845. glädad c. 1755. glädiad 1695. – sup. gladt (glatt) 1541 osv. glädt (glätt) 1541–1893. glät 1697. glädit (glädhet) 1686–1862. gladts (gladz, glatts) 1623 osv. glädts 1757. glädits 1882–1925. vbalsbst. GLÄDJANDE. (p. pf. n. o. sup. skrivas numera vanl. glatt, glatts)
[fsv. gläþia, gläþa resp glä(i)as; jfr d. glæde, v., isl. gleðja, feng. gladian; avledn. av GLAD, adj.]
.
[GLÄDJA 1]
1) motsv.GLAD, adj. 1.

More information and the source for the information: SAOB


glädja

Slå upp ordet i Ordbok över Finlands svenska folkmål

(1888), (1891), , (ä. spr.), , , , , , , , (pt. o.d. , o.d. , , o.d. ); , , , (pt. o.d. , ; jfr 1879). göra (ngn) glad; vanl. : vara el. bli glad; =
  • a ska-nt gḷⱸss fö biti (Esse)
  • ɷrⱸtt foŋga gɷts gḷⱸ:där int tridi arvinjin (Korsnäs)
  • hä sku gḷä:da inʼ so nɷ:g ha inʼ sakt (Kumlinge)
  • ja glä:dd mi så: ot rⱸgnⱸ (Tenala)
  • an ska int gḷe:d sⱸ fö bitti (Tjöck)