Swedish, all forms: gjuta

Swedish, all forms verb 'gjuta' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: gjuta
Supine: gjutit
Gerund: gjutande

Indicative

Present

jaggjuter
dugjuter
han;hongjuter
vigjuter
nigjuter
degjuter

Perfect

jaghar gjutit
duhar gjutit
han;honhar gjutit
vihar gjutit
nihar gjutit
dehar gjutit

Past

jaggöt
dugöt
han;hongöt
vigöt
nigöt
degöt

Pluperfect

jaghade gjutit
duhade gjutit
han;honhade gjutit
vihade gjutit
nihade gjutit
dehade gjutit

Future

jagskall gjuta
duskall gjuta
han;honskall gjuta
viskall gjuta
niskall gjuta
deskall gjuta

Future perfect

jagskall ha gjutit
duskall ha gjutit
han;honskall ha gjutit
viskall ha gjutit
niskall ha gjutit
deskall ha gjutit

Conjunctive

Present

jagmå gjuta
dumå gjuta
han;honmå gjuta
vimå gjuta
nimå gjuta
demå gjuta

Present

jagmå ha gjutit
dumå ha gjutit
han;honmå ha gjutit
vimå ha gjutit
nimå ha gjutit
demå ha gjutit

Past

jagskulle gjuta
duskulle gjuta
han;honskulle gjuta
viskulle gjuta
niskulle gjuta
deskulle gjuta

Pluperfect

jagskulle ha gjutit
duskulle ha gjutit
han;honskulle ha gjutit
viskulle ha gjutit
niskulle ha gjutit
deskulle ha gjutit

Conditional

Present

jagskulle gjuta
duskulle gjuta
han;honskulle gjuta
viskulle gjuta
niskulle gjuta
deskulle gjuta

Perfect

jagskulle ha gjutit
duskulle ha gjutit
han;honskulle ha gjutit
viskulle ha gjutit
niskulle ha gjutit
deskulle ha gjutit

Imperative

dugjut
viLåt oss gjuta
nigjut

Translations

Swedish verb "gjuta"

Make by pouring into a mould

1 translations found.

Etymology

Additional Information

gjuta
låta (mjuk el. flytande massa) stelna i en form
[A gjuter x]

Engelsk översättning
pour, cast, found

Exempel

gjuta betong---cast concrete

Sammansättningar/avledningar

gjut|järn -et---cast iron

gjuta

GJUTA jω³ta², v. -er ⁴⁰, göt jø⁴t, göto jø³tω², gjutit jω³tit², gjuten jω³ten². vbalsbst. -ANDE, -ELSE (†, Sacr. OPETRI F 3 a (1528: bloodz giutelse), LIND (1749), Weise 1: 135 (1769: b] odsgiutelsen)), -NING; -ARE (se d. o.); jfr GJUTA sbst., GJUTERI. ( inf. o. pr. ind. pl. gjuta (-iu-) FörsprRom. 2 a (NT 1526) osv.; guta VDAkt. 1792, nr 447 (: utgutas). pr. ind. sg. gjuter (-iu-) GR 2: 105 (1525) osv.; pr. ind. sg. pass. gjutes (-iu-) HIÄRNE Berghl. 449 (1687) osv.; gjuts (-iu-) 2Saml. 35: 220 (1662: giutz) osv.; giuttes OxBr. 11: 562 (1628: fohrgiuttes). ipf. ind. sg. gö(ö)t (gjöt, giöt) Upp. 16: 2 (NT 1526) osv.; ipf. ind. pl. guto Sincl. ODEL 18 (1739), SvSpr. BOTIN 128 (1777); gutto Liv. SCHRODERUS 420 (1626: vthgutto); göto (gj-, gi-) CARL XI AlmAnt. 216 (1691) osv. ipf. konj. gutte GW SPEGEL 99 (1685); göte SvSpr. BOIVIE 185 a (1820) osv. sup. gjutit (-iu-) Gr. TIÄLLMANN 212 (1696) osv.; gutit (-et) GR 25: 73 (1555: gutid), SvSpr. BOTIN 122 (1777). p. pf. gjuten (-iu-) NoraSkog JOHANSSON 1: 265 (i handl. fr. 1741) osv.; goten GR 2: 105 (1525: gothne, pl.), Därs. 29: 165 (1559: gothne, pl.); gotten Hab. 2: 18 ("3") (Bib. 1541: gottna, sg. best.); gottän VittAH 8: 113 (cit. fr. 1546); guten (-in) Rom. 5: 5 (NT 1526), SvSpr. SCHILLER 107 1855; angivet ss. förekommande ngn gg); gutten Dom. 17: 4 (Bib. 1541: guttit, n.), Bew. OMARTINI C 1 a (1604: guttna, pl.). – giutt- (i ssgr o. avledn.) GR 17: 64 (1545: giuttning), OxBr. 11: 562 (1628: giutthussan))
[fsv. giuta, motsv. d. gyde, isl. gjóta, got. giutan, fsax. giotan, fht. giozzan, t. giessen, feng. gĕotan; av ieur. gheud-, som äv. föreligger i lat. fundere (pf. ind. fŭdi; jfr DIFFUNDERA); besläktat med gr. χέω, (jag) gjuter, sanskr. hu, gjuta, offra; jfr GYTTRA]

More information and the source for the information: SAOB


gjuta

Slå upp ordet i Ordbok över Finlands svenska folkmål

gm att hälla el. stryka vatten (på undre sidan av slädmede) belägga (meden) med tunt islager (o. därigenom åstadkomma gott glid), valla (slädmede). ; hälla (vätska o.d. i el. över ngt). ; hälla (strömming som östs upp ur vinternotens kil) i släde el.d
  • ⱺ sⱺ ju:tär inʼ inʼ ⱸ sⱹⱸdⱺn (Houtskär)
åstadkomma (gjutgods av smält metall, cementbruk el.d.) gm att hälla gjutmassan i form
  • om dy a gɷti ɷte bjⱸldrɷ na: ⱸnn? (Esse)
  • hⱸ ji so bra: jɷ:ṭṭ som hⱸ sku va gɷti (Petalax)
  • o so jø:t dom kɷ:ktjä:rl (Tenala)
substantiv. pt. ptc.: gjutet (gods)
  • pannona är å:v goti så ti ga:r le:tt såndär (Nykarleby)
äv. i förb. med upp, ds
  • ʃönn jö:t opp (Kökar)

Se mer