Swedish, all forms: gala

Swedish, all forms verb 'gala' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: gala
Supine: galit
Gerund: galande

Indicative

Present

jaggal
dugal
han;hongal
vigal
nigal
degal

Perfect

jaghar galit
duhar galit
han;honhar galit
vihar galit
nihar galit
dehar galit

Past

jaggol
dugol
han;hongol
vigol
nigol
degol

Pluperfect

jaghade galit
duhade galit
han;honhade galit
vihade galit
nihade galit
dehade galit

Future

jagskall gala
duskall gala
han;honskall gala
viskall gala
niskall gala
deskall gala

Future perfect

jagskall ha galit
duskall ha galit
han;honskall ha galit
viskall ha galit
niskall ha galit
deskall ha galit

Conjunctive

Present

jagmå gala
dumå gala
han;honmå gala
vimå gala
nimå gala
demå gala

Present

jagmå ha galit
dumå ha galit
han;honmå ha galit
vimå ha galit
nimå ha galit
demå ha galit

Past

jagskulle gala
duskulle gala
han;honskulle gala
viskulle gala
niskulle gala
deskulle gala

Pluperfect

jagskulle ha galit
duskulle ha galit
han;honskulle ha galit
viskulle ha galit
niskulle ha galit
deskulle ha galit

Conditional

Present

jagskulle gala
duskulle gala
han;honskulle gala
viskulle gala
niskulle gala
deskulle gala

Perfect

jagskulle ha galit
duskulle ha galit
han;honskulle ha galit
viskulle ha galit
niskulle ha galit
deskulle ha galit

Imperative

dugala
viLåt oss gala
nigala

Translations

Swedish verb "gala"

To make the sound of a rooster

1 translations found.

Etymology

Additional Information

gala
låta som en tupp
[x gal]

Engelsk översättning
crow

Exempel

tuppen gal klockan sju---the cock crows at seven o'clock


Den arkaiska formen är sydsvensk provinsialism numera.

gala

GALA ga³la², v. gal ga⁴l (Mat. 26: 34 (NT 1526) osv.), äv. (i sht vard.) -er ga⁴ler (Dagb. BOLINUS 38 (1668), Fatab. 1910, s. 5), gol gω⁴l (Mat. 26: 74 (NT 1526) osv.) l. (i sht vard.) galde ga³lde² (OT CEDERBORGH 1: 41 (1810) osv.), golo gω³lω² (AV MURENIUS 427 (1659: gole) osv.) l. (i sht vard.) galde ga³lde² (WESTE (1807) osv.), galit ga³lit² (Mark. 14: 72 (NT 1526) osv.) l. (i sht vard.) galt ga⁴lt (HorSat. ADLERBETH 3 (1814) osv.); äv. (utom i Finl. numera sällan, i sht vard.) -ar (BiblW COLUMBUS K 3 b (1676), Hembygden 1911, s. 133), -ade (Kalev. COLLAN 1: 20 (1864), Stråkh. ANDERSSON 69 (1923)), -at (Skald. FRANZÉN 3: 263 (1824, 1829), FoU 15: 46 (1902)). Anm. Att döma av vissa uppgifter hos grammatiker o. lexikografer har formen galde blivit allmännare brukad tidigare i pl. än i sg. Så har WESTE (1807) ipf. sg. gol, ipf. pl. galde, sup. galit. Samma uppgift förekommer hos Gr. MOBERG 238 (1815). Ännu SAOL (1889) o. WoJ (1891) uppgiva att ipf. pl. oftare har formen galde än golo. Fortfarande torde en viss tendens förefinnas att i ipf. pl. föredraga den svaga böjningen. Den starka böjningen i ipf. överhuvud angives ss. föråldrad av SvSpr. BOIVIE 189 (1820) o. KINDBLAD (1871). vbalsbst. -ANDE, -NING (numera knappast br., LETHALENSIS HJosephsd:r C 1 b (1669: hanegalning), LIND (1749), KLINT (1906)); jfr -GAL.
[fsv. gala, sjunga l. kraxa (om fåglar), sjunga trollsånger, förhäxa, motsv. d. gale, gala, isl. gala, gala, skrika, sjunga trollsånger, förhäxa, fsax., fht., feng. galan, sjunga (trollsånger); jfr got. gŏljan, hälsa, isl. gøla, tillfredsställa. Jfr -GAL, GALDER, GALEN, GALL, sbst.¹, GÄLL, adj., GÄLLA, skalla]

More information and the source for the information: SAOB


gala

Slå upp ordet i Ordbok över Finlands svenska folkmål

om tupp el. gök: frambringa sitt läte
  • tå göutsi gaḷar på to:man kvist va:ḷ e rokoan å:r (Karleby)
  • (tuppen) sträkkär po halssinʼ som inʼ täŋt ti ga:ḷa (Kumlinge)
om person: sjunga
  • hon gaḷar å sjongär bå biti å seint (Nykarleby)
sjunga med gäll o. skrikig röst. ; skrika el. ropa gällt. ; om barn: gråta gällt, yla. ; jfr
  • gubbana hadd taji tatarena i nakkan å kasta dåm i i:sn så än e hadd gaḷa i: dåm (Nagu)