Swedish, all forms: göra

Swedish, all forms verb 'göra' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: göra
Supine: gjort
Gerund: görande

Indicative

Present

jaggör
dugör
han;hongör
vigör
nigör
degör

Perfect

jaghar gjort
duhar gjort
han;honhar gjort
vihar gjort
nihar gjort
dehar gjort

Past

jaggjorde
dugjorde
han;hongjorde
vigjorde
nigjorde
degjorde

Pluperfect

jaghade gjort
duhade gjort
han;honhade gjort
vihade gjort
nihade gjort
dehade gjort

Future

jagskall göra
duskall göra
han;honskall göra
viskall göra
niskall göra
deskall göra

Future perfect

jagskall ha gjort
duskall ha gjort
han;honskall ha gjort
viskall ha gjort
niskall ha gjort
deskall ha gjort

Conjunctive

Present

jagmå göra
dumå göra
han;honmå göra
vimå göra
nimå göra
demå göra

Present

jagmå ha gjort
dumå ha gjort
han;honmå ha gjort
vimå ha gjort
nimå ha gjort
demå ha gjort

Past

jagskulle göra
duskulle göra
han;honskulle göra
viskulle göra
niskulle göra
deskulle göra

Pluperfect

jagskulle ha gjort
duskulle ha gjort
han;honskulle ha gjort
viskulle ha gjort
niskulle ha gjort
deskulle ha gjort

Conditional

Present

jagskulle göra
duskulle göra
han;honskulle göra
viskulle göra
niskulle göra
deskulle göra

Perfect

jagskulle ha gjort
duskulle ha gjort
han;honskulle ha gjort
viskulle ha gjort
niskulle ha gjort
deskulle ha gjort

Imperative

dugöra
viLåt oss göra
nigöra

Etymology

fsv. göra (-æ-, -io-) = isl. gør(v)a, ger(v)a, da. gøre, göra = fsax. garuwian, gerwean, bereda, göra färdig, mlty. gerven, fhty. garawen ds., mhty. gerwen (ty. gerben), garva (se d. o.), ags. gearwian, göra färdig, bereda; av germ. *garwian, avledn. av germ. adj. *garwa- (urnord. även *gar(w)u-, *garwia-?) - fsv. gor, gör, isl. gǫrr, gørr, fsax., fhty. garo (ty. gar), ags. gearo, färdig, beredd

Additional Information

göra
ersätter annat verb syssla med

Engelsk översättning
do

Exempel

vad gör du?---what are you doing?

Stående uttryck

ha att göra med ("ha kontakt med, avse")---have to do with (nhave contact with, be related ton)


Svenskt uppslagsord
gör gjorde gjort gör! göra verb
tillverka; förfärdiga
[A gör x]

Engelsk översättning
make

Exempel

göra mat---prepare food
göra möbler---make furniture


Svenskt uppslagsord
gör gjorde gjort gör! göra verb
åstadkomma, ha effekt
[A/x gör att + SATS; A gör B/x + PRED]

Engelsk översättning
make, cause

Exempel

det gör ont i armen---my arm hurts
klimatet gör att växten inte trivs---the climate is not good for the plant
göra något möjligt---make sth. possible
göra sitt bästa---do one's best
göra programmet intressant---make the programme interesting

Stående uttryck

det gör ingenting/detsamma ("det spelar ingen roll")---it makes no difference


Svenskt uppslagsord
gör av gjorde gjort gör! göra verb
i frågor placera
[A gör av x + PLATS]

Engelsk översättning
do with, get rid of

Exempel

var ska jag göra av paketet?---what should I do with the parcel?

Stående uttryck

göra av med ("göra slut på") pengar---run through (nspendn) money


Svenskt uppslagsord
gör bort sig gjorde gjort gör! göra verb
uppträda så att man skäms
[A gör bort sig]

Engelsk översättning
make a fool of oneself

Exempel

jag gjorde bort mig kapitalt---I made an utter fool of myself


Svenskt uppslagsord
gör om gjorde gjort gör! göra verb
göra en gång till
[A gör om x]

Engelsk översättning
redo

Exempel

vi gör om försöket---we'll try again


Svenskt uppslagsord
gör om gjorde gjort gör! göra verb
förändra
[A gör om x]

Engelsk översättning
redo, change

Exempel

vi har gjort om (i) köket---we've redecorated the kitchen


Svenskt uppslagsord
gör sig gjorde gjort göra verb
passa, vara till sin fördel
[x/A gör sig]

Engelsk översättning
be suitable, make a good impression

Exempel

blommorna gör sig inte i den vasen---the flowers do not look good in that vase


Svenskt uppslagsord
gör sig till gjorde gjort gör! göra verb
uppföra sig konstlat (för att behaga någon)
[A gör sig till]

Engelsk översättning
show off, put it on, behave affectedly


Svenskt uppslagsord
gör upp gjorde gjort gör! göra verb
avsluta, avtala
[A gör upp x (med B)]

Engelsk översättning
conclude, make a deal

Exempel

jag gjorde upp affären på en timme---I closed the deal in the space of an hour

göra

GÖRA jö³ra² l. jæ³-, v.¹, gör, gjorde jω³rde², gjort jω⁴rt, gjord jω⁴rd ( pres. ind. sg. gör (giör, gjör) GR 1: 2 (1521) osv. görer (gjö-) Holof 30 (c. 1580), Ydre RÄÄF 1: 105 (1856). pres. ind. sg. pass. görs (giörs, gjörs) GR 1: 7 (1521) osv.; göres (giö-, gjö-) HH XI. 1: 14 (1530) osv. – ipf. gjord(h)e (gio-, gioo-) GR 1: 28 (1521) osv. gorde HSH 10: 10 (1616), NorrlS 1: 51 (c. 1770). gjore (gio-) JönkTb. 129 (1535), Sag. AFZELIUS XI. 2: 56 (i handl. fr. c. 1710: gjoren, 2:dra pers. pl.). giohle 2Saml. 13: 72 (c. 1690). görde (giö-) Mark. 5: 40 (NT 1526), Spegel GEZELIUS I 2 b (1714). sup. gjort (gio-, -rdt, -rtt) GR 1: 24 (1521) osv. gor(d)t Polit vis. 100 (1732), FLORMAN BrefRetzius 17 (1826). giordh TbLödöse 52 (1587), Liv. SCHRODERUS 508 (1626). giör(d)t KyrkohÅ 1901, s. 226 (1622), KKD 11: 57 (1704). – p. pf. glord(h) (gio-) RA 1: 4 (1522: giort, n.), GR 1: 269 (1524: till hopa giorde, pl.) osv. gord MORÆUS Schonæus 416 ( c. 1685: gort, n.), AHFLORMAN (1792) hos Florman FÜRST 17 (: gorde, pl.). giörd(h) KKD 11: 31 (1703), Därs. 1: 105 (1708). gioldt, n. MenFall OPETRI I 8 a (1526). giord, n. Darius BÖRK 856 (1688)). vbalsbst. -ANDE, -ING (se avledn.), -NING (se avledn.); -ARE, -ARINNA, -ERSKA, se avledn. ( gör- (göör-, giö(ö)r-, glör-) 1521 osv. görr- (giörr-) c. 15801789)
[fsv. göra (gära, giora), motsv. d. gøre, isl. ger(v)a, gør(v)a, "göra", fsax. garuwian, gerwean, mnt. gerven, fht. garawen, feng. ȝearwian, göra färdig, bereda, mht. gerwven (t. gerben), garva (se d. o.); av germ. garwian, avledn. av adj. garwa- som föreligger i fsv. gor, gör, isl. gǫorr (gørr), fht. garo, t. gar (se GAR o. GÅR-), feng. ȝearo, färdig, beredd, i de nord. språken tjänstgörande äv. ss. p. pf. till det därav avledda verbet. Det germ. adjektivets ursprung är omtvistat; enligt en tilltalande förklaring hos
FALK o. TORP Ordb. är grundbet. "jäst" (jfr sskr. pakvá-, kokt, mogen, färdig) o. ordet sål. nära besläktat med vissa germ. ord med bet. "jäsa", sv. dial. göras (se GÖRA, v.²), ä. d. giøres, nor. gjerast, t. gären m. fl., av ieur. ghu[comb_032F]er-, vara varm (varav gr. ϑεϱμός, varm, m. m., se TERMOMETER); se för övr. EtymOrdb. HELLQUIST I fråga om bet.utvecklingen jfr mnt. maken o. dŏn, holl. maken o. doen, t. machen o. tun, eng. make o. do, ävensom fr. faire o. lat. facere. – I den äldsta fsv. litt. böjes ordet: g(i)ära l. g(i)öra, ipf. g(i)ärþe l. g(i)örþe l. (vanl.) giörþe, p. pf. gör (av äldre gǫr(r)), n. giört. Sistnämnda form synes ha uppkommit ur ett äldre giǫrt, som i sin ordning uppstått ur g1ǫrt genom påvärkan av giära, giöra o. giärþe, giörþe. Genom inflytande från p. pf. n. giört ombildades senare äv. ipf. g(i)ärþe, g(i)örþe till giŏrþe samt p. pf. m. o. f. gör till giŏrþer, giŏrþ] jfr ALLMÄN-, AN-, ANHÄNGIG-, AV-, BE-, BEKANT-, BORT-, BOT-, DELAKTIG-, EFTER-, EVÄRDLIG-, FAST-, FRAM-, FRI-, FULL-, FULLKOMLIG-, FULLSTÄNDIG-, FYLLEST-, FÄRDIG-, FÖR-, FÖRE-, GODT-, HOP-, HÅRD-, IN-, KLAR-, KUN-, LEKAMLIG-, LEVANDE-, LYCKLIG-, LÖS-, MISS-, MÖJLIG-, NED-, NYTTIG-, ODÖDLIG-, OFFENTLIG-, OM-, OMINTET-, OND-, OSKADLIG-, PRIS-, PÅ-, REDO-, REN-, RÅD-, SALIG-, SAM-, SAMMAN-, SÄR-, SÖNDER-, TILL-, TILLFYLLEST-, TILLGODO-, TILLINTET-, TJÄNST-, UNDAN-, UPP-, UT-, VEDER-, VID-, VÄL-, VÄRKLIG-, ÅSKÅDLIG-, ÅT-, ÅTER-, ÖVER-GÖRA m. fl.; EPOK-, FRUKT-, SALIG-, SKADE-, VÄL-GÖRANDE m. fl. samt HALV-, HAND-, HEL-, HEM(MA)-, ILLA-, KONST-, NY-, O-, SJÄLV-, TILL-, VÄL-GJORD m. fl. Översikt av betydelserna.

More information and the source for the information: SAOB


göra

Slå upp ordet i Ordbok över Finlands svenska folkmål

bearbeta (ämne), arbeta i (material)
  • dⱸ va ⱸn torparⱸ som jɷ:rḍ bodi trä: o jä:rṇ, han hadd smidja hann (Pojo)
förfärdiga el. tillverka (ngt), utarbeta (ngt)
  • ha va jär o dzɷ:r in bå:t (Esse)
  • ⱸ va intⱸ maŋga som joɷrḍ byttor int (Hitis)
  • hanʼ jö:r fɷ:tstⱸinar (:kantstenar till gravar) (Kumlinge)
  • förⱸkombär int mⱸir ti jä:ras (Malax)
  • tinnan (på en ledharv) djɷ:rdist o: bjärk (Strömfors)
äv.: göra upp (eld, brasa)
  • ha du jɷ:rṭ e:ld ränʼnʼ? (Houtskär)
bereda el. tillreda (mat, dricka, kitt, murbruk o.d.). ; i förb. med i: blanda (ingredienser) i maträtt, deg o.d
  • sⱸnn sⱺ jɷ:rḍ vⱸ otär i: li:tⱸ (Houtskär)

Se mer