Swedish: framkomma

Swedish verb 'framkomma' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: framkomma
Supine: framkommit
Gerund: framkommande

Indicative

Present

jag framkommer
du  framkommer
han framkommer
vi  framkommer
ni  framkommer
de  framkommer

Perfect

jag har framkommit
du  har framkommit
han har framkommit
vi  har framkommit
ni  har framkommit
de  har framkommit

Past

jag framkom
du  framkom
han framkom
vi  framkom
ni  framkom
de  framkom

Pluperfect

jag hade framkommit
du  hade framkommit
han hade framkommit
vi  hade framkommit
ni  hade framkommit
de  hade framkommit

Future

jag skall framkomma
du  skall framkomma
han skall framkomma
vi  skall framkomma
ni  skall framkomma
de  skall framkomma

Future perfect

jag skall ha framkommit
du  skall ha framkommit
han skall ha framkommit
vi  skall ha framkommit
ni  skall ha framkommit
de  skall ha framkommit

Conjunctive

Present

jag må framkomma
du  må framkomma
han må framkomma
vi  må framkomma
ni  må framkomma
de  må framkomma

Present

jag må ha framkommit
du  må ha framkommit
han må ha framkommit
vi  må ha framkommit
ni  må ha framkommit
de  må ha framkommit

Past

jag skulle framkomma
du  skulle framkomma
han skulle framkomma
vi  skulle framkomma
ni  skulle framkomma
de  skulle framkomma

PluperfectConditional

Present

jag skulle framkomma
du  skulle framkomma
han skulle framkomma
vi  skulle framkomma
ni  skulle framkomma
de  skulle framkomma

Perfect

jag skulle ha framkommit
du  skulle ha framkommit
han skulle ha framkommit
vi  skulle ha framkommit
ni  skulle ha framkommit
de  skulle ha framkommit

Imperative


du  framkom

vi  Låt oss framkomma
ni  framkom

Etymology

framkomma

FRAMKOMMA fram³~kom²a, v. -kommer, -kom, -kommo, -kommit, -kommen; se för övr. KOMMA v., vbalsbst. -ANDE, -ELSE (†, Hamb. (1700), FIELLSTRÖM (1738)); jfr FRAMKOMST (se avledn.).
[fsv. framkoma, av FRAM o. KOMMA v.,; jfr d. frem. komme, ävensom isl. framkominn, avliden, död]
– jfr KOMMA FRAM.

More information and the source for the information: SAOB