Swedish, all forms: framkomma

Swedish, all forms verb 'framkomma' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: framkomma
Supine: framkommit
Gerund: framkommande

Indicative

Present

jagframkommer
duframkommer
han;honframkommer
viframkommer
niframkommer
deframkommer

Perfect

jaghar framkommit
duhar framkommit
han;honhar framkommit
vihar framkommit
nihar framkommit
dehar framkommit

Past

jagframkom
duframkom
han;honframkom
viframkom
niframkom
deframkom

Pluperfect

jaghade framkommit
duhade framkommit
han;honhade framkommit
vihade framkommit
nihade framkommit
dehade framkommit

Future

jagskall framkomma
duskall framkomma
han;honskall framkomma
viskall framkomma
niskall framkomma
deskall framkomma

Future perfect

jagskall ha framkommit
duskall ha framkommit
han;honskall ha framkommit
viskall ha framkommit
niskall ha framkommit
deskall ha framkommit

Conjunctive

Present

jagmå framkomma
dumå framkomma
han;honmå framkomma
vimå framkomma
nimå framkomma
demå framkomma

Present

jagmå ha framkommit
dumå ha framkommit
han;honmå ha framkommit
vimå ha framkommit
nimå ha framkommit
demå ha framkommit

Past

jagskulle framkomma
duskulle framkomma
han;honskulle framkomma
viskulle framkomma
niskulle framkomma
deskulle framkomma

Pluperfect

jagskulle ha framkommit
duskulle ha framkommit
han;honskulle ha framkommit
viskulle ha framkommit
niskulle ha framkommit
deskulle ha framkommit

Conditional

Present

jagskulle framkomma
duskulle framkomma
han;honskulle framkomma
viskulle framkomma
niskulle framkomma
deskulle framkomma

Perfect

jagskulle ha framkommit
duskulle ha framkommit
han;honskulle ha framkommit
viskulle ha framkommit
niskulle ha framkommit
deskulle ha framkommit

Imperative

duframkom
viLåt oss framkomma
niframkom

Etymology

Additional Information

framkomma

FRAMKOMMA fram³~kom²a, v. -kommer, -kom, -kommo, -kommit, -kommen; se för övr. KOMMA v., vbalsbst. -ANDE, -ELSE (†, Hamb. (1700), FIELLSTRÖM (1738)); jfr FRAMKOMST (se avledn.).
[fsv. framkoma, av FRAM o. KOMMA v.,; jfr d. frem. komme, ävensom isl. framkominn, avliden, död]
– jfr KOMMA FRAM.

More information and the source for the information: SAOB