Swedish, all forms: fortsätta

Swedish, all forms verb 'fortsätta' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: fortsätta
Supine: fortsatt
Gerund: fortsättande

Indicative

Present

jagfortsätter
dufortsätter
han;honfortsätter
vifortsätter
nifortsätter
defortsätter

Perfect

jaghar fortsatt
duhar fortsatt
han;honhar fortsatt
vihar fortsatt
nihar fortsatt
dehar fortsatt

Past

jagfortsatte
dufortsatte
han;honfortsatte
vifortsatte
nifortsatte
defortsatte

Pluperfect

jaghade fortsatt
duhade fortsatt
han;honhade fortsatt
vihade fortsatt
nihade fortsatt
dehade fortsatt

Future

jagskall fortsätta
duskall fortsätta
han;honskall fortsätta
viskall fortsätta
niskall fortsätta
deskall fortsätta

Future perfect

jagskall ha fortsatt
duskall ha fortsatt
han;honskall ha fortsatt
viskall ha fortsatt
niskall ha fortsatt
deskall ha fortsatt

Conjunctive

Present

jagmå fortsätta
dumå fortsätta
han;honmå fortsätta
vimå fortsätta
nimå fortsätta
demå fortsätta

Present

jagmå ha fortsatt
dumå ha fortsatt
han;honmå ha fortsatt
vimå ha fortsatt
nimå ha fortsatt
demå ha fortsatt

Past

jagskulle fortsätta
duskulle fortsätta
han;honskulle fortsätta
viskulle fortsätta
niskulle fortsätta
deskulle fortsätta

Pluperfect

jagskulle ha fortsatt
duskulle ha fortsatt
han;honskulle ha fortsatt
viskulle ha fortsatt
niskulle ha fortsatt
deskulle ha fortsatt

Conditional

Present

jagskulle fortsätta
duskulle fortsätta
han;honskulle fortsätta
viskulle fortsätta
niskulle fortsätta
deskulle fortsätta

Perfect

jagskulle ha fortsatt
duskulle ha fortsatt
han;honskulle ha fortsatt
viskulle ha fortsatt
niskulle ha fortsatt
deskulle ha fortsatt

Imperative

dufortsätt
viLåt oss fortsätta
nifortsätt

Etymology

Additional Information

fortsätta
hålla på, hålla igång
[x fortsätter]

Engelsk översättning
continue, go on, keep on

Exempel

åskvädret fortsatte hela natten---the thunderstorm went on all night


Svenskt uppslagsord
fortsätter fortsatte fortsatt fortsätt! fortsätta verb
återuppta (efter ett avbrott), gå vidare med
[A fortsätter (med) x/att + INF]

Engelsk översättning
continue, carry on, keep on

Exempel

hon fortsatte sin berättelse---she went on with her story
de fortsätter att försöka lösa tvisten---they are continuing their efforts to resolve the dispute


fortsätta

Slå upp ordet i Ordbok över Finlands svenska folkmål

fortfara
  • sⱺ bä:r ⱸ tⱸ fɷ:rṭsätⱺ (Houtskär)
  • när ä fɷ:ṭṣättär o bḷå:sa (Kumlinge)
  • påjkin fo:rtsätt sin vä:g han (Nagu)
  • so fɷ:rtsⱸ:tt ja ti vara ⱸn gambⱸḷ tjäriŋg (Nykarleby)