Swedish, all forms: flyta

Swedish, all forms verb 'flyta' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: flyta
Supine: flutit
Gerund: flytande

Indicative

Present

jagflyter
duflyter
han;honflyter
viflyter
niflyter
deflyter

Perfect

jaghar flutit
duhar flutit
han;honhar flutit
vihar flutit
nihar flutit
dehar flutit

Past

jagflöt
duflöt
han;honflöt
viflöt
niflöt
deflöt

Pluperfect

jaghade flutit
duhade flutit
han;honhade flutit
vihade flutit
nihade flutit
dehade flutit

Future

jagskall flyta
duskall flyta
han;honskall flyta
viskall flyta
niskall flyta
deskall flyta

Future perfect

jagskall ha flutit
duskall ha flutit
han;honskall ha flutit
viskall ha flutit
niskall ha flutit
deskall ha flutit

Conjunctive

Present

jagmå flyta
dumå flyta
han;honmå flyta
vimå flyta
nimå flyta
demå flyta

Present

jagmå ha flutit
dumå ha flutit
han;honmå ha flutit
vimå ha flutit
nimå ha flutit
demå ha flutit

Past

jagskulle flyta
duskulle flyta
han;honskulle flyta
viskulle flyta
niskulle flyta
deskulle flyta

Pluperfect

jagskulle ha flutit
duskulle ha flutit
han;honskulle ha flutit
viskulle ha flutit
niskulle ha flutit
deskulle ha flutit

Conditional

Present

jagskulle flyta
duskulle flyta
han;honskulle flyta
viskulle flyta
niskulle flyta
deskulle flyta

Perfect

jagskulle ha flutit
duskulle ha flutit
han;honskulle ha flutit
viskulle ha flutit
niskulle ha flutit
deskulle ha flutit

Imperative

duflyt
viLåt oss flyta
niflyt

Translations

Swedish verb "flyta"

Be supported by a liquid

Move as a fluid

To move as a fluid

3 translations found.

Etymology

Additional Information

flyta
rinna (bildligt "fungera smidigt")
[x flyter]

Engelsk översättning
flow

Exempel

bäcken flyter genom skogen---the stream flows through the wood
tala flytande svenska---speak fluent Swedish
nu flyter arbetet bra---the work is going smoothly now


Svenskt uppslagsord
flyter flöt flutit flyt! flyta verb
hålla sig uppe på ytan av en vätska
[x/A flyter]

Engelsk översättning
float

Exempel

flyta som en kork---float like a cork

flyta

FLYTA fly³ta², v.¹ -er fly⁴ter, flöt flø⁴t, flöto flø³tω², flutit flɯ³tit², vard. (i sht i mellersta Sv.) stundom flytit fly³tit³, fluten flɯ³ten², vard. (i sht i mellersta Sv.) stundom flyten fly³ten². vbalsbst. -ANDE, -ELSE (se d. o.), -NING (se d. o.); -ARE (se under avledn.). ( inf. o. pr. ind. pl. fl(l)yt(h)a Joh. 7: 38 (NT 1526) osv. fli(j)t(h)a GR 24: 564 (1554), VDAkt. 1704, nr 462. flytta RARP V. 2: 311 (1655: flyttande, p. pr.) – ipf. ind. sg. flö(ö)t Bar. 1: 20 (Bib. 1541) osv. flött KyrkohÅ 1902, MoA s. 77 (1596). flott HYLTÉNCAVALLIUS Vär.1: 449 (i handl. fr. 1618). – ipf. ind. pl. flöto Monarchsp. DRYSELIUS 160 (1691: flöte) osv. fluto Psalt. 105] 5 41 (Bib. 1541), HEINRICH (1814). flutte PolitVis. 220 (c. 1602). floto Psalt. 78] 5 16 (Bib. 1541). -sup. flutit JMATTHIÆ 1] 5 48 (1658) osv. flytit SCHILLER SvSpr. 110 (1855), Finlsv. BERGROTH 44 (1917; klandrat ss. ovårdad finlandism). – p. pf. fluten HA 6: 142 (1592: flutne, pl.) osv. flutten RP 6: 158 (1636: förfluttne, sg. best.), HIÄRNE 1Hdskr. 11 (c. 1715: sammanfluttne, pl.). flot(h)en Jes.48: 1 (Bib. 1541: flotne, pl.), BtFinlH 2: 193 (1567). flyten Klag. TEITT 119 (1556: flytit, m.), SvSpr. SCHILLER 199 (1859; angivet ss. förekommande i dagligt tal). flut(t)it, p. pf. n. Os. SCHRODERUS III. 2: 364 (1635), SPEGEL GV 87 (1685). Jfr LUNDBERG AStVbalkl. 59, 62)
[fsv. flyta, sv. dial. flyta, motsv. d. flyde, isl. fljóta, fsax. fliotan, fht. fliozzan (t. fliessen), feng. flēotan (eng. fleet); av en rot plud, som förekommer bl. a. i lett. pludēt, flyta (i bet. I 1), lit. plústu, bliva flott; besläktat med FLO,
sbst.², samt FLOD, sbst.³; jfr FLOTT sbst.¹~², FLOTT, adj.¹~², FLOTTA, sbst.¹~² FLOTTA, v.¹~², FLOTTE, sbst.¹~², FLYTA, v.², FLYTTA, v.¹, FLÖT, sbst.³, FLÖT, adj., FLÖTA, sbst., FLÖTA, v. ²~⁴, FLÖTE sbst.¹~² m. fl.]

More information and the source for the information: SAOB


flyta

Slå upp ordet i Ordbok över Finlands svenska folkmål

äv., om is: bli porös, torr o. vit före issmältningen. ; särsk.: dyka upp i minnet
  • ja ⱸ riktⱸt ⱺ:v me: ⱸ nu minʼ ⱸ fḷy:tär filʼ ⱺpp (Houtskär)
bildl
  • han vill fḷy:t öveṣṭ (:vara den främste) (Petalax)
flyta (på vattnet el. annan vätska); flytande driva på vattnet; om båt: flyta utan att taga botten (på grunt vatten)
  • hijⱸ fḷy:itär vi nɷ: i la:nd (Bergö)
  • troɷ(r) ni vi fḷy:tär jønom hⱸdⱸ så:ndⱸ? (Björköby)
  • ⱸ ha fḷɷtti ta:n annarṣ (Hitis)
  • hⱸ va sⱺ grⱺnʼt dⱺ sⱺ tom iŋga fḷø:t (Houtskär)
  • toḷⱸ som ha:d fḷytø ⱸ la:nd (Houtskär)
  • hanʼ hä:r bå:tinʼ fḷi:tär hökt po vattnä (Kumlinge)

Se mer