Swedish: fisa

Swedish verb 'fisa' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: fisa
Supine: fisit
Gerund: fisande

Indicative

Present

jag fiser
du  fiser
han fiser
vi  fiser
ni  fiser
de  fiser

Perfect

jag har fisit
du  har fisit
han har fisit
vi  har fisit
ni  har fisit
de  har fisit

Past

jag fes
du  fes
han fes
vi  fes
ni  fes
de  fes

Pluperfect

jag hade fisit
du  hade fisit
han hade fisit
vi  hade fisit
ni  hade fisit
de  hade fisit

Future

jag skall fisa
du  skall fisa
han skall fisa
vi  skall fisa
ni  skall fisa
de  skall fisa

Future perfect

jag skall ha fisit
du  skall ha fisit
han skall ha fisit
vi  skall ha fisit
ni  skall ha fisit
de  skall ha fisit

Conjunctive

Present

jag må fisa
du  må fisa
han må fisa
vi  må fisa
ni  må fisa
de  må fisa

Present

jag må ha fisit
du  må ha fisit
han må ha fisit
vi  må ha fisit
ni  må ha fisit
de  må ha fisit

Past

jag skulle fisa
du  skulle fisa
han skulle fisa
vi  skulle fisa
ni  skulle fisa
de  skulle fisa

PluperfectConditional

Present

jag skulle fisa
du  skulle fisa
han skulle fisa
vi  skulle fisa
ni  skulle fisa
de  skulle fisa

Perfect

jag skulle ha fisit
du  skulle ha fisit
han skulle ha fisit
vi  skulle ha fisit
ni  skulle ha fisit
de  skulle ha fisit

Imperative


du  fis

vi  Låt oss fisa
ni  fis

Etymology

Translations

Swedish verb "fisa"

To emit flatulent gases

1 translations found.

fisa

FISA fi³sa², v. -er fi⁴ser, fes fe⁴s, feso fe³sω², fisit fi³sit² ((†) pr. ind. sg. fijs VERZLIUS 101 (1681)), äv. -er, -te, -t, ngn gg -ar, -ade, -at (ÖSTERGREN (1920)). vbalsbst. -ANDE; -ARE (numera föga br., SvOrds. B 4 b (1604), MEURMAN (1846)); jfr FIS sbst.² (fijs- 1604– 1745)
[sv. dial. fisa, motsv. d. fise, isl. fisa, nor. dial. fisa; jfr holl. veesten, t. fisten, ävensom eng. fizz(le), väsa, brusa; sannol. besläktat med lat. spirare, andas, fläkta, blåsa (jfr ASPIRERA)]
(starkt vard.) "släppa väder", "släppa sig"; särsk. med tanke på (relativ) ljudlöshet samt gemen lukt; jfr FJÄRTA Lijka om lijka, fijsaren fick fiertarens dotter. SvOrds. B 4 b (1604). Den som gifwer ondt Wäder från sig, Fijs och fiartar. VERELIUS 101 (1681). Ta in ett par av kaninerna att hålla sällskap. Men be dem att di inte fiser för mycket. DAHLBÄCK Åbergson 155 (1914).

More information and the source for the information: SAOB


fisa

Slå upp ordet i Ordbok över Finlands svenska folkmål

om luft el. annan gas som strömmar ut under tryck: väsa, pysa. ; om sur ved: brinna svagt med väsande ljud
  • tå vedin va su:r å int vila brinn utan lå:g där å dåmna å fi:st så var e fi:se:ldin (Närpes)