Swedish, all forms: fisa

Swedish, all forms verb 'fisa' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: fisa
Supine: fisit
Gerund: fisande

Indicative

Present

jagfiser
dufiser
han;honfiser
vifiser
nifiser
defiser

Perfect

jaghar fisit
duhar fisit
han;honhar fisit
vihar fisit
nihar fisit
dehar fisit

Past

jagfes
dufes
han;honfes
vifes
nifes
defes

Pluperfect

jaghade fisit
duhade fisit
han;honhade fisit
vihade fisit
nihade fisit
dehade fisit

Future

jagskall fisa
duskall fisa
han;honskall fisa
viskall fisa
niskall fisa
deskall fisa

Future perfect

jagskall ha fisit
duskall ha fisit
han;honskall ha fisit
viskall ha fisit
niskall ha fisit
deskall ha fisit

Conjunctive

Present

jagmå fisa
dumå fisa
han;honmå fisa
vimå fisa
nimå fisa
demå fisa

Present

jagmå ha fisit
dumå ha fisit
han;honmå ha fisit
vimå ha fisit
nimå ha fisit
demå ha fisit

Past

jagskulle fisa
duskulle fisa
han;honskulle fisa
viskulle fisa
niskulle fisa
deskulle fisa

Pluperfect

jagskulle ha fisit
duskulle ha fisit
han;honskulle ha fisit
viskulle ha fisit
niskulle ha fisit
deskulle ha fisit

Conditional

Present

jagskulle fisa
duskulle fisa
han;honskulle fisa
viskulle fisa
niskulle fisa
deskulle fisa

Perfect

jagskulle ha fisit
duskulle ha fisit
han;honskulle ha fisit
viskulle ha fisit
niskulle ha fisit
deskulle ha fisit

Imperative

dufis
viLåt oss fisa
nifis

Translations

Swedish verb "fisa"

To emit flatulent gases

1 translations found.

Etymology

Additional Information

fisa
släppa gaser ur ändtarmen (vardagligt)
[A fiser]

Engelsk översättning
fart

fisa

FISA fi³sa², v. -er fi⁴ser, fes fe⁴s, feso fe³sω², fisit fi³sit² ((†) pr. ind. sg. fijs VERZLIUS 101 (1681)), äv. -er, -te, -t, ngn gg -ar, -ade, -at (ÖSTERGREN (1920)). vbalsbst. -ANDE; -ARE (numera föga br., SvOrds. B 4 b (1604), MEURMAN (1846)); jfr FIS sbst.² (fijs- 1604– 1745)
[sv. dial. fisa, motsv. d. fise, isl. fisa, nor. dial. fisa; jfr holl. veesten, t. fisten, ävensom eng. fizz(le), väsa, brusa; sannol. besläktat med lat. spirare, andas, fläkta, blåsa (jfr ASPIRERA)]
(starkt vard.) "släppa väder", "släppa sig"; särsk. med tanke på (relativ) ljudlöshet samt gemen lukt; jfr FJÄRTA Lijka om lijka, fijsaren fick fiertarens dotter. SvOrds. B 4 b (1604). Den som gifwer ondt Wäder från sig, Fijs och fiartar. VERELIUS 101 (1681). Ta in ett par av kaninerna att hålla sällskap. Men be dem att di inte fiser för mycket. DAHLBÄCK Åbergson 155 (1914).

More information and the source for the information: SAOB


fisa

Slå upp ordet i Ordbok över Finlands svenska folkmål

om luft el. annan gas som strömmar ut under tryck: väsa, pysa. ; om sur ved: brinna svagt med väsande ljud
  • tå vedin va su:r å int vila brinn utan lå:g där å dåmna å fi:st så var e fi:se:ldin (Närpes)