Swedish, all forms: finnas

Swedish, all forms verb 'finnas' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: finnas
Supine: funnits
Gerund: finnande

Indicative

Present

jagfinns
dufinns
han;honfinns
vifinns
nifinns
definns

Perfect

jaghar funnits
duhar funnits
han;honhar funnits
vihar funnits
nihar funnits
dehar funnits

Past

jagfanns
dufanns
han;honfanns
vifanns
nifanns
defanns

Pluperfect

jaghade funnits
duhade funnits
han;honhade funnits
vihade funnits
nihade funnits
dehade funnits

Future

jagskall finnas
duskall finnas
han;honskall finnas
viskall finnas
niskall finnas
deskall finnas

Future perfect

jagskall ha funnits
duskall ha funnits
han;honskall ha funnits
viskall ha funnits
niskall ha funnits
deskall ha funnits

Conjunctive

Present

jagmå finnas
dumå finnas
han;honmå finnas
vimå finnas
nimå finnas
demå finnas

Present

jagmå ha funnits
dumå ha funnits
han;honmå ha funnits
vimå ha funnits
nimå ha funnits
demå ha funnits

Past

jagskulle finnass
duskulle finnass
han;honskulle finnass
viskulle finnass
niskulle finnass
deskulle finnass

Pluperfect

jagskulle ha funnits
duskulle ha funnits
han;honskulle ha funnits
viskulle ha funnits
niskulle ha funnits
deskulle ha funnits

Conditional

Present

jagskulle finnas
duskulle finnas
han;honskulle finnas
viskulle finnas
niskulle finnas
deskulle finnas

Perfect

jagskulle ha funnits
duskulle ha funnits
han;honskulle ha funnits
viskulle ha funnits
niskulle ha funnits
deskulle ha funnits

Imperative

dufinns
viLåt oss finnas
nifinns

Translations

Swedish verb "finnas"

Exist

 • English: be.

Occupy a place

 • English: be.

2 translations found.

Etymology

Additional Information


finnas

Slå upp ordet i Ordbok över Finlands svenska folkmål

äv. impers
 • it fins ⱸ na:n som tjø:r omm mⱸ (Jeppo)
 • ⱸ findist int na vå:n ti hⱸ (:hopp därom) (Korsholm)
 • hä fanʼnʼäs iŋga så:na la:gⱺr (:lagar) po hanʼnʼ ti:dinʼ (Kumlinge)
 • si de fantist skam i kråppen på fålk i dåm ti:dren (Kyrkslätt)
 • hⱸ finns mytji fistjarⱸn jⱸr i Öijan (Öja)
 • förr findist hⱸ iŋga tryskmaʃi:nⱸr (Strömfors)
impers., ds
 • ta: tär ⱸ finns o lⱸgg tär ⱸ bihø:vs (Esse)
 • ⱸ fanʼnʼⱸst iŋga päŋgar (Houtskär)
 • hⱸ finsta mytji liŋgɷna ije: (:här) (Kronoby)
 • ta: tär ⱸ finns o lⱸgg tär ⱸ bihø:vs (Kronoby)
 • hä fanʼnʼäs alʼtiŋg ti få:, bå:dä ma:t o kḷä:dän (Kumlinge)

Se mer