Swedish: finnas

Swedish verb 'finnas' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: finnas
Supine: funnits
Gerund: finnande

Indicative

Present

jag       finns
du        finns
han (det) finns
vi        finns
ni        finns
de        finns

Perfect

jag       har funnits
du        har funnits
han (det) har funnits
vi        har funnits
ni        har funnits
de        har funnits

Past

jag       fanns
du        fanns
han (det) fanns
vi        fanns
ni        fanns
de        fanns

Pluperfect

jag       hade funnits
du        hade funnits
han (det) hade funnits
vi        hade funnits
ni        hade funnits
de        hade funnits

Future

jag       skall finnas
du        skall finnas
han (det) skall finnas
vi        skall finnas
ni        skall finnas
de        skall finnas

Future perfect

jag       skall ha funnits
du        skall ha funnits
han (det) skall ha funnits
vi        skall ha funnits
ni        skall ha funnits
de        skall ha funnits

Conjunctive

Present

jag       må finnas
du        må finnas
han (det) må finnas
vi        må finnas
ni        må finnas
de        må finnas

Present

jag       må ha funnits
du        må ha funnits
han (det) må ha funnits
vi        må ha funnits
ni        må ha funnits
de        må ha funnits

Past

jag       skulle finnass
du        skulle finnass
han (det) skulle finnass
vi        skulle finnass
ni        skulle finnass
de        skulle finnass

PluperfectConditional

Present

jag       skulle finnas
du        skulle finnas
han (det) skulle finnas
vi        skulle finnas
ni        skulle finnas
de        skulle finnas

Perfect

jag       skulle ha funnits
du        skulle ha funnits
han (det) skulle ha funnits
vi        skulle ha funnits
ni        skulle ha funnits
de        skulle ha funnits

Imperative


du        finns

vi        Låt oss finnas
ni        finns

Etymology

Translations

Swedish verb "finnas"

Exist

 • English: be.

Occupy a place

 • English: be.

2 translations found.


finnas

Slå upp ordet i Ordbok över Finlands svenska folkmål

äv. impers
 • it fins ⱸ na:n som tjø:r omm mⱸ (Jeppo)
 • ⱸ findist int na vå:n ti hⱸ (:hopp därom) (Korsholm)
 • hä fanʼnʼäs iŋga så:na la:gⱺr (:lagar) po hanʼnʼ ti:dinʼ (Kumlinge)
 • si de fantist skam i kråppen på fålk i dåm ti:dren (Kyrkslätt)
 • hⱸ finns mytji fistjarⱸn jⱸr i Öijan (Öja)
 • förr findist hⱸ iŋga tryskmaʃi:nⱸr (Strömfors)
impers., ds
 • ta: tär ⱸ finns o lⱸgg tär ⱸ bihø:vs (Esse)
 • ⱸ fanʼnʼⱸst iŋga päŋgar (Houtskär)
 • hⱸ finsta mytji liŋgɷna ije: (:här) (Kronoby)
 • ta: tär ⱸ finns o lⱸgg tär ⱸ bihø:vs (Kronoby)
 • hä fanʼnʼäs alʼtiŋg ti få:, bå:dä ma:t o kḷä:dän (Kumlinge)

Se mer