Swedish, all forms: finna

Swedish, all forms verb 'finna' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: finna
Supine: funnit
Gerund: finnande

Indicative

Present

jagfinner
dufinner
han;honfinner
vifinner
nifinner
definner

Perfect

jaghar funnit
duhar funnit
han;honhar funnit
vihar funnit
nihar funnit
dehar funnit

Past

jagfann
dufann
han;honfann
vifann
nifann
defann

Pluperfect

jaghade funnit
duhade funnit
han;honhade funnit
vihade funnit
nihade funnit
dehade funnit

Future

jagskall finna
duskall finna
han;honskall finna
viskall finna
niskall finna
deskall finna

Future perfect

jagskall ha funnit
duskall ha funnit
han;honskall ha funnit
viskall ha funnit
niskall ha funnit
deskall ha funnit

Conjunctive

Present

jagmå finna
dumå finna
han;honmå finna
vimå finna
nimå finna
demå finna

Present

jagmå ha funnit
dumå ha funnit
han;honmå ha funnit
vimå ha funnit
nimå ha funnit
demå ha funnit

Past

jagskulle finna
duskulle finna
han;honskulle finna
viskulle finna
niskulle finna
deskulle finna

Pluperfect

jagskulle ha funnit
duskulle ha funnit
han;honskulle ha funnit
viskulle ha funnit
niskulle ha funnit
deskulle ha funnit

Conditional

Present

jagskulle finna
duskulle finna
han;honskulle finna
viskulle finna
niskulle finna
deskulle finna

Perfect

jagskulle ha funnit
duskulle ha funnit
han;honskulle ha funnit
viskulle ha funnit
niskulle ha funnit
deskulle ha funnit

Imperative

dufinn
viLåt oss finna
nifinn

Translations

Swedish verb "finna"

Decide that

Determine, judge

Encounter

Encounter, locate, discover

Point out

6 translations found.

Etymology

Additional Information

finna
hitta, upptäcka; märka
[A finner x/ att + S]

Engelsk översättning
find

Exempel

finna lämpliga lösningar på ett problem---find suitable solutions to a problem
orsaken står att finna i politiska krafters spel---the reason is to be found in the interplay of political forces


Svenskt uppslagsord
finner fann funnit finn! finna verb
anse, tycka
[A finner x + PRED; A finner att+SATS]

Engelsk översättning
find

Exempel

jag finner förslaget märkligt---I find the proposal to be remarkable
jag finner att förslaget antagits---I find the motion carried


Svenskt uppslagsord
finner sig i fann funnit finn! finna verb
acceptera, tåla, stå ut med
[A finner sig i x/att+SATS/att+INF]

Engelsk översättning
accept, put up with, stand, tolerate

Exempel

finna sig i en särlösning---accept an unusual solution
finna sig i att bli åthutad---to accept a reprimand

finna

FINNA fin³a² v. -er fin⁴er (pass. -es ³², l. finns fin⁴s), fann fan⁴ fun³ɯ² funnit fun³it², funnen fun³en², o. FINNAS, v. dep. (se 9)-es l. finns, fanns, funnos, funnits. vbalsbst. -ANDE, -ELSE (†, LIND1: 715 (1749)), -ING (†, REENHIELM OTryggv. 6 (1691), THORILD 2: 293 (c. 1790)); -ARE; jfr FYND ( inf. pass. o. dep. finnas RA 2: 62 (1562) osv. ffindz GR 1: 119 (1523). pr. sg. akt. finner GR 1: 24 (1523) osv. find(h)er
[fsv. finder]
Visb 1: 108 (c. 1620), Bref EKEBLAD 1: 143 (1652; rättat efter hskr.). pr. sg. pass. o. dep. finnes GR 1: 154 (1523: fynnes) osv. finns (fins)
[fsv. fins]
GR 1: 52 (1523), SCHRODZRUS Liv. 788 (1626), ADLERBETH Skald.1: 111 (1797) osv. findz
[fsv. findz]
GR 1: 60 (1523), Bunyan LAGERSTRÖM 2: 25 (1727); fintz GR 24: 412 (1554); finz Holof. 36 (c. 1580). ipf. sg. akt. fann (fan)
[fsv. fan]
Mat.26: 40 (NT 1528) osv. fant (fandt)
[fsv. fant]
PolitVis. 230 (1612), LJBODÆLIUS hos ARVIDI A 5 b (1651), Resa BJÖRNSTÅHL 1: 309 (1771), JVSCHOTING (1838) i För hundra år sen 5, 10. ipf. sg. pass. o. dep. fanns (fans) GR 1: 23 (1521) osv. fants (fantz)
[fsv. fantzs]
Rom.7: 10 (NT 1526), Bref CARL XII 92 (1708), FLORMAN Anat.2: 422 (1830); fandz Mat. 1: 18 (NT 1526), TEGEL G 12: 150 (1622); fandtz G1 SVART 124 (1561). fanndtes BtFinlH 4: 359 (1568). ipf. pl. ind. o. ipf. konj. funno(s), funne(s) osv.
[fsv. funno]
GR 1: 155 (1523: fwnnom) osv. fonnes JSWEDBERG (1692) i KyrkohÅ 1901, s. 237, SabbRo DENS. 78 (1705, 1710). p. pf. sg. obest. o. sup. funnen, funnit
[fsv. funnin, fonnin]
GR 2: 20 (1525) osv. befynditt GR 9: 46 (1534). p. pf. sg. best. o. pl. funne, -a Bellm. LJUNGGREN 134 (1867) osv.; fundne, -a 1Kor.15: 15 (NT 1526), 2Kon. 22: 9 (Bib. 1541), Landcr. HUMBLA 406 (1740), Norige PALMBLAD 8 (1846)) (fynn- GR 1: 154 (1523), Därs. 6: 355 (1529). ffijnBtFinlH3: 50 (1535). findas Kr. BRAHE 21 (c. 1585))
[fsv. finna, motsv. d. finde, isl. finna, got. fiþan, fsax. fīhan, findan, holl. vinden, fht. findan, t. finden, feng. findan, eng. find, ävensom fir. étaim (av pent-), jag finner; möjl. nasalerad form av roten i lat. petere, söka, (efter)sträva, m. fl. ord (jfr PETITION, PÄNNA). Jfr FUND, FYND. – Ur finns, fanns äro fintz, fantz ntvecklade; sistnämnda form kan hava bidragit till uppkomsten av fant, som dock väl väsentligen beror på inflytande från bant, ä. ipf. till BINDA,
v. (jfr hant till HINNA v.,). I pr. sg. akt. är find(h)er den gamla ljudlagsenligt utvecklade formen, finner påvärkad av inf.; funden är sannol. (åtm. väsentligen) ursprnnglig växelform till funnen (fr isl. fundinn vid sidan av funnin)] Översikt av betydelserna.

More information and the source for the information: SAOB


finna

Slå upp ordet i Ordbok över Finlands svenska folkmål

få tag på el. leta reda på (ngt). ; i förb. med på, ds
  • gåbbn ha fonni på: andär tjärngar såm va li:ka to:kåga såm hansis (Degerby)
i förb. med ihop: sätta ihop, dikta samman (ngt)
  • ja ve:t it vemm såm ha fonni iho:p in tåkån räglå (Snappertuna)
uttänka el. hitta på (ngt); i konstr. med prep. på
  • men så fann ja fol på rå:d (Replot)
i förb. med ut, ds
  • ja ha fonni iut vⱸmm ⱸ va (Björköby)
  • ja ⱸ iŋga stond tⱸ finʼnʼ u:t ä (Houtskär)
komma underfund med (ngt)
  • han fant tå en va narragär (:att han hade blivit lurad) (Dragsfjärd)
  • så skåda on nedär i tje:non (:smörkärnan) å fann he smöre ha fastna på båttnin (Replot)

Se mer