Swedish: förstå

Swedish verb 'förstå' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: förstå
Supine: förstått
Gerund: förstående

Indicative

Present

jag förstår
du  förstår
han förstår
vi  förstår
ni  förstår
de  förstår

Perfect

jag har förstått
du  har förstått
han har förstått
vi  har förstått
ni  har förstått
de  har förstått

Past

jag förstod
du  förstod
han förstod
vi  förstod
ni  förstod
de  förstod

Pluperfect

jag hade förstått
du  hade förstått
han hade förstått
vi  hade förstått
ni  hade förstått
de  hade förstått

Future

jag skall förstå
du  skall förstå
han skall förstå
vi  skall förstå
ni  skall förstå
de  skall förstå

Future perfect

jag skall ha förstått
du  skall ha förstått
han skall ha förstått
vi  skall ha förstått
ni  skall ha förstått
de  skall ha förstått

Conjunctive

Present

jag må förstå
du  må förstå
han må förstå
vi  må förstå
ni  må förstå
de  må förstå

Present

jag må ha förstått
du  må ha förstått
han må ha förstått
vi  må ha förstått
ni  må ha förstått
de  må ha förstått

Past

jag skulle förstå
du  skulle förstå
han skulle förstå
vi  skulle förstå
ni  skulle förstå
de  skulle förstå

PluperfectConditional

Present

jag skulle förstå
du  skulle förstå
han skulle förstå
vi  skulle förstå
ni  skulle förstå
de  skulle förstå

Perfect

jag skulle ha förstått
du  skulle ha förstått
han skulle ha förstått
vi  skulle ha förstått
ni  skulle ha förstått
de  skulle ha förstått

Imperative


du  förstå

vi  Låt oss förstå
ni  förstå

Etymology

förstå

FÖRSTÅ förstå⁴ l. fœr-, v.³ -står, -stod, -stodo, -stått, -stådd; förr äv. FÖRSTÅNDA, v.², p. pr. -ståndande, sup. -ståndit l. -ståndet; se för övr. STÅ, STÅNDA. vbalsbst. -STÅELSE (se avledn.), -STÅENDE (se äv. avledn.); -STÅARE (tillf., Kås. HANSSON 130 1897; i bet. 4, ÖSTERGREN 1924; i bet. 5; angivet ss. "sälls. för förståsigpåare")); jfr FÖRSTÅND (-sta 1523–1557. -stå 1523 osv. -stånda (-stonda) 1523– 1856)
[fsv. forstanda; jfr d. forstaa, ä. d. äv. forstande; efter mnt. vorstăn, fsax. forstandan, motsv. fht. firstantan o. firstăn (t. verstehen); jfr FÖR- II B o. STÅ, STÅNDA]

More information and the source for the information: SAOB


förstå

Slå upp ordet i Ordbok över Finlands svenska folkmål

komma underfund med (ngt)
  • nɷ skɷ ⱸ va føṣṭa:ndand (:kunna förstås gm att man kom underfund med det) (Malax)
  • o int føstɷ: ja vart ti a:där tɷ: vⱸiji (Pedersöre)
fatta innebörden i (ngt), inse (hur ngt är möjligt el. varför ngt förhåller sig på visst sätt), begripa (ngt)
  • hⱸ kanʼ förṣṭo:as o:v sä ʃöḷft hⱸ (Bötom)
  • an kave:ra (:pratade) om so:nt som man it i vä:rḍṇ skɷ förṣto: (Karis)
  • ja føstɷ: jɷ va an vila ha: so an fik ⱸ (Nykarleby)
  • nä:r man börja första: trⱸŋd man iŋga frå:ga hⱸldär (Pernå)
  • no förståo-n än-n va narragär (Västanfjärd)
  • no dɷ fysta:r jɷ hⱸ døm vast rädd tøm (Vörå)

Se mer