Swedish, all forms: förstå

Swedish, all forms verb 'förstå' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: förstå
Supine: förstått
Gerund: förstående

Indicative

Present

jagförstår
duförstår
han;honförstår
viförstår
niförstår
deförstår

Perfect

jaghar förstått
duhar förstått
han;honhar förstått
vihar förstått
nihar förstått
dehar förstått

Past

jagförstod
duförstod
han;honförstod
viförstod
niförstod
deförstod

Pluperfect

jaghade förstått
duhade förstått
han;honhade förstått
vihade förstått
nihade förstått
dehade förstått

Future

jagskall förstå
duskall förstå
han;honskall förstå
viskall förstå
niskall förstå
deskall förstå

Future perfect

jagskall ha förstått
duskall ha förstått
han;honskall ha förstått
viskall ha förstått
niskall ha förstått
deskall ha förstått

Conjunctive

Present

jagmå förstå
dumå förstå
han;honmå förstå
vimå förstå
nimå förstå
demå förstå

Present

jagmå ha förstått
dumå ha förstått
han;honmå ha förstått
vimå ha förstått
nimå ha förstått
demå ha förstått

Past

jagskulle förstå
duskulle förstå
han;honskulle förstå
viskulle förstå
niskulle förstå
deskulle förstå

Pluperfect

jagskulle ha förstått
duskulle ha förstått
han;honskulle ha förstått
viskulle ha förstått
niskulle ha förstått
deskulle ha förstått

Conditional

Present

jagskulle förstå
duskulle förstå
han;honskulle förstå
viskulle förstå
niskulle förstå
deskulle förstå

Perfect

jagskulle ha förstått
duskulle ha förstått
han;honskulle ha förstått
viskulle ha förstått
niskulle ha förstått
deskulle ha förstått

Imperative

duförstå
viLåt oss förstå
niförstå

Etymology

Additional Information

förstå
begripa innehållet i ett språkligt meddelande el. en handling
[A förstår B/x/att+SATS]

Engelsk översättning
understand

Exempel

jag kan inte förstå hur det kunde ske---I cannot understand how that could happen

Stående uttryck

förstå sig på något ("vara expert på något")---know how to

förstå

FÖRSTÅ förstå⁴ l. fœr-, v.³ -står, -stod, -stodo, -stått, -stådd; förr äv. FÖRSTÅNDA, v.², p. pr. -ståndande, sup. -ståndit l. -ståndet; se för övr. STÅ, STÅNDA. vbalsbst. -STÅELSE (se avledn.), -STÅENDE (se äv. avledn.); -STÅARE (tillf., Kås. HANSSON 130 1897; i bet. 4, ÖSTERGREN 1924; i bet. 5; angivet ss. "sälls. för förståsigpåare")); jfr FÖRSTÅND (-sta 1523–1557. -stå 1523 osv. -stånda (-stonda) 1523– 1856)
[fsv. forstanda; jfr d. forstaa, ä. d. äv. forstande; efter mnt. vorstăn, fsax. forstandan, motsv. fht. firstantan o. firstăn (t. verstehen); jfr FÖR- II B o. STÅ, STÅNDA]

More information and the source for the information: SAOB


förstå

Slå upp ordet i Ordbok över Finlands svenska folkmål

komma underfund med (ngt)
  • nɷ skɷ ⱸ va føṣṭa:ndand (:kunna förstås gm att man kom underfund med det) (Malax)
  • o int føstɷ: ja vart ti a:där tɷ: vⱸiji (Pedersöre)
fatta innebörden i (ngt), inse (hur ngt är möjligt el. varför ngt förhåller sig på visst sätt), begripa (ngt)
  • hⱸ kanʼ förṣṭo:as o:v sä ʃöḷft hⱸ (Bötom)
  • an kave:ra (:pratade) om so:nt som man it i vä:rḍṇ skɷ förṣto: (Karis)
  • ja føstɷ: jɷ va an vila ha: so an fik ⱸ (Nykarleby)
  • nä:r man börja första: trⱸŋd man iŋga frå:ga hⱸldär (Pernå)
  • no förståo-n än-n va narragär (Västanfjärd)
  • no dɷ fysta:r jɷ hⱸ døm vast rädd tøm (Vörå)

Se mer