Swedish: försiggå

Swedish verb 'försiggå' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: försiggå
Supine: försiggått
Gerund: försiggående

Indicative

Present

jag försiggår
du  försiggår
han försiggår
vi  försiggår
ni  försiggår
de  försiggår

Perfect

jag har försiggått
du  har försiggått
han har försiggått
vi  har försiggått
ni  har försiggått
de  har försiggått

Past

jag försiggick
du  försiggick
han försiggick
vi  försiggick
ni  försiggick
de  försiggick

Pluperfect

jag hade försiggått
du  hade försiggått
han hade försiggått
vi  hade försiggått
ni  hade försiggått
de  hade försiggått

Future

jag skall försiggå
du  skall försiggå
han skall försiggå
vi  skall försiggå
ni  skall försiggå
de  skall försiggå

Future perfect

jag skall ha försiggått
du  skall ha försiggått
han skall ha försiggått
vi  skall ha försiggått
ni  skall ha försiggått
de  skall ha försiggått

Conjunctive

Present

jag må försiggå
du  må försiggå
han må försiggå
vi  må försiggå
ni  må försiggå
de  må försiggå

Present

jag må ha försiggått
du  må ha försiggått
han må ha försiggått
vi  må ha försiggått
ni  må ha försiggått
de  må ha försiggått

Past

jag skulle försiggå
du  skulle försiggå
han skulle försiggå
vi  skulle försiggå
ni  skulle försiggå
de  skulle försiggå

PluperfectConditional

Present

jag skulle försiggå
du  skulle försiggå
han skulle försiggå
vi  skulle försiggå
ni  skulle försiggå
de  skulle försiggå

Perfect

jag skulle ha försiggått
du  skulle ha försiggått
han skulle ha försiggått
vi  skulle ha försiggått
ni  skulle ha försiggått
de  skulle ha försiggått

Imperative


du  försiggå

vi  Låt oss försiggå
ni  försiggå

Etymology

försiggå

FÖRSIGGÅ fö³rsig~gå² l. fœ³r-, l. -si~gå², l. -säj~gå², v. -går, -gick, -gingo, -gått, -gången; se för övr. GÅ. vbalsbst. -ENDE. (förr ofta skrivet i tre ord)
[bildat till uttr. gå för sig (se under GÅ)]

More information and the source for the information: SAOB