Swedish: förse

Swedish verb 'förse' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: förse
Supine: försett
Gerund: förseende

Indicative

Present

jag förser
du  förser
han förser
vi  förser
ni  förser
de  förser

Perfect

jag har försett
du  har försett
han har försett
vi  har försett
ni  har försett
de  har försett

Past

jag försåg
du  försåg
han försåg
vi  försåg
ni  försåg
de  försåg

Pluperfect

jag hade försett
du  hade försett
han hade försett
vi  hade försett
ni  hade försett
de  hade försett

Future

jag skall förse
du  skall förse
han skall förse
vi  skall förse
ni  skall förse
de  skall förse

Future perfect

jag skall ha försett
du  skall ha försett
han skall ha försett
vi  skall ha försett
ni  skall ha försett
de  skall ha försett

Conjunctive

Present

jag må förse
du  må förse
han må förse
vi  må förse
ni  må förse
de  må förse

Present

jag må ha försett
du  må ha försett
han må ha försett
vi  må ha försett
ni  må ha försett
de  må ha försett

Past

jag skulle förse
du  skulle förse
han skulle förse
vi  skulle förse
ni  skulle förse
de  skulle förse

PluperfectConditional

Present

jag skulle förse
du  skulle förse
han skulle förse
vi  skulle förse
ni  skulle förse
de  skulle förse

Perfect

jag skulle ha försett
du  skulle ha försett
han skulle ha försett
vi  skulle ha försett
ni  skulle ha försett
de  skulle ha försett

Imperative


du  förse

vi  Låt oss förse
ni  förse

Etymology

förse

FÖRSE förse⁴ l. fœr-, v. -ser, -såg l. (i bet. 10, 11, mindre br.) -sedde (Bref LINNÉ I. 1: 326 (1732), SÖDERSTRÖM IdrB 1: 15 (1907), ÖSTERGREN (1823: -såg l. -sedde), -sett, -sedd; se för övr. SE. vbalsbst. -ELSE (se avledn.), -ENDE (se avledn.), -NING (+, Gerson SielTr. C 6 a 1548; i bet. I 5), Linc. 1640; under delictum; i bet. II 3 b β , -UNG (se avledn.); -SEARE (se avledn.); jfr FÖRSYN
[fsv. forsea, se till, se efter, undersöka, försumma, refl.: se sig om, taga sig i akt, förgå sig, liksom d. forse efter mnt. vorsen, bene, utspeja, iakttaga, märka, förutse, sörja för, skaffa, förse (med), förbise, försumma, vårdslösa, res.: se sig om (efter ngt), vänta, hoppas, frukta, begå fel m. m., motsv. mnl. versien, t. versehen, med samma l. närstående betydelser; till FÖR- II (se vidare under I, II, III). Under nsv. tid har ordet i sin betydelseutveckling påvärkats särsk. av t.]

More information and the source for the information: SAOB


förse

Slå upp ordet i Ordbok över Finlands svenska folkmål

i pt. ptc.: som är utrustad (med ngt)
  • kannʃi an va försi:ddär mⱸ re:p (Tenala)
tillgodose (ngns) behov; företrädesvis : taga för sig, skaffa sig (ngt)
  • folkki ha försi:tt si (:’hamstrat’; 1940) (Tenala)
laga (ngt som är sönder el.d.), reparera (ngt)
  • dö ska fösi: hidⱸ hoḷⱸ som dö ha:r po strompɷn (Korsholm)