Swedish, all forms: förse

Swedish, all forms verb 'förse' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: förse
Supine: försett
Gerund: förseende

Indicative

Present

jagförser
duförser
han;honförser
viförser
niförser
deförser

Perfect

jaghar försett
duhar försett
han;honhar försett
vihar försett
nihar försett
dehar försett

Past

jagförsåg
duförsåg
han;honförsåg
viförsåg
niförsåg
deförsåg

Pluperfect

jaghade försett
duhade försett
han;honhade försett
vihade försett
nihade försett
dehade försett

Future

jagskall förse
duskall förse
han;honskall förse
viskall förse
niskall förse
deskall förse

Future perfect

jagskall ha försett
duskall ha försett
han;honskall ha försett
viskall ha försett
niskall ha försett
deskall ha försett

Conjunctive

Present

jagmå förse
dumå förse
han;honmå förse
vimå förse
nimå förse
demå förse

Present

jagmå ha försett
dumå ha försett
han;honmå ha försett
vimå ha försett
nimå ha försett
demå ha försett

Past

jagskulle förse
duskulle förse
han;honskulle förse
viskulle förse
niskulle förse
deskulle förse

Pluperfect

jagskulle ha försett
duskulle ha försett
han;honskulle ha försett
viskulle ha försett
niskulle ha försett
deskulle ha försett

Conditional

Present

jagskulle förse
duskulle förse
han;honskulle förse
viskulle förse
niskulle förse
deskulle förse

Perfect

jagskulle ha försett
duskulle ha försett
han;honskulle ha försett
viskulle ha försett
niskulle ha försett
deskulle ha försett

Imperative

duförse
viLåt oss förse
niförse

Etymology

Additional Information

förse
utrusta
[A förser B/sig med y]

Engelsk översättning
provide

Exempel

bunden och försedd med munkavle---bound and gagged (muzzled)

förse

FÖRSE förse⁴ l. fœr-, v. -ser, -såg l. (i bet. 10, 11, mindre br.) -sedde (Bref LINNÉ I. 1: 326 (1732), SÖDERSTRÖM IdrB 1: 15 (1907), ÖSTERGREN (1823: -såg l. -sedde), -sett, -sedd; se för övr. SE. vbalsbst. -ELSE (se avledn.), -ENDE (se avledn.), -NING (+, Gerson SielTr. C 6 a 1548; i bet. I 5), Linc. 1640; under delictum; i bet. II 3 b β , -UNG (se avledn.); -SEARE (se avledn.); jfr FÖRSYN
[fsv. forsea, se till, se efter, undersöka, försumma, refl.: se sig om, taga sig i akt, förgå sig, liksom d. forse efter mnt. vorsen, bene, utspeja, iakttaga, märka, förutse, sörja för, skaffa, förse (med), förbise, försumma, vårdslösa, res.: se sig om (efter ngt), vänta, hoppas, frukta, begå fel m. m., motsv. mnl. versien, t. versehen, med samma l. närstående betydelser; till FÖR- II (se vidare under I, II, III). Under nsv. tid har ordet i sin betydelseutveckling påvärkats särsk. av t.]

More information and the source for the information: SAOB


förse

Slå upp ordet i Ordbok över Finlands svenska folkmål

i pt. ptc.: som är utrustad (med ngt)
  • kannʃi an va försi:ddär mⱸ re:p (Tenala)
tillgodose (ngns) behov; företrädesvis : taga för sig, skaffa sig (ngt)
  • folkki ha försi:tt si (:’hamstrat’; 1940) (Tenala)
laga (ngt som är sönder el.d.), reparera (ngt)
  • dö ska fösi: hidⱸ hoḷⱸ som dö ha:r po strompɷn (Korsholm)