Swedish: försätta

Swedish verb 'försätta' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: försätta
Supine: försatt
Gerund: försättande

Indicative

Present

jag försätter
du  försätter
han försätter
vi  försätter
ni  försätter
de  försätter

Perfect

jag har försatt
du  har försatt
han har försatt
vi  har försatt
ni  har försatt
de  har försatt

Past

jag försatte
du  försatte
han försatte
vi  försatte
ni  försatte
de  försatte

Pluperfect

jag hade försatt
du  hade försatt
han hade försatt
vi  hade försatt
ni  hade försatt
de  hade försatt

Future

jag skall försätta
du  skall försätta
han skall försätta
vi  skall försätta
ni  skall försätta
de  skall försätta

Future perfect

jag skall ha försatt
du  skall ha försatt
han skall ha försatt
vi  skall ha försatt
ni  skall ha försatt
de  skall ha försatt

Conjunctive

Present

jag må försätta
du  må försätta
han må försätta
vi  må försätta
ni  må försätta
de  må försätta

Present

jag må ha försatt
du  må ha försatt
han må ha försatt
vi  må ha försatt
ni  må ha försatt
de  må ha försatt

Past

jag skulle försätta
du  skulle försätta
han skulle försätta
vi  skulle försätta
ni  skulle försätta
de  skulle försätta

PluperfectConditional

Present

jag skulle försätta
du  skulle försätta
han skulle försätta
vi  skulle försätta
ni  skulle försätta
de  skulle försätta

Perfect

jag skulle ha försatt
du  skulle ha försatt
han skulle ha försatt
vi  skulle ha försatt
ni  skulle ha försatt
de  skulle ha försatt

Imperative


du  försätt

vi  Låt oss försätta
ni  försätt

Etymology

försätta

FÖRSÄTTA fö³r~sät²a l. fœ³r~, v.¹ -sätter, -satte, -satt, -satt; se för övr. SÄTTA, v. vbalsbst. -ANDE, -NING; -ARE (se avledn.).
[jfr mnt. vorsetten, sätta framför, bestämma, föresätta sig, fortsätta,
BERG (1873). befordra, t. vorsetzen, ävensom FÖRESÄTTA, v.¹; till FÖR- I (i bet. 1 till βc 1, i bet. 2–6 till 3, i bet. 7, 8 till 6). Jfr FÖR-SÄTT, FÖRSÄTTS-]

More information and the source for the information: SAOB


försätta

Slå upp ordet i Ordbok över Finlands svenska folkmål

lägga undan (pengar, säd el.d. i spar)
  • han hadd li:tⱸ förṣat (Sibbo)
sätta (ngn) i trångmål el. knipa
  • försatt me den onde (Föglö)
  • jⱸ:r sta:r an föṣⱸtt som to Maḷmin va i kvä:nⱸn (Korsnäs)