Swedish, all forms: förnimma

Swedish, all forms verb 'förnimma' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: förnimma
Supine: förnummit
Gerund: förnimmande

Indicative

Present

jagförnimmer
duförnimmer
han;honförnimmer
viförnimmer
niförnimmer
deförnimmer

Perfect

jaghar förnummit
duhar förnummit
han;honhar förnummit
vihar förnummit
nihar förnummit
dehar förnummit

Past

jagförnam
duförnam
han;honförnam
viförnam
niförnam
deförnam

Pluperfect

jaghade förnummit
duhade förnummit
han;honhade förnummit
vihade förnummit
nihade förnummit
dehade förnummit

Future

jagskall förnimma
duskall förnimma
han;honskall förnimma
viskall förnimma
niskall förnimma
deskall förnimma

Future perfect

jagskall ha förnummit
duskall ha förnummit
han;honskall ha förnummit
viskall ha förnummit
niskall ha förnummit
deskall ha förnummit

Conjunctive

Present

jagmå förnimma
dumå förnimma
han;honmå förnimma
vimå förnimma
nimå förnimma
demå förnimma

Present

jagmå ha förnummit
dumå ha förnummit
han;honmå ha förnummit
vimå ha förnummit
nimå ha förnummit
demå ha förnummit

Past

jagskulle förnimma
duskulle förnimma
han;honskulle förnimma
viskulle förnimma
niskulle förnimma
deskulle förnimma

Pluperfect

jagskulle ha förnummit
duskulle ha förnummit
han;honskulle ha förnummit
viskulle ha förnummit
niskulle ha förnummit
deskulle ha förnummit

Conditional

Present

jagskulle förnimma
duskulle förnimma
han;honskulle förnimma
viskulle förnimma
niskulle förnimma
deskulle förnimma

Perfect

jagskulle ha förnummit
duskulle ha förnummit
han;honskulle ha förnummit
viskulle ha förnummit
niskulle ha förnummit
deskulle ha förnummit

Imperative

duförnimm
viLåt oss förnimma
niförnimm

Verbs conjugated like förnimma

förnimma,

Etymology

Additional Information

förnimma
uppfatta (med sinnena) (högtidligt)
[A förnimmer x/att + S]

Engelsk översättning
sense, perceive, be aware of

Exempel

man tycker sig förnimma ett eko från barndomen---one senses an echo of one's childhood

förnimma

FÖRNIMMA förnim⁴a l. fær-, i Sveal. äv. ⁰³² (förni'mma WESTE; förni'mma DALIN), v. -er, -nam -nam⁴, -nummo -num⁴ω resp., -nummit -num⁴it resp. -nummen -num⁴en resp. ~³² ((†) pres. ind. sg. -ar KKD 7: 30 (1702).– ipf. sg. -nampn HH XVIII. 3: 63 (1721); -namn Norige PALMBLAD 329 (1846: förnamns). -nampte BtFinlH 3: 419 (1558). ipf. pl. -nomme SVART Gensv. F 5 b (1558); -numme G1 SVART 37 (1561); -numo CELSIUS G 1 1: 163 (1746). ipf. konj. -nume Tb. OPETRI 41 (1525). – sup. -nijmm GR 6: 259 (1529); -nimm- SUFinlH 4: 223 (1614). -nommMark. 5: 96 (NT 1526), RARP 7: 34 (1660). -num- (-nwm-) GR 3: 27 (1526), Oxbr. 6: 6 (1626). -numbÄARtfst 29 (1596). – jfr för övr. NIMMA). vbalsbst. -ANDE, -ELSE (se d. o.), -NIMNING (se avledn.); --ARE (tillf., WULFF Petrereab. 251 (1905)). ( -nem- Mat. 13: 14 (NT 1526); -nemm- GR 2: 25 (1525), Holof. 13 (c. 1580). -nim- 2Saml. 9: 162 (1569), G1 CELSIUS 494 (1792); -nimm- (-nijmm-) GR 1: 24 (1521) osv. -nymm- GR 3: 81 (1526), RA 1: 193 (1529). -nöm- GR 6: 386 (1529))
[fsv. fornima (-nema, -nymma m. fl. former), liksom d. fornemme efter mnt. vornemen, motsv. t. vernekmen; jfr FÖR- II B o. NIMMA]

More information and the source for the information: SAOB