Swedish, all forms: förlåta

Swedish, all forms verb 'förlåta' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: förlåta
Supine: förlåtit
Gerund: förlåtande

Indicative

Present

jagförlåter
duförlåter
han;honförlåter
viförlåter
niförlåter
deförlåter

Perfect

jaghar förlåtit
duhar förlåtit
han;honhar förlåtit
vihar förlåtit
nihar förlåtit
dehar förlåtit

Past

jagförlät
duförlät
han;honförlät
viförlät
niförlät
deförlät

Pluperfect

jaghade förlåtit
duhade förlåtit
han;honhade förlåtit
vihade förlåtit
nihade förlåtit
dehade förlåtit

Future

jagskall förlåta
duskall förlåta
han;honskall förlåta
viskall förlåta
niskall förlåta
deskall förlåta

Future perfect

jagskall ha förlåtit
duskall ha förlåtit
han;honskall ha förlåtit
viskall ha förlåtit
niskall ha förlåtit
deskall ha förlåtit

Conjunctive

Present

jagmå förlåta
dumå förlåta
han;honmå förlåta
vimå förlåta
nimå förlåta
demå förlåta

Present

jagmå ha förlåtit
dumå ha förlåtit
han;honmå ha förlåtit
vimå ha förlåtit
nimå ha förlåtit
demå ha förlåtit

Past

jagskulle förlåta
duskulle förlåta
han;honskulle förlåta
viskulle förlåta
niskulle förlåta
deskulle förlåta

Pluperfect

jagskulle ha förlåtit
duskulle ha förlåtit
han;honskulle ha förlåtit
viskulle ha förlåtit
niskulle ha förlåtit
deskulle ha förlåtit

Conditional

Present

jagskulle förlåta
duskulle förlåta
han;honskulle förlåta
viskulle förlåta
niskulle förlåta
deskulle förlåta

Perfect

jagskulle ha förlåtit
duskulle ha förlåtit
han;honskulle ha förlåtit
viskulle ha förlåtit
niskulle ha förlåtit
deskulle ha förlåtit

Imperative

duförlåt
viLåt oss förlåta
niförlåt

Etymology

Additional Information

förlåta
ursäkta, överse med
[A förlåter B x/att+SATS]

Engelsk översättning
forgive

förlåta

FÖRLÅTA förlå⁴ta l. fær-, i Sveal. äv. ⁰³² (förlå'ta WESTE; förlå`ta DALIN), v. -er, -lät, -läto, -låtit, -låten; se för övr. LÅTA, lämna o. d. vbalsbst. -ANDE, -ELSER (se avledn.) -NING (†, Tb. OPETRI 153 (1527). Fasciculus (1677, 1690)): -ARE (tillf., Linc. (1640), Ps. 1819. 64: 5).
[fsv. forlata (i alla nedan anf. bet.), liksom d. forlade av mnt. vorlaten, motsv. t. verlassen; jfr FÖR- II B o. LÅTA, lämna o. d.]

More information and the source for the information: SAOB