Swedish: förlägga

Swedish verb 'förlägga' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: förlägga
Supine: förlagt
Gerund: förläggande

Indicative

Present

jag förlägger
du  förlägger
han förlägger
vi  förlägger
ni  förlägger
de  förlägger

Perfect

jag har förlagt
du  har förlagt
han har förlagt
vi  har förlagt
ni  har förlagt
de  har förlagt

Past

jag förlade
du  förlade
han förlade
vi  förlade
ni  förlade
de  förlade

Pluperfect

jag hade förlagt
du  hade förlagt
han hade förlagt
vi  hade förlagt
ni  hade förlagt
de  hade förlagt

Future

jag skall förlägga
du  skall förlägga
han skall förlägga
vi  skall förlägga
ni  skall förlägga
de  skall förlägga

Future perfect

jag skall ha förlagt
du  skall ha förlagt
han skall ha förlagt
vi  skall ha förlagt
ni  skall ha förlagt
de  skall ha förlagt

Conjunctive

Present

jag må förlägga
du  må förlägga
han må förlägga
vi  må förlägga
ni  må förlägga
de  må förlägga

Present

jag må ha förlagt
du  må ha förlagt
han må ha förlagt
vi  må ha förlagt
ni  må ha förlagt
de  må ha förlagt

Past

jag skulle förlägga
du  skulle förlägga
han skulle förlägga
vi  skulle förlägga
ni  skulle förlägga
de  skulle förlägga

PluperfectConditional

Present

jag skulle förlägga
du  skulle förlägga
han skulle förlägga
vi  skulle förlägga
ni  skulle förlägga
de  skulle förlägga

Perfect

jag skulle ha förlagt
du  skulle ha förlagt
han skulle ha förlagt
vi  skulle ha förlagt
ni  skulle ha förlagt
de  skulle ha förlagt

Imperative


du  förlägg

vi  Låt oss förlägga
ni  förlägg

Etymology

förlägga

FÖRLÄGGA fö³r~läg²a l. fæ³r~, v.¹ -er, -lade, -lagt, -lagd; se för övr. LÄGGA. vbalsbst. -ANDE, -NING; -ARE (se FÖRLÄGGARE, sbst.¹); jfr FÖRLÄGG.
[liksom d. forlægge efter mnt. vorleg(g)en l. t. vorlegen; till FÖR- I 3. – Jfr FÖRELÄGGA samt FÖRLÄGGA, v.² o. v.³]
.
[FÖRLÄGGA.v1 1]
1) lägga l. placera (ngt) framför ngn l. ngt, lägga fram (ngt); knappast br. utom i p. pf., i ssgr o. ss. vbalsbst. -ning o. -are (jfr FÖRLÄGGARE sbst.¹,).
MÖLLER (1790). Pelarna (i kyrkan) hafva korsformig sektion och .. äro försedda med förlagda halfkolonner på alla fyra sidor. SCURMAN hos ROMDAHL o. ROOSVAL 40 (1913). – särsk.

More information and the source for the information: SAOB