Swedish, all forms: förlägga

Swedish, all forms verb 'förlägga' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: förlägga
Supine: förlagt
Gerund: förläggande

Indicative

Present

jagförlägger
duförlägger
han;honförlägger
viförlägger
niförlägger
deförlägger

Perfect

jaghar förlagt
duhar förlagt
han;honhar förlagt
vihar förlagt
nihar förlagt
dehar förlagt

Past

jagförlade
duförlade
han;honförlade
viförlade
niförlade
deförlade

Pluperfect

jaghade förlagt
duhade förlagt
han;honhade förlagt
vihade förlagt
nihade förlagt
dehade förlagt

Future

jagskall förlägga
duskall förlägga
han;honskall förlägga
viskall förlägga
niskall förlägga
deskall förlägga

Future perfect

jagskall ha förlagt
duskall ha förlagt
han;honskall ha förlagt
viskall ha förlagt
niskall ha förlagt
deskall ha förlagt

Conjunctive

Present

jagmå förlägga
dumå förlägga
han;honmå förlägga
vimå förlägga
nimå förlägga
demå förlägga

Present

jagmå ha förlagt
dumå ha förlagt
han;honmå ha förlagt
vimå ha förlagt
nimå ha förlagt
demå ha förlagt

Past

jagskulle förlägga
duskulle förlägga
han;honskulle förlägga
viskulle förlägga
niskulle förlägga
deskulle förlägga

Pluperfect

jagskulle ha förlagt
duskulle ha förlagt
han;honskulle ha förlagt
viskulle ha förlagt
niskulle ha förlagt
deskulle ha förlagt

Conditional

Present

jagskulle förlägga
duskulle förlägga
han;honskulle förlägga
viskulle förlägga
niskulle förlägga
deskulle förlägga

Perfect

jagskulle ha förlagt
duskulle ha förlagt
han;honskulle ha förlagt
viskulle ha förlagt
niskulle ha förlagt
deskulle ha förlagt

Imperative

duförlägg
viLåt oss förlägga
niförlägg

Etymology

Additional Information

förlägga
placera
[A förlägger x till + PLATS]

Engelsk översättning
place, situate, locate

Exempel

utbildningen förläggs till Umeå---the course will be held in Umeå


Svenskt uppslagsord
förlägger förlade förlagt förlägg! förlägga verb
slarva bort
[A förlägger x]

Engelsk översättning
mislay

Exempel

han har förlagt sina glasögon---he has mislaid his glasses


Svenskt uppslagsord
förlägger förlade förlagt förlägg! förlägga verb
utge på sitt förlag
[A förlägger x]

Engelsk översättning
publish

Exempel

förlägga en bok---publish a book

Sammansättningar/avledningar

förläggare---publisher

förlägga

FÖRLÄGGA fö³r~läg²a l. fæ³r~, v.¹ -er, -lade, -lagt, -lagd; se för övr. LÄGGA. vbalsbst. -ANDE, -NING; -ARE (se FÖRLÄGGARE, sbst.¹); jfr FÖRLÄGG.
[liksom d. forlægge efter mnt. vorleg(g)en l. t. vorlegen; till FÖR- I 3. – Jfr FÖRELÄGGA samt FÖRLÄGGA, v.² o. v.³]
.
[FÖRLÄGGA.v1 1]
1) lägga l. placera (ngt) framför ngn l. ngt, lägga fram (ngt); knappast br. utom i p. pf., i ssgr o. ss. vbalsbst. -ning o. -are (jfr FÖRLÄGGARE sbst.¹,).
MÖLLER (1790). Pelarna (i kyrkan) hafva korsformig sektion och .. äro försedda med förlagda halfkolonner på alla fyra sidor. SCURMAN hos ROMDAHL o. ROOSVAL 40 (1913). – särsk.

More information and the source for the information: SAOB