Swedish: förgöra

Swedish verb 'förgöra' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: förgöra
Supine: förgjort
Gerund: förgörande

Indicative

Present

jag förgör
du  förgör
han förgör
vi  förgör
ni  förgör
de  förgör

Perfect

jag har förgjort
du  har förgjort
han har förgjort
vi  har förgjort
ni  har förgjort
de  har förgjort

Past

jag förgjorde
du  förgjorde
han förgjorde
vi  förgjorde
ni  förgjorde
de  förgjorde

Pluperfect

jag hade förgjort
du  hade förgjort
han hade förgjort
vi  hade förgjort
ni  hade förgjort
de  hade förgjort

Future

jag skall förgöra
du  skall förgöra
han skall förgöra
vi  skall förgöra
ni  skall förgöra
de  skall förgöra

Future perfect

jag skall ha förgjort
du  skall ha förgjort
han skall ha förgjort
vi  skall ha förgjort
ni  skall ha förgjort
de  skall ha förgjort

Conjunctive

Present

jag må förgöra
du  må förgöra
han må förgöra
vi  må förgöra
ni  må förgöra
de  må förgöra

Present

jag må ha förgjort
du  må ha förgjort
han må ha förgjort
vi  må ha förgjort
ni  må ha förgjort
de  må ha förgjort

Past

jag skulle förgöra
du  skulle förgöra
han skulle förgöra
vi  skulle förgöra
ni  skulle förgöra
de  skulle förgöra

PluperfectConditional

Present

jag skulle förgöra
du  skulle förgöra
han skulle förgöra
vi  skulle förgöra
ni  skulle förgöra
de  skulle förgöra

Perfect

jag skulle ha förgjort
du  skulle ha förgjort
han skulle ha förgjort
vi  skulle ha förgjort
ni  skulle ha förgjort
de  skulle ha förgjort

Imperative


du  förgöra

vi  Låt oss förgöra
ni  förgöra

Etymology

förgöra

FÖRGÖRA förjö⁴ra l. fær-, l. -jæ⁴-, i Sveal. äv. ⁰³² (förgö'ra WESTE; förjö'ra DALIN), v. -gör, #-gjorde, -gjort, -gjord; se för övr. GÖRA. vbalsbst. -ANDE, -ELSE (se avledn.), -ING (se avledn.), -NING (se avledn.); -ARE, -ERSKA.
[fsv. firi gæra, forgiöra; jfr d. forgore, isl. fyrirgera; efter mnt. vordŏn motsv. t. vertun; till FÖR- II (i bet. 1–6 till γa 1, i bet. 7 till κa 1, i bet. 8 till βc 1)
]

More information and the source for the information: SAOB


förgöra

Slå upp ordet i Ordbok över Finlands svenska folkmål

bringa (ngn) om livet, tillintetgöra, döda. ; : ta livet av sig
  • hⱸ va ju ⱸ:n som sku förjä:r sⱸ (Sideby)
gm trolldom el. magi beröva (ngn) sinnenas rätta bruk, förhäxa (ngn)
  • to inʼ ha:r gro:tot ba:rn o ⱸ rⱸddär at nanʼ ha førjɷ:rt ⱸ, so ska inʼ ta: ⱸnʼ stⱸin som ⱸ lagdär millan järṣgoḷṣtrɷ:dona o lⱸgg anʼ ɷnʼdⱸ huvvujäḷⱸn i vaggon so bḷi:r ⱸ bⱸtär to (Iniö)
  • om di fie: tjörkjoɷ:ḷⱸn i: sⱸ vɷṭṭ di förjoɷ:ḍ (Närpes)