Swedish: förfalla

Swedish verb 'förfalla' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: förfalla
Supine: förfallit
Gerund: förfallande

Indicative

Present

jag förfaller
du  förfaller
han förfaller
vi  förfaller
ni  förfaller
de  förfaller

Perfect

jag har förfallit
du  har förfallit
han har förfallit
vi  har förfallit
ni  har förfallit
de  har förfallit

Past

jag förföll
du  förföll
han förföll
vi  förföll
ni  förföll
de  förföll

Pluperfect

jag hade förfallit
du  hade förfallit
han hade förfallit
vi  hade förfallit
ni  hade förfallit
de  hade förfallit

Future

jag skall förfalla
du  skall förfalla
han skall förfalla
vi  skall förfalla
ni  skall förfalla
de  skall förfalla

Future perfect

jag skall ha förfallit
du  skall ha förfallit
han skall ha förfallit
vi  skall ha förfallit
ni  skall ha förfallit
de  skall ha förfallit

Conjunctive

Present

jag må förfalla
du  må förfalla
han må förfalla
vi  må förfalla
ni  må förfalla
de  må förfalla

Present

jag må ha förfallit
du  må ha förfallit
han må ha förfallit
vi  må ha förfallit
ni  må ha förfallit
de  må ha förfallit

Past

jag skulle förfalla
du  skulle förfalla
han skulle förfalla
vi  skulle förfalla
ni  skulle förfalla
de  skulle förfalla

PluperfectConditional

Present

jag skulle förfalla
du  skulle förfalla
han skulle förfalla
vi  skulle förfalla
ni  skulle förfalla
de  skulle förfalla

Perfect

jag skulle ha förfallit
du  skulle ha förfallit
han skulle ha förfallit
vi  skulle ha förfallit
ni  skulle ha förfallit
de  skulle ha förfallit

Imperative


du  förfall

vi  Låt oss förfalla
ni  förfall

Etymology

förfalla

FÖRFALLA , v.¹ -faller, -föll, -föllo, -fallit, -fallen; se för övr. FALLA; jfr FÖRFALL sbst.³
[efter mnt. vorvallen (t. vorfallen); till FÖR- I 6; jfr FALLA ävensom FÖRFALLA, v.², o. FÖREFALLA, v.¹]
()

More information and the source for the information: SAOB


förfalla

Slå upp ordet i Ordbok över Finlands svenska folkmål

bli dålig el. bristfällig, bli vanvårdad, bli förstörd av röta el.d
  • hanʼ latt inʼ (:trädgården) prⱸsiss förfalʼlʼa i öidä (Kumlinge)
  • ri:an böri nɷ va:r føfɷlli (Maxmo)
  • nɷ ha dⱸ vari förfalli dⱸ där stⱸllⱸ (Tenala)
om fordran o.d.: utlöpa till betalning
  • hⱸ a föfɷlli rⱸi (Terjärv)