Swedish: företaga

Swedish verb 'företaga' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: företa
Supine: företagit
Gerund: företagande

Indicative

Present

jag företar; företager
du  företar; företager
han företar; företager
vi  företar; företager
ni  företar; företager
de  företar; företager

Perfect

jag har företagit
du  har företagit
han har företagit
vi  har företagit
ni  har företagit
de  har företagit

Past

jag företog
du  företog
han företog
vi  företog
ni  företog
de  företog

Pluperfect

jag hade företagit
du  hade företagit
han hade företagit
vi  hade företagit
ni  hade företagit
de  hade företagit

Future

jag skall företa; företaga
du  skall företa; företaga
han skall företa; företaga
vi  skall företa; företaga
ni  skall företa; företaga
de  skall företa; företaga

Future perfect

jag skall ha företagit
du  skall ha företagit
han skall ha företagit
vi  skall ha företagit
ni  skall ha företagit
de  skall ha företagit

Conjunctive

Present

jag må företa; företaga
du  må företa; företaga
han må företa; företaga
vi  må företa; företaga
ni  må företa; företaga
de  må företa; företaga

Present

jag må ha företagit
du  må ha företagit
han må ha företagit
vi  må ha företagit
ni  må ha företagit
de  må ha företagit

Past

jag skulle företa
du  skulle företa
han skulle företa
vi  skulle företa
ni  skulle företa
de  skulle företa

PluperfectConditional

Present

jag skulle företa; företaga
du  skulle företa; företaga
han skulle företa; företaga
vi  skulle företa; företaga
ni  skulle företa; företaga
de  skulle företa; företaga

Perfect

jag skulle ha företagit
du  skulle ha företagit
han skulle ha företagit
vi  skulle ha företagit
ni  skulle ha företagit
de  skulle ha företagit

Imperative


du  företa; företag

vi  Låt oss företa; företaga
ni  företa; företag

Etymology

företaga

FÖRETAGA fö³re~ta²ga l. fœ³-, v.¹ -er, -tog, -tagit, -tagen; l. (i sht vard.) FÖRETA ~ta², pr. -tar; se för övr. TAGA. vbalsbst. -TAGAN (†, QvSp. KOLMODIN 1: 162 (1732)), -TAGANDE, -TAGELSE (†, GR 1: 33 (1522), QLm. I. 3: 3 (1833)), -TAGNING (†, GR 4: 434 (1527), SP 1780, s. 258); -TAGARE (se d. o.); jfr FÖRETAG.
[fsv. foretaka, efter mnt. vornemen; jfr t. vornehmen; till FÖRE- I 1 o. (i bet. 10) I 9. – Jfr FÖR-TAGA]

More information and the source for the information: SAOB