Swedish, all forms: företaga

Swedish, all forms verb 'företaga' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: företa
Supine: företagit
Gerund: företagande

Indicative

Present

jagföretar; företager
duföretar; företager
han;honföretar; företager
viföretar; företager
niföretar; företager
deföretar; företager

Perfect

jaghar företagit; företatt
duhar företagit; företatt
han;honhar företagit; företatt
vihar företagit; företatt
nihar företagit; företatt
dehar företagit; företatt

Past

jagföretog
duföretog
han;honföretog
viföretog
niföretog
deföretog

Pluperfect

jaghade företagit; företatt
duhade företagit; företatt
han;honhade företagit; företatt
vihade företagit; företatt
nihade företagit; företatt
dehade företagit; företatt

Future

jagskall företa
duskall företa
han;honskall företa
viskall företa
niskall företa
deskall företa

Future perfect

jagskall ha företagit; företatt
duskall ha företagit; företatt
han;honskall ha företagit; företatt
viskall ha företagit; företatt
niskall ha företagit; företatt
deskall ha företagit; företatt

Conjunctive

Present

jagmå företa; företaga
dumå företa; företaga
han;honmå företa; företaga
vimå företa; företaga
nimå företa; företaga
demå företa; företaga

Present

jagmå ha företagit; företatt
dumå ha företagit; företatt
han;honmå ha företagit; företatt
vimå ha företagit; företatt
nimå ha företagit; företatt
demå ha företagit; företatt

Past

jagskulle företa
duskulle företa
han;honskulle företa
viskulle företa
niskulle företa
deskulle företa

Pluperfect

jagskulle ha företagit; företatt
duskulle ha företagit; företatt
han;honskulle ha företagit; företatt
viskulle ha företagit; företatt
niskulle ha företagit; företatt
deskulle ha företagit; företatt

Conditional

Present

jagskulle företa
duskulle företa
han;honskulle företa
viskulle företa
niskulle företa
deskulle företa

Perfect

jagskulle ha företagit; företatt
duskulle ha företagit; företatt
han;honskulle ha företagit; företatt
viskulle ha företagit; företatt
niskulle ha företagit; företatt
deskulle ha företagit; företatt

Imperative

duföreta; företag
viLåt oss företa; företaga
niföreta; företag

Etymology

Additional Information

företaga
ofta reflexivt göra
[A företar x/sig]

Engelsk översättning
carry out, perform, undertake

Exempel

företa en undersökning---carry out an investigation
hon hade ingenting att företa sig---she had nothing to get on with

företaga

FÖRETAGA fö³re~ta²ga l. fœ³-, v.¹ -er, -tog, -tagit, -tagen; l. (i sht vard.) FÖRETA ~ta², pr. -tar; se för övr. TAGA. vbalsbst. -TAGAN (†, QvSp. KOLMODIN 1: 162 (1732)), -TAGANDE, -TAGELSE (†, GR 1: 33 (1522), QLm. I. 3: 3 (1833)), -TAGNING (†, GR 4: 434 (1527), SP 1780, s. 258); -TAGARE (se d. o.); jfr FÖRETAG.
[fsv. foretaka, efter mnt. vornemen; jfr t. vornehmen; till FÖRE- I 1 o. (i bet. 10) I 9. – Jfr FÖR-TAGA]

More information and the source for the information: SAOB