Swedish: förestå

Swedish verb 'förestå' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: förestå
Supine: förestått
Gerund: förestående

Indicative

Present

jag förestår
du  förestår
han förestår
vi  förestår
ni  förestår
de  förestår

Perfect

jag har förestått
du  har förestått
han har förestått
vi  har förestått
ni  har förestått
de  har förestått

Past

jag förestod
du  förestod
han förestod
vi  förestod
ni  förestod
de  förestod

Pluperfect

jag hade förestått
du  hade förestått
han hade förestått
vi  hade förestått
ni  hade förestått
de  hade förestått

Future

jag skall förestå
du  skall förestå
han skall förestå
vi  skall förestå
ni  skall förestå
de  skall förestå

Future perfect

jag skall ha förestått
du  skall ha förestått
han skall ha förestått
vi  skall ha förestått
ni  skall ha förestått
de  skall ha förestått

Conjunctive

Present

jag må förestå
du  må förestå
han må förestå
vi  må förestå
ni  må förestå
de  må förestå

Present

jag må ha förestått
du  må ha förestått
han må ha förestått
vi  må ha förestått
ni  må ha förestått
de  må ha förestått

Past

jag skulle förestå
du  skulle förestå
han skulle förestå
vi  skulle förestå
ni  skulle förestå
de  skulle förestå

PluperfectConditional

Present

jag skulle förestå
du  skulle förestå
han skulle förestå
vi  skulle förestå
ni  skulle förestå
de  skulle förestå

Perfect

jag skulle ha förestått
du  skulle ha förestått
han skulle ha förestått
vi  skulle ha förestått
ni  skulle ha förestått
de  skulle ha förestått

Imperative


du  förestå

vi  Låt oss förestå
ni  förestå

Etymology

förestå

FÖRESTÅ fö³re~stå² l. fœ³-, v. -står, -stod, -stodo, -stått, -stådd; förr äv. FÖRESTÅNDA, v. -stånden; se för övr. STÅ(NDA). vbalsbst. -STÅELSE (†, LIND 1749; under vorstand)), -STÅENDE, -STÅNDANDE (†, GUSTAF II ADOLF 198 (1617), PERINGSKIÖLD Mon Upl. 101 (1710)), STÅNDELSE (†, GUSTAF II ADOLF 198 (1617), FIELLSTRÖM (1798)), -STÅNDNING (†, Linc. (1640), Ordb. SCHULTZE 4943 (c. 1755)); -STÅNDARE (se d. o.), -STÅNDARINNA o. -STÅNDERSKA, se FÖRESTÅNDARE avledn. (-stå 1525 osv. -stånda 1527c. 1755 (:Föreståndning). -standa 1541)
[fsv. forestanda; jfr t. vorstehen, bevorstehen; till FÖRE- I. – Jfr FÖR-STÅ]

More information and the source for the information: SAOB