Swedish, all forms: föreslå

Swedish, all forms verb 'föreslå' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: föreslå
Supine: föreslagit; föreslått
Gerund: föreslående

Indicative

Present

jagföreslår
duföreslår
han;honföreslår
viföreslår
niföreslår
deföreslår

Perfect

jaghar föreslagit; föreslått
duhar föreslagit; föreslått
han;honhar föreslagit; föreslått
vihar föreslagit; föreslått
nihar föreslagit; föreslått
dehar föreslagit; föreslått

Past

jagföreslog
duföreslog
han;honföreslog
viföreslog
niföreslog
deföreslog

Pluperfect

jaghade föreslagit; föreslått
duhade föreslagit; föreslått
han;honhade föreslagit; föreslått
vihade föreslagit; föreslått
nihade föreslagit; föreslått
dehade föreslagit; föreslått

Future

jagskall föreslå
duskall föreslå
han;honskall föreslå
viskall föreslå
niskall föreslå
deskall föreslå

Future perfect

jagskall ha föreslagit; föreslått
duskall ha föreslagit; föreslått
han;honskall ha föreslagit; föreslått
viskall ha föreslagit; föreslått
niskall ha föreslagit; föreslått
deskall ha föreslagit; föreslått

Conjunctive

Present

jagmå föreslå
dumå föreslå
han;honmå föreslå
vimå föreslå
nimå föreslå
demå föreslå

Present

jagmå ha föreslagit; föreslått
dumå ha föreslagit; föreslått
han;honmå ha föreslagit; föreslått
vimå ha föreslagit; föreslått
nimå ha föreslagit; föreslått
demå ha föreslagit; föreslått

Past

jagskulle föreslå
duskulle föreslå
han;honskulle föreslå
viskulle föreslå
niskulle föreslå
deskulle föreslå

Pluperfect

jagskulle ha föreslagit; föreslått
duskulle ha föreslagit; föreslått
han;honskulle ha föreslagit; föreslått
viskulle ha föreslagit; föreslått
niskulle ha föreslagit; föreslått
deskulle ha föreslagit; föreslått

Conditional

Present

jagskulle föreslå
duskulle föreslå
han;honskulle föreslå
viskulle föreslå
niskulle föreslå
deskulle föreslå

Perfect

jagskulle ha föreslagit; föreslått
duskulle ha föreslagit; föreslått
han;honskulle ha föreslagit; föreslått
viskulle ha föreslagit; föreslått
niskulle ha föreslagit; föreslått
deskulle ha föreslagit; föreslått

Imperative

duföreslå
viLåt oss föreslå
niföreslå

Etymology

Additional Information

föreslå
göra ett förslag (om), rekommendera
[A föreslår B/x; A föreslår att + SATS]

Engelsk översättning
propose, suggest

Exempel

de föreslagna åtgärderna är otillräckliga---the proposed measures are inadequate
jag föreslår omval---I propose a new (second) election

föreslå

FÖRESLÅ fö³re~slå² l. fœ³-, v.¹ -slår, -slog, -slagit, -slagen; se för övr. SLÅ, v.
[till FÖRE- I; jfr t. vorschlagen]

More information and the source for the information: SAOB