Swedish: förekomma

Swedish verb 'förekomma' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: förekomma
Supine: förekommit
Gerund: förekommande

Indicative

Present

jag förekommer
du  förekommer
han förekommer
vi  förekommer
ni  förekommer
de  förekommer

Perfect

jag har förekommit
du  har förekommit
han har förekommit
vi  har förekommit
ni  har förekommit
de  har förekommit

Past

jag förekom
du  förekom
han förekom
vi  förekom
ni  förekom
de  förekom

Pluperfect

jag hade förekommit
du  hade förekommit
han hade förekommit
vi  hade förekommit
ni  hade förekommit
de  hade förekommit

Future

jag skall förekomma
du  skall förekomma
han skall förekomma
vi  skall förekomma
ni  skall förekomma
de  skall förekomma

Future perfect

jag skall ha förekommit
du  skall ha förekommit
han skall ha förekommit
vi  skall ha förekommit
ni  skall ha förekommit
de  skall ha förekommit

Conjunctive

Present

jag må förekomma
du  må förekomma
han må förekomma
vi  må förekomma
ni  må förekomma
de  må förekomma

Present

jag må ha förekommit
du  må ha förekommit
han må ha förekommit
vi  må ha förekommit
ni  må ha förekommit
de  må ha förekommit

Past

jag skulle förekomma
du  skulle förekomma
han skulle förekomma
vi  skulle förekomma
ni  skulle förekomma
de  skulle förekomma

PluperfectConditional

Present

jag skulle förekomma
du  skulle förekomma
han skulle förekomma
vi  skulle förekomma
ni  skulle förekomma
de  skulle förekomma

Perfect

jag skulle ha förekommit
du  skulle ha förekommit
han skulle ha förekommit
vi  skulle ha förekommit
ni  skulle ha förekommit
de  skulle ha förekommit

Imperative


du  förekom

vi  Låt oss förekomma
ni  förekom

Etymology

förekomma

FÖREKOMMA fö³re~kom²a l. fœ³-, v.¹ -kommer, -kom, -kommit, -kommen; se för öv. KOMMA, v. vbalsbst. -ANDE, -ELSE (†, GrLat. TIDERUS 35 (1626), JernkA 1828, Bih. s. 27), -KOMST (se under avledn.).
[fsv. forekoma; jfr d. forekomme, got. faüraqiman, hindra, mnt. vorkomen, t. vorkommen, ävensom fr. prévenir, lat. prævenire; till FÖRE- I. – Jfr FÖRKOMMA, v.¹]

More information and the source for the information: SAOB