Swedish, all forms: förekomma

Swedish, all forms verb 'förekomma' conjugated in all tenses

Bookmark and Share

Nominal Forms

Infinitive: förekomma
Supine: förekommit
Gerund: förekommande

Indicative

Present

jagförekommer
duförekommer
han;honförekommer
viförekommer
niförekommer
deförekommer

Perfect

jaghar förekommit
duhar förekommit
han;honhar förekommit
vihar förekommit
nihar förekommit
dehar förekommit

Past

jagförekom
duförekom
han;honförekom
viförekom
niförekom
deförekom

Pluperfect

jaghade förekommit
duhade förekommit
han;honhade förekommit
vihade förekommit
nihade förekommit
dehade förekommit

Future

jagskall förekomma
duskall förekomma
han;honskall förekomma
viskall förekomma
niskall förekomma
deskall förekomma

Future perfect

jagskall ha förekommit
duskall ha förekommit
han;honskall ha förekommit
viskall ha förekommit
niskall ha förekommit
deskall ha förekommit

Conjunctive

Present

jagmå förekomma
dumå förekomma
han;honmå förekomma
vimå förekomma
nimå förekomma
demå förekomma

Present

jagmå ha förekommit
dumå ha förekommit
han;honmå ha förekommit
vimå ha förekommit
nimå ha förekommit
demå ha förekommit

Past

jagskulle förekomma
duskulle förekomma
han;honskulle förekomma
viskulle förekomma
niskulle förekomma
deskulle förekomma

Pluperfect

jagskulle ha förekommit
duskulle ha förekommit
han;honskulle ha förekommit
viskulle ha förekommit
niskulle ha förekommit
deskulle ha förekommit

Conditional

Present

jagskulle förekomma
duskulle förekomma
han;honskulle förekomma
viskulle förekomma
niskulle förekomma
deskulle förekomma

Perfect

jagskulle ha förekommit
duskulle ha förekommit
han;honskulle ha förekommit
viskulle ha förekommit
niskulle ha förekommit
deskulle ha förekommit

Imperative

duförekom
viLåt oss förekomma
niförekom

Etymology

Additional Information

förekomma
hända, ske, inträffa
[x förekommer]

Engelsk översättning
occur, exist

Exempel

skottlossning förekom---there was gunfire
i förekommande fall---where appropriate

förekomma

FÖREKOMMA fö³re~kom²a l. fœ³-, v.¹ -kommer, -kom, -kommit, -kommen; se för öv. KOMMA, v. vbalsbst. -ANDE, -ELSE (†, GrLat. TIDERUS 35 (1626), JernkA 1828, Bih. s. 27), -KOMST (se under avledn.).
[fsv. forekoma; jfr d. forekomme, got. faüraqiman, hindra, mnt. vorkomen, t. vorkommen, ävensom fr. prévenir, lat. prævenire; till FÖRE- I. – Jfr FÖRKOMMA, v.¹]

More information and the source for the information: SAOB